MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Osebje

Dekan
Prof. dr. Milena Horvat
Prodekana
Prof. dr. Nada Lavrač
Prof. dr. Boris Žemva
Predsednik
Prof. dr. Vito Turk
Svetovalec dekana
Prof. dr. Spomenka Kobe
Glavni tajnik
Prof. dr. Aleksander Zidanšek
Vodja programa Nanoznanosti in nanotehnologije
Prof. dr. Dragan Mihailović
Vodja programa Ekotehnologije
Prof. dr. Radmila Milačič
Vodja programa Informacijske in komunikacijske tehnologije
Prof. dr. Nada Lavrač
Vodja programa za Senzorske tehnologije
Prof. dr. Barbara Malič

Organi

Senat MPŠ