MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

18.1.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Rešetiča z naslovom: Polimerno dispergirani tekočekristalni elastomeri. Zagovor bo v torek, 31. januarja 2017, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
17.1.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Borisa Kraševca z naslovom: Formiranje plasti steklene volne in porazdelitev gostote vlaken v usedalni komori. Zagovor bo v torek, 31. januarja 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
4.1.2017
Sodelavec MPŠ prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič sta prejela nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Iskrene čestitke!
Sodelavec Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič ter dr. Radovan Sernec iz Telekoma Slovenije, so bili za članek z naslovom »Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach« objavljenem v reviji IEEE Network, izbrani za nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Nagrada je bila podeljena decembra 2016 na prestižni konferenci IEEE GLOBECOM v Washingtonu v ZDA. V članku je predlagan inovativen uporabniško usmerjen pristop k modeliranju prometa v velikih telekomunikacijskih omrežjih, ki je bil ovrednoten in uporabljen pri uvajanju, optimizaciji in načrtovanju novih storitev pri slovenskem nacionalnem ponudniku telekomunikacijskih storitev.
4.1.2017
Več informacij o konferenci najdete na http://www.ceto.si
 
28.12.2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov je razpisal štipendije Ad futura za izobraževanje državljanov Indije za doktorski študij. 

Razpis je objavljena na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/
28.12.2016


Kolumna Renate Dacinger
25.06.2016 06:44:33, Ljubljana - MMC RTV SLO Renata Dacinger, TV Slovenija


Koliumna Renate Dacinger o Študentski konferenci MPŠ je bila med najodmevnejšimi novicami na RTV-SLO:

http://www.rtvslo.si/pregled2016/mnenje/?id=396605

Se vidimo na Študentski konferenci MPŠ 2017, ki bo še boljša!

16.12.2016

V okviru programa TECNIOspring PLUS (COFUND H2020) je bil objavljen razpis za raziskovalce z doktoratom in najmanj 4 leti delovnih izkušenj na področju raziskav. Gre za spodbujanje mobilnosti za aplikativne projekte in prenos tehnologij s Katalonijo.

Več o razpisu si lahko preberete na: http://www.catalonia.com/en/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/tecniospringcall.jsp
6.12.2016

Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) razpisuje prosto delovno mesto vodje skupine na področju raziskav biofilmov (s poudarkom na ekotoksikologiji).

Več informacij: https://www.mps.si/dokumenti/Utox_TT_Biofilm_advertisement.pdf

 
1.10.2016

Za arhivske prispevke zbirajo povzetke do 22. decembra 2016 na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/call.php 


Konferenco organizira SDEWES center v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, Delft University of Technology, Aalborg University, Instituto Superior Técnico in drugimi. 

Konferenca je namenjena izboljšanju in razširjanju znanja o metodah, politikah in tehnologijah za trajnostni razvoj z razklopitvijo rasti od naravnih virov in njihovo zamenjavo z na znanju temelječim gospodarstvom. Podrobneje je obseg konference opisan na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/index.php
14.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2016, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis2016/

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:

17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017
6. junij 2017
11. julij 2017
12. september 2017
10. oktober 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 20. junij 2017.