MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

25.5.2016

PREDAVATELJ: prof. dr. Matjaž Gams
KDAJ: Četrtek, 26. 5. 2016, ob 13:00.
KJE: Velika predavalnica
na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Predstavljene bodo strokovne analize in pristopi pri razkrinkavanju medijskih in političnih mitov. Med miti so globalno (ne)segrevanje, invazivne vrste (npr. nutrije, ambrozija), koristnost razprodaje slovenskih podjetij, itd. V Sloveniji je posebej problematično zmanjševanje sredstev za znanost in statusa raziskovalcev, pri čemer zavajajoči podatki nakazujejo drugače.
Metode umetne inteligence iz podatkov objektivno korektno ugotovijo zakonitosti in relacije, ki se včasih ne ujemajo z večinskim prepričanjem javnosti, medijev in politike. Še bolj nenavadno je, da resničnost lahko pogosto ugotovimo s pogledom v Wikipedijo, pa tudi to veliko ljudi ne prepriča. V akademskih okoljih, kakršen je Institut "Jožef Stefan", pa lahko mitološko šaro razkrinkamo v upanju, da se bo vsaj nekaj prijelo tudi medijev.
11.5.2016
Obveščamo vas, da bo v sredo, 1. 6. 2016, bo ob 12:30 v predavalnici MPŠ (N205-N206) informatvni dan MPŠ.
Ker bo istočasno potekala tudi 8. Študentska konferenca MPŠ, bo to za tiste, ki razmišljate o podiplomskem študiju, odlična priložnost, da spoznate bodoče sodelavce, prijatelje, in samo delo, ki poteka v okviru Instituta "Jožef Stefan" ter se povežete s potencialnimi mentorji, ki vam bodo v sproščenem vzdušju predstavili podiplomski študij in raziskovalno delo tudi podrobneje.

Vljudno vabljeni!
11.5.2016
To je slogan že 8. Študentske konference Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), ki bo 31. 5. in 1. 6. 2016 potekala v Veliki predavalnici in Galeriji Instituta Jožef Stefan.

Ker v Študentskem svetu želimo, da je konferenca družaben dogodek, ki nam bo ostal v lepem spominu, hkrati pa se zavedamo pomena pridobivanja dodatnih veščin, ki se jih tekom študija težko priučimo, smo letos program zasnovali nekoliko drugače. Prepričani smo, da bo letošnja konferenca zelo zanimiva in hkrati poučna, saj bosta poleg zanimivih predstavitev mladih raziskovalcev, ki bodo predstavljena na način, ki bo zanimiv tudi širši javnosti in ne samo ožjemu krogu sodelavcev, potekali tudi delavnici javnega nastopanja in neverbalne komunikacije ter delavnica na kateri bomo spoznali, kako pripraviti govor, ki si ga bo publika zagotovo zapomnila. Poleg vsega pa se nam bodo pridružila tudi štiri različna podjetja, ki nam bodo predstavila kaj je ključ do uspeha in kako idejo pretvoriti v prakso.

Za tiste, ki pa razmišljate o podiplomskem študiju, pa bo to odlična priložnost, da spoznate bodoče sodelavce, prijatelje, in samo delo, ki poteka v okviru Instituta "Jožef Stefan" ter se povežete s potencialnimi mentorji, ki vam bodo v sproščenem vzdušju predstavili podiplomski študij in raziskovalno delo tudi podrobneje.

Torej, pridite in se nam pridružite na dvodnevnem druženju, ki vam bo zagotovo ostal v spominu!

Študentski svet MPŠ

15.4.2016

Prof. dr. Milena Horvat je bila po enajstih letih vodenja programa Ekotehnologije 5. aprila 2016 imenovana za dekanjo Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V delo MPŠ je vpeta od samega začetka.

Nova dekanja

Prof. dr. Milena Horvat je tudi znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan, kjer je vodja Odseka za znanosti o okolju.

Odsek za znanosti o okolju, ki ga vodi na IJS, se ukvarja z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in družboslovnih znanosti, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Cilj raziskav je pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in na okolje. Področja raziskovalnega, izobraževalnega in tehnološko-razvojnega udejstvovanja tematsko zajema analizno kemijo okolja, biološko in geokemijsko kroženje snovi v okolju, interakcije med okoljem in zdravjem ljudi, varnost in sledljivost živil, okoljske nadzorne meritve, podporo razvoju čistih tehnologij in ravnanja z odpadki, ocene vplivov na okolje in analize tveganja.

Poleg vodenja Odseka in programske skupine, ki se ukvraja s prej našteto problematiko je prof. dr. Milena Horvat koordinatorka projekta EU ERA Katedre za varnost in sledljivost živil, ter projekta EU Twinning projekta MASSTWIN, katerega namen je dvigniti nivo uporabe izotopskih analiz na področju okolja, zdravja in hrane. Bila je tudi koordinatorka Centra odličnosti okoljskih tehnologij.

Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov, kar je eden od pomembnih ciljev raziskovalnega dela na področju okoljskih znanosti. Izsledki raziskav, ki jih je v več kot 208 objavah v revijah s faktorjem vpliva, so mednarodno izjemno odmevni s preko 6000 čistih citatov. Imela je številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter raziskovalnih ustanovah in univerzah po vsem svetu. Učinkovito sodeluje pri evropskih projektih in v mednarodnih okoljevarstvenih organizacijah, zlasti v okviru Združenih narodov, v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Programu združenih narodov za okolje – UNEP ter v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA). Leta 2002 je dobila nagrado Ambasadorka znanosti RS, v letu 2014 pa Zoisovo nagrado.
23.12.2015
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 7. 10. 2016.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.

Za več informacij kliknite tukaj.

 

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:
7. junij 2016
12. julij 2016
6. september 2016
11. oktober 2016
15. november 2016
13. december 2016
17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 20. junij 2016, 21. december 2016 in 20. junij 2017.
 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx