MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

18.10.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Blaža Aliča z naslovom: Kemija N-heterocikličnih karbenov z izbranimi fluoridi. Zagovor bo v torek, 24. oktobra 2017, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
10.10.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ahmeda Krete z naslovom: Nanoskopska študija korozijske dinamike in lastnosti protikorozijskih prevlek na bakru in aluminijevih zlitinah. Zagovor bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
22.8.2017
Študentski svet MPŠ vabi vse zainteresirane študente in študentke katerekoli študijske smeri, da nam pišete na majda.pavlin@ijs.si oziroma ipssc@mps.si in postanete del naše ekipe.
Dragi/a študent/ka,

ali rad/a organiziraš različne dogodke? Imaš kakšno dobro idejo, kako izboljšati študij in obštudijske dejavnosti na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana? Ali pa te preprosto zanima, kako študentski svet deluje?

Študentski svet MPŠ vabi vse zainteresirane študente in študentke katerekoli študijske smeri, da nam pišete na majda.pavlin@ijs.si oziroma ipssc@mps.si in postanete del naše ekipe.

Vsem študentom želimo uspešen začetek novega študijskega leta!

Študentski svet MPŠ
1.8.2017
Predvidene seje senata MPŠ:

12. september 2017
10. oktober 2017
14. november 2017
12. december 2017
16. januar 2018
20. februar 2018
20. marec 2018
17. april 2018
15. maj 2018
12. junij 2018
10. julij 2018
11. september 2018
9. oktober 2018
Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 27. junij 2017.
30.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2017, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (če je šola z univerzo izmenjave še ni sklenila) in obrazec za študijski sporazum (študenti) oz. sporazum za poučevanje (profesorji), oboje med dokumenti za sodelavce, ter javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2017 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce:
 
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/EPS2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus_Charter_Signed_2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus+%20Inter-institutional%20agreement%20Template.docx

Več informacij in dodatna gradiva:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 

 
1.4.2017
Prijava na tečaje Erasmus+ je na spletni strani:
http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/