MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Urbana Novaka z naslovom: Študij agregacije konkanavalina A in stefina B z IR spektroskopijo. Zagovor bo v četrek, 23. februarja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Anžeta Abrama z naslovom: Sinteza in karakterizacija hidrotermalno obdelanih in funkcionaliziranih površin cinka in aluminija. Zagovor bo v torek, 21. februarja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.2.2017
35 izbranih študentov se bo v maju 2017 v Ljubljani srečalo z vrhunskimi strokovnjaki in vodilnimi managerji ter pridobilo vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije.

Regijski BioCamp 2017 je tridnevni forum, na katerem se najboljši izbrani študenti srečajo s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji. Forum je izvrstna priložnost za mlade talente, da dobijo neposreden vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije.

Regijski BioCamp 2017 ponuja udeležencem izvrstno priložnost, da:
•    pridobijo vpogled v strokovno in poslovno okolje svetovne farmacevtske industrije,
•    vidijo, kako se povezujeta znanost in praksa, stroka in posel za dobrobit bolnika,
•    spoznajo vrhunske strokovnjake in vodilne menedžerje iz Leka, Sandoza in Novartisa,
•    dobijo neposredne izkušnje o tem, kako osnovati in voditi podjetje,
•    spoznajo možnosti za kariero iz različnih strok v farmacevtski industriji,
•    se povežejo z nadarjenimi študenti iz drugih držav.

Program

Osrednje predstavitve priznanih strokovnjakov iz akademske sfere, Leka, Sandoza in Novartisa:
•    Novosti v generični farmacevtski in biofarmacevtski industriji
•    Svetovne izkušnje na področju razvoja podobnih bioloških zdravil
•    Zagon in vodenje lastnega podjetja
•    Imunoterapija – novi pristopi zdravljenja
•    Bolnikov pogled na možnosti zdravljenja
•    Možnosti za razvoj kariere v farmacevtski industriji

Študentska delavnica:
•    Kako razviti in lansirati biofarmacevtski izdelek

Obisk Sandozovih razvojnih centrov v Sloveniji.

Za dodatne informacije in prijave obiščite: www.lek.si/biocamp ali nam pišite na: biocamp.lek@sandoz.com.

31.1.2017
Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladih raziskovalcev in doktorskih študentov. Priznanje bo podeljeno za leto 2016.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študentje, ki so se vpisali na doktorski študij leta 2015 ali prej oz. so z doktorskim študijem zaključili leta 2014 ali kasneje.

Če misliš, da si tvoj mentor zasluži priznanje za mentoriranje doktorskih študentov, ga predlagaj za Mentorja leta 2016.

Izpolnjeno vlogo pošljite na info@mladaakademija.si.

Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2017.

25.1.2017
Čestitamo študentu MPŠ Urošu Jagodiču in profesorju MPŠ prof. dr. Igorju Muševiču za objavo v Nature Communications!
 
4.1.2017
Sodelavec MPŠ prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič sta prejela nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Iskrene čestitke!
Sodelavec Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič ter dr. Radovan Sernec iz Telekoma Slovenije, so bili za članek z naslovom »Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach« objavljenem v reviji IEEE Network, izbrani za nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Nagrada je bila podeljena decembra 2016 na prestižni konferenci IEEE GLOBECOM v Washingtonu v ZDA. V članku je predlagan inovativen uporabniško usmerjen pristop k modeliranju prometa v velikih telekomunikacijskih omrežjih, ki je bil ovrednoten in uporabljen pri uvajanju, optimizaciji in načrtovanju novih storitev pri slovenskem nacionalnem ponudniku telekomunikacijskih storitev.
4.1.2017
Več informacij o konferenci najdete na http://www.ceto.si
 
28.12.2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov je razpisal štipendije Ad futura za izobraževanje državljanov Indije za doktorski študij. 

Razpis je objavljena na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/
1.10.2016

Za arhivske prispevke zbirajo povzetke do 22. decembra 2016 na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/call.php 


Konferenco organizira SDEWES center v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, Delft University of Technology, Aalborg University, Instituto Superior Técnico in drugimi. 

Konferenca je namenjena izboljšanju in razširjanju znanja o metodah, politikah in tehnologijah za trajnostni razvoj z razklopitvijo rasti od naravnih virov in njihovo zamenjavo z na znanju temelječim gospodarstvom. Podrobneje je obseg konference opisan na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/index.php
14.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2016, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis2016/

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:

17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017
6. junij 2017
11. julij 2017
12. september 2017
10. oktober 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 20. junij 2017.