MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

19.11.2015
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Maria Karlovčeca z naslovom: Analiza omrežij na osnovi strukturne, tekstovne in časovne vsebine. Zagovor bo v ponedeljek, 30. novembra 2015, ob 11:30 v predavalnici MPŠ.
 
11.11.2015
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jelene Rajković z naslovom: Vloga avtofaginov in ubikvitinu podobnega konjugacijskega sistema Atg8 v parazitu Trypanosoma cruzi in sesalcih. Zagovor bo v petek, 27. novembra 2015, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
20.4.2015
MPŠ izvaja projekt mobilnosti v visokem šolstvu v okviru programa Slovenski štipendijski sklad SI04 iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, sporazum št. 4-2015-602, Praksa študentov Ekotehnologije na norveških inštitutih.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na norveški organizaciji ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnavala programska študijska komisija Ekotehnologije do porabe odobrenih sredstev.

Več informacij: http://www.cmepius.si/

30.6.2014

Predvidene seje senata MPŠ:
6. oktober 2015
10. november 2015
8. december 2015
12. januar 2016
9. februar 2016
8. marec 2016
12. april 2016
10. maj 2016
7. junij 2016
12. julij 2016
6. september 2016
4. oktober 2016

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).

 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx