MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

Course Description

Environmental Management Systems

Program

Ecotechnologies

Lecturers:

dr. Robert Kocjančič
dr. Andrej Stergaršek
prof. dr. Nigel Bell

Goals:

To introduce students to modern methods of managing and implementing the environmental management systems in an enterprise. Emphasis should be placed on the requirements of applicable legislations, both Slovenian and EU, standards applying to environmental management systems, and methods of introducing practical solutions in the introduction and management of the environmental management systems.

Content:

- Systemization of environmental control and management
- Enforcement of EU guidelines and directives, and the Slovenian legislation
- Introduction of the standard SIST EN ISO 14001:2005 Environmental Management Systems - Requirements with Guidance for Use
- Introduction of Regulation (EC) 761/2001 EMAS II
- Introduction of the system of eco-indicators
- Analysis of the environmental management system in selected cases

Course literature:

G. Winter. Okolju prijazno podjetje. Priročnik za poslovno ekologijo. Ljubljana: Inštitut za ekološki management Drevo (1994), 288 str., ISBN 961-6091-00-X
A. Viler Kovačič: Varstvo okolja in upravni postopki. Ljubljana: Gospodarski vestnik (1999), 394 str., ISBN 86-7061186-4 Slovenski standard.
SIST EN ISO 14001:2005, Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2004) : istoveten EN ISO 14001:2004. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (julij 2005)
V. Strašek: Vodenje podjetja z vidika varovanja okolja v skladu z zahtevami standarda ISO 14001. Ljubljana, BVQI Slovenija (1998), 149 str., ISBN 961-90626-0-4

Significant publications and references:

R. Kocjančič, A. Stergaršek. Uvajanje sistema ravnanja z okoljem po sistemu ISO 14001: izvedba začetnega pregleda stanja ravnanja z okoljem v podjetju. V: Skupna odgovornost -skupen uspeh / Slovensko združenje za kakovost, 7. letna konferenca, Bernardin, 12. in 13. novembra 1998. Ljubljana : Slovensko združenje za kakovost (1998), str. 16-19.
R. Kocjančič, A. Stergaršek. Prve izkušnje s certifikacijskimi presojami sistemov ravnanja z okoljem. V: Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001: zbornik predavanj, Otočec, 8. in 9. marec 2000. Milica Komac (ur.). Ljubljana: ZTI (2000), str. 21-26, ISBN 961-6135-34-1
Minoli, D.M. & Bell, J.N.B. (2002). Insurer perception of environmental management systems regarding insurance for pollution, Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 4, 349-366.
Minoli, D.M. & Bell, J.N.B. (2003). Reinsurer Opinions of Environmental Management Systems Concerning Insurance for Pollution, Journal of Environmental Planning & Management. 46, 771-780.
Bell, J.N.B. & Power, S.A. (2003). Plants and atmospheric pollution. In: Thomas, B., Murphy, D. & Murray,B.(ed.). Encyclopaedia of Applied Plant Sciences. Academic Press. London, pp 756-65.

Examination:

Term paper and oral examination at which candidates shall demonstrate their knowledge and understanding of the basic contents of the course and present their incorporation into their research project before an Examination Board consisting of the Course Leader and the postgraduate student’s supervisor. All the course and project assistants shall be invited to this presentation.

Students obligations:

Presentation and successful oral defence before the Examination Board.

Links: