MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

13.10.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bojana Senčiča z naslovom: Lomna žilavost vzmetnih jekel. Zagovor bo v sredo, 12. novembra 2014, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.10.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Darje Pečko z naslovom: Elektrokemijska karakterizacija in sinteza feromagnetnih nanožic Fe-Pd za bodoče magnetne aplikacije. Zagovor bo v ponedeljek, 27. oktobra 2014, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.10.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Darka Aleksovskega z naslovom: Ansambli dreves za modeliranje nelinearnih dinamičnih sistemov v diskretnem času. Zagovor bo v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 12:30 v predavalnici MPŠ.
 
10.10.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Alje Kupec z naslovom: Tanke plasti na osnovi (K0.5Na0.5)NbO3 pripravljene iz raztopin. Zagovor bo v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

 
30.6.2014

Predvidene seje senata MPŠ:

8. julij 2014
9. september 2014
7. oktober 2014
11. november 2014
9. december 2014
13. januar 2015
10. februar 2015
10. marec 2015
14. april 2015
12. maj 2015
9. junij 2015
7. julij 2015
8. september 2015
30. september 2015 (dopis. seja)
6. oktober 2015

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo.

 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

17.1.2014
MPŠ izvaja projekt mobilnosti v visokem šolstvu v okviru programa Slovenski štipendijski sklad SI04 iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, sporazum št. 5-2014-602, Praksa študentov Ekotehnologije na norveških inštitutih.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na norveški organizaciji ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnavala programska študijska komisija Ekotehnologije do porabe odobrenih sredstev.

Več informacij: http://www.cmepius.si/nfm.aspx