MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

11.4.2014
Revija Science je v petek, 11. aprila 2014, objavila članek Ultrafast Switching to a Stable Hidden Quantum State in an Electronic Crystal, ki so ga napisali Dragan Mihailović, Sergei A. Brezovski, Ljupka Stojchevska, Tomaž Mertelj, Igor Vaskivskyi, Damjan Svetin in Primož Kušar, vsi sodelavci Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan«.
Revija Science je v petek, 11. aprila 2014, objavila članek Ultrafast Switching to a Stable Hidden Quantum State in an Electronic Crystal, ki so ga napisali Dragan Mihailović, Sergei A. Brezovski, Ljupka Stojchevska, Tomaž Mertelj, Igor Vaskivskyi, Damjan Svetin in Primož Kušar, vsi sodelavci Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan«, med njimi prodekan MPŠ prof. dr. Dragan Mihailović, doktorandka MPŠ dr. Ljupka Stojčevska Malbašić, njen mentor doc. dr. Tomaž Mertelj in študent MPŠ Damjan Svetin. Gre za odkritje »skritega« kvantnega stanja, do katerega je možno priti zgolj s pomočjo močnega in izredno kratkega laserskega sunka, dolgega le 0.00000000000003 sekunde. Odkritje je zelo pomembno, saj je prvi primer stabilnega skritega stanja v naravi nasploh.
11.4.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mihe Butinarja z naslovom: Vloga stefina B in cistatina C pri tumorogenezi v transgenem mišjem modelu raka mlečne žleze. Zagovor bo v petek, 25. aprila 2014, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.4.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mateja Vizoviška z naslovom: Proteomski pristopi k identifikaciji substratov cisteinskih proteaz. Zagovor bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.4.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Brede Novotnik z naslovom: Uporaba stabilnih izotopov kroma v speciacijski analizi in pri študiju pretvorb kromovih zvrsti v okoljskih vzorcih. Zagovor bo v sredo, 23. aprila 2014, ob 11:15 v predavalnici MPŠ.
 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

17.1.2014
MPŠ izvaja projekt mobilnosti v visokem šolstvu v okviru programa Slovenski štipendijski sklad SI04 iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, sporazum št. 5-2014-602, Praksa študentov Ekotehnologije na norveških inštitutih.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na norveški organizaciji ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnavala programska študijska komisija Ekotehnologije do porabe odobrenih sredstev.

Več informacij: http://www.cmepius.si/nfm.aspx

7.10.2013
Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 in 2014. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje-oz-sofinanciranje-raziskovalnega-sodelovanja-doktorskih-studentov-v-tujini-v-letu-2-1/

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno petka, 27. 6. 2014.

Nezaposleni študenti se prijavijo sami, zaposlenega pa prijavi delodajalec. Ker je razpis odprt do porabe sredstev, priporočamo, da se čim prej prijavite.

10.7.2013

Predvidene seje senata MPŠ:

10. september 2013
1. oktober 2013
5. november 2013
3. december 2013
14. januar 2014
11. februar 2014
11. marec 2014
8. april 2014
13. maj 2014
10. junij 2014
8. julij 2014
9. september 2014
7. oktober 2014

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo.