MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.4.2016

Prof. dr. Milena Horvat je bila po enajstih letih vodenja programa Ekotehnologije 5. aprila 2016 imenovana za dekanjo Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V delo MPŠ je vpeta od samega začetka.

Nova dekanja

Prof. dr. Milena Horvat je tudi znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan, kjer je vodja Odseka za znanosti o okolju.

Odsek za znanosti o okolju, ki ga vodi na IJS, se ukvarja z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in družboslovnih znanosti, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Cilj raziskav je pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in na okolje. Področja raziskovalnega, izobraževalnega in tehnološko-razvojnega udejstvovanja tematsko zajema analizno kemijo okolja, biološko in geokemijsko kroženje snovi v okolju, interakcije med okoljem in zdravjem ljudi, varnost in sledljivost živil, okoljske nadzorne meritve, podporo razvoju čistih tehnologij in ravnanja z odpadki, ocene vplivov na okolje in analize tveganja.

Poleg vodenja Odseka in programske skupine, ki se ukvraja s prej našteto problematiko je prof. dr. Milena Horvat koordinatorka projekta EU ERA Katedre za varnost in sledljivost živil, ter projekta EU Twinning projekta MASSTWIN, katerega namen je dvigniti nivo uporabe izotopskih analiz na področju okolja, zdravja in hrane. Bila je tudi koordinatorka Centra odličnosti okoljskih tehnologij.

Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov, kar je eden od pomembnih ciljev raziskovalnega dela na področju okoljskih znanosti. Izsledki raziskav, ki jih je v več kot 208 objavah v revijah s faktorjem vpliva, so mednarodno izjemno odmevni s preko 6000 čistih citatov. Imela je številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter raziskovalnih ustanovah in univerzah po vsem svetu. Učinkovito sodeluje pri evropskih projektih in v mednarodnih okoljevarstvenih organizacijah, zlasti v okviru Združenih narodov, v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Programu združenih narodov za okolje – UNEP ter v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA). Leta 2002 je dobila nagrado Ambasadorka znanosti RS, v letu 2014 pa Zoisovo nagrado.
12.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Anžeta Vavpetiča z naslovom: Semantično odkrivanje podskupin. Zagovor bo v ponedeljek, 9. maja 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Piotra Sosnowskega z naslovom: Strukturni vpogled v substratno specifičnost katepsinov. Zagovor bo v sredo, 4. maja 2016, ob 12:00 v predavalnici biokemije (B220).
 
23.12.2015
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 7. 10. 2016.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.

Za več informacij kliknite tukaj.

 

30.6.2014

Predvidene seje senata MPŠ:
6. oktober 2015
10. november 2015
8. december 2015
12. januar 2016
9. februar 2016
8. marec 2016
5. april 2016
10. maj 2016
7. junij 2016
12. julij 2016
6. september 2016
4. oktober 2016

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvidena promocija novih doktorjev in magistrov je 20. junija 2016.

 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx