MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

26.8.2015
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Alenke Koblar z naslovom: Izpostavljenost fluoru preko nekaterih naravnih in antropogenih virov. Zagovor bo v sredo, 2. septembra 2015, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.6.2015

V okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma je bila financirana izmenjava študentke Johanne Robinson za prakso na Norveškem. 

Johanna Robinson, a master’s student at Jožef Stefan international postgraduate school, worked three months at Norwegian institute for air research  (NILU). During the three months visit in Norway she gathered knowledge on air pollution in urban areas through actively contributing to CITI-SENSE project. As her main task was to coordinate a deliverable on “Pilot study evaluation and protocol for phase 2”, she successfully explored her coordination skills. During her stay, contacts were kept to other institutions in EU participating in the CITI-SENSE project. She actively improved the communication between work packages in the project, which had long lasting effects. 
Johanna gained more experience on working in international environment and made many new contacts. She was also able to improve her Norwegian skills, and kept studying also after returning home. 
NILU benefitted by having a committed member in their CITI-SENSE team, with a high working capacity, innovative approaches and  multidisciplinary understanding of technical and societal aspects of the project which led to better communication in the project. Also, by bringing insights from the Ljubljana case study, Johanna was able to share experiences and good practices with the other case study locations.

Few months after the finishing of the working period in Norway, NILU invited the Slovenian team from Jožef Stefan institute (JSI) to another similar European project. 


1.6.2015
V okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma je bila financirana izmenjava študentke Marte Jagodic za prakso na Norveškem. 

Marta Jagodic, študentka doktorskega študija na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, je preživela 3 mesece izmenjave na raziskovalnem oddelku Univerzitetne bolnišnice Stavanger v sodelovanjem z Arctic University of Norway, Tromso. S projektom je pridobila in izboljšala svoje znanje biostatistike na področju humanega biomonitoringa v povezavi z okolijskim onesnaženjem severnega in južnega pola. S projektom je pridobila znanje uporabe SPSS 20 programa, razširila znanje iskanja literature po znanstvenih bazah. Izpopolnila pa je tudi komunikativne sposobnosti, znanje tujega jezika. S to izkušnjo je razširila svoj krog poznanstev in pridobila samozavest ter izkušnjo življenja povsem na svojem.


Organizacija gostiteljica je z obiskom razširila znanje o Sloveniji in raziskavah, ki jih izvajamo. Organizacija pošiljateljica je pridobila znanje biostatistike in pridobila še boljše povezave v sodelovanju med njima dvema. Pridobili smo nova prijateljstva in možnost nadaljnjega sodelovanja.
Področje dela/učenja in biostatisitičnih analiz je obsegal raziskave in analize na področju humanega biomonitoringaprojektov AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) – kjer je poudarek na iskanju in primerjanju vplivov onesnaženja Zemeljskih polov na zdravje in kakovost življenja ljudi. Poleg tega pa tudi ob iskanju vzporednic severnega in južnega pola – ali onesnaženje južnega pola enako vpliva na ljudi kot onesnaženje severnega.

20.4.2015
MPŠ izvaja projekt mobilnosti v visokem šolstvu v okviru programa Slovenski štipendijski sklad SI04 iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, sporazum št. 4-2015-602, Praksa študentov Ekotehnologije na norveških inštitutih.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na norveški organizaciji ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnavala programska študijska komisija Ekotehnologije do porabe odobrenih sredstev.

Več informacij: http://www.cmepius.si/

16.2.2015
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v študijskem letu 2014/15 predvidoma zadnjič izvaja javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini s področja naravoslovja, tehnike ali medicine
Na 186. javni razpis se lahko do 18. 9. 2015 prijavijo doktorski študenti s statusom študenta ali institucije, ki na raziskovalno gostovanje napotijo doktorskega študenta s statusom mladega raziskovalca.

Raziskovalno delo v tujini se mora pričeti med 1. 10. 2014 in 30. 9. 2015 in trajati neprekinjeno vsaj 90 dni oziroma največ 8 mesecev.

Višina sofinanciranja je določena glede na izbrano državo in znaša od 800 do 1.300 EUR za vsa vsak dopolnjen mesec gostovanja.

Več informacij na telefonski številki 01 434 10 86.
30.6.2014

Predvidene seje senata MPŠ:
8. julij 2014
9. september 2014
7. oktober 2014
11. november 2014
9. december 2014
13. januar 2015
10. februar 2015
10. marec 2015
14. april 2015
12. maj 2015
9. junij 2015
7. julij 2015
8. september 2015
30. september 2015 (dopis. seja)
6. oktober 2015

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).

 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx