MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kemija materialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije

Sodelavci:

prof. dr. Danilo Suvorov
doc. dr. Boštjan Jančar

Cilji:

Pri predmetu študenti spoznajo osnove o zgradbi atoma, kemijskih vezeh, kristalnih strukturah, defektih in nestehiometričnosti, o termodinamiki trdin, razvoju mikrostrukture in lastnostih materialov.

Vsebina:

· Vez v trdninah in njihova elektronska struktura
· Ionski kristali – koncepti
· Strukturni defekti in nestehiometričnost
· Termodinamika trdin
· Mikrostruktura
· Nizkodimenzionalne trdnine

Temeljna literatura in viri:

R. J. Borg: The Physical Chemistry of Solids, Academic press, London 1991 (ISBN 0-12-118420-X)
W. F. Smith: Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill 1990 (ISBN 0-07-059169-5)
ter izbor literature za specifično področje iz mednarodne znanstvene periodike

Izbrane reference nosilca:

D. Suvorov, M. Valant, B. Jančar, S. Škapin, CaTiO3-based ceramics: microstructural development and dielectric properties Acta chim. slov., 2001, Vol. 48, No. 1, pp. 87-99
S. D. Škapin., D. Kolar, D. Suvorov, Phase stability and equilibria in the La2O3-TiO2 system. J. Eur. Ceram. Soc.. 2000, vol. 20, pp. 1179-1185
M. Valant, D. Suvorov, Chemical compatibility between silver electrodes and low-firing binary-oxide compounds: conceptual study. J. Am. Ceram. Soc., 2000, vol. 83, pp. 2721-2729
M. Valant, D. Suvorov, A. Meden, " New high permittivity AgNb1-xTaxO3 microwave ceramics: Part I., Crystal structures and Phase-decomposition relations" , J. Am. Ceram. Soc., 82(1), 81-87, 1999
M. Valant, D. Suvorov, " New high permittivity AgNb1-xTaxO3 microwave ceramics: Part II., Dielectric characteristics" , J. Am. Ceram. Soc., 82(1), 88-93, 1999

Načini preverjanja znanja:

Izpit, seminar.

Obveznosti študentov:

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge in uspešno opravljen izpit.

Zunanje povezave: