MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

27.6.2016
Vabljeni na 21. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v sredo, 29. junija 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Orly Alter

Univerza v Uti, Združene države Amerike

Multitenzorske dekompozicije za personalizirano diagnostiko in prognostiko raka

Razvijamo nove matematične okvire, s katerimi je mogoče napraviti, česar nobena druga metoda ne zmore, namreč ustvariti en sam koherentni model iz več večdimenzionalnih množic podatkov, znanih kot tenzorjev. Ti okviri - primerjalne spektralne dekompozicije - so posplošitve tistih, na katerih leži teoretični opis fizikalnega sveta, in z njimi primerjamo množice podatkov, ki opisujejo različne vidike izbrane bolezni, kot so genomski profili več vrst celic v isti skupini bolnikov, izmerjeni večkrat z različnimi metodami. Z uporabo kompleksne strukture in ne poenostavljanjem teh množic podatkov ti okviri omogočajo razlikovanje vzorcev sprememb DNA, do katerih pride le v tumorskih genomih, od tistih pri normalnih celicah v telesu ter od variacij, ki so posledica eksperimentalnih nedoslednosti. Pričakujemo, da bodo vzorci, ki jih odkrivamo v podatkih, lahko ponudili odgovore na odprta vprašanja v zvezi s povezavo med tumorskim genomom in razvojem bolezni pri bolniku. Nedavna primerjava genomov tumorskih in normalnih celic v skupinah bolnikov z rakom na jajčnikih oziroma z glioblastomom je razkrila vzorce sprememb v številu kopij DNA, ki so bile korelirane z bolnikovo možnostjo za preživetje in odzivom na kemoterapijo. Zadnja tri desetletja je najboljši prediktor preživetja pri raku na jajčnikih stadij tumorja; čeprav je več kot četrtina tumorjev na jajčnikih odporna na primarno kemoterapijo na osnovi platine, ni nobene diagnostične metode, s katero bi pred terapijo lahko razlikovali med odpornimi in odzivnimi tumorji. Zadnjih pet desetletij je najboljši prognostični indikator pri glioblastomu bolnikova starost ob diagnozi. Podatki o raku na jajčnikih in glioblastomu so bili objavljeni, a vzorci so ostali neznani, dokler jih nismo analizirali s primerjalno spektralno dekompozicijo. Po eksperimentalni revalidaciji bomo odkrite vzorce ponudili klinikam, da jih bodo lahko uporabili pri personaliziranih diagnostičnih in prognostičnih patoloških laboratorijskih testih, s katerimi bo mogoče napovedati bolnikovo možnost prezivetja in odziv na terapijo ter tako pomagati zdravnikom ustrezno prilagoditi zdravljenje.

Predavanje bo v angleščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!

27.6.2016
Predavanje z naslovom "Discovery and biological significance of new secreted human LY6 proteins and their connection to the mouse Stem Cell Antigen (Sca-1) gene and to the interferon system" bo potekalo v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 11. uri v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani v predavalnici B4.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
 
24.6.2016

Matjaž Humar, ki je doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, je bil s predlogom projekta "Live and Edible Photonics" v močni konkurenci izbran za projekt direktorjevega sklada za leto 2016.

Čestitamo!

 
22.6.2016
MPŠ dobrim kandidatom, ki se bodo vpisali na študij, ponuja možnost sofinanciranja šolnine in štipendije v okviru dogovorov z industrijskimi partnerji.

Zainteresirani kandidati na info@mps.si pošljite CV, dokazilo o predhodni izobrazbi ter motivacijsko pismo z opisom raziskovalnega področja, ki vas posebej zanima.

21.6.2016
V ponedeljek, 20. junija 2016, smo podelili diplomske listine magistrandom in doktorandom študija Ekotehnologij, Informacijskih in komunikacijskih tehnologij, Novih medijev in e-znanosti ter Nanoznanosti in nanotehnologij.

Skupinska slika

Promovirani so bili:

Muhammad Shahid Arshad, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Spomenka Kobe, somentorica: doc. dr. Kristina Žužek Rožman

Nejc Trdin, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Marko Bohanec

Tina Bakarič, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin, somentor: doc. dr. Tadej Rojac

Marjeta Česen, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Ester Heath, somentorica: doc. dr. Tina Kosjek

Igor Shlyapnikov, doktor znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: dr. Zoran Mazej

Ermira Begu, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Milena Horvat

Piotr Sosnowski, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Dušan Turk

Katarina Starkl Renar, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Jernej Iskra

Kristina Kotnik, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Ester Heath, somentorica: doc. dr. Tina Kosjek

Nikola Simidjievski, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Sašo Džeroski, somentor: prof. dr. Ljupčo Todorovski

Giovanni Godena, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Stanislav Strmčnik

Jan Rupnik, doktor znanosti
Program Novi mediji in e-znanost
Mentorica: prof. dr. Dunja Mladenić, somentor: prof. dr. John Shawe-Taylor

Njomza Ajvazi, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Stojan Stavber

Radivoj Fajt, magister znanosti
Program Novi mediji in e-znanost
Mentor: prof. dr. Denis Trček, somentor: doc. dr. Roman Novak

Blaž Tašič, magister nanoznanosti in nanotehnologij
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Irena Drevenšek-Olenik

Vsem promoviranim čestitamo in jim želimo veliko uspehov v nadaljnji karieri!

Iskrena zahvala tudi pevskemu zboru Instituta "Jožef Stefan", ki je na promociji zapel Gaudeamus igitur!
23.12.2015
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 7. 10. 2016.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.

Za več informacij kliknite tukaj.

 

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:
7. junij 2016
12. julij 2016
6. september 2016
11. oktober 2016
15. november 2016
13. december 2016
17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 20. junij 2016, 21. december 2016 in 20. junij 2017.
 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx