MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Cormaca Callanana z naslovom: Vrednotenje varstva uporabniških podatkov in zagotavljanje zasebnosti v mobilnih omrežjih s študijami primerov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bora Krajnca z naslovom: Tokovi CO2 iz tal in kraških jam: določitev virov, poti in interakcij z uporabo stabilnih izotopov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vladimirja Jovanovikja z naslovom: Zaščita vseprisotnih družbenih sistemov s pomočjo kontekstno-odvisnih varnostnih rešitev. Zagovor bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
12.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boštjana Dolenca z naslovom: Spremljanje in napovedovanje stanja ter vodenje trdno oksidnih gorivnih celic s ciljem podaljšanja življenjske dobe naprave. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Viviane Golja z naslovom: Migracija nanodelcev iz materialov v stiku z živili. Zagovor bo v petek, 15. decembra 2017, ob 15:30 v predavalnici MPŠ.
 
27.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana čestita vsem prejemnikom Zoisovih nagrad in priznanj ter Puhovih priznanj. Še posebej smo ponosni, da so med prejemniki tudi profesorji in študenti MPŠ.
1.8.2017
Predvidene seje senata MPŠ:

12. september 2017
10. oktober 2017
14. november 2017
12. december 2017
16. januar 2018
20. februar 2018
20. marec 2018
17. april 2018
15. maj 2018
12. junij 2018
10. julij 2018
11. september 2018
9. oktober 2018
Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).

30.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2017, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (če je šola z univerzo izmenjave še ni sklenila) in obrazec za študijski sporazum (študenti) oz. sporazum za poučevanje (profesorji), oboje med dokumenti za sodelavce, ter javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2017 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce:
 
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/EPS2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus_Charter_Signed_2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus+%20Inter-institutional%20agreement%20Template.docx

Več informacij in dodatna gradiva:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en