MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ekonomika za raziskovalce

Programi:

Ekotehnologija, 2. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologija, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Ekotehnologija
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost

Sodelavci:

prof. dr. Mićo Mrkaić
prof. dr. Sašo Polanec

Cilji:

Pripraviti študente za samostojno ekonomsko in finančno presojo projektov ter za presojo širšega ekonomskega okolja.

Vsebina:

Trg, ponudba in povpraševanje
Davki in subvencije
Finančna analiza projektov (presoja investicij v pogojih gotovosti in negotovosti)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz:
Merton and Bodie, Finance, Prentice Hall, 2000
Varian, Advanced Microeconomic Analysis, Norton, 2000

Izbrane reference nosilca:

MRKAIĆ, Mićo. Scilab as an econometric programming system. J. appl. econ. (Chichester Engl.), Jul./Avg. 2001, vol. 16, no. 4, str. 553-559., ISSN: 0883-7252
PODNAR, S., MRKAIĆ, Mićo, VODUŠEK, D. B. Reinnervation of anal sphincter muscle by low and high-treshold motor neurones. Neurophysiologie Clinique, Oct. 2001, vol. 31, no. 5, str. 293-299., ISSN: 0987-7053
MRKAIĆ, Mićo. Policy iteration accelerated with Krylov methods. Journal of economic dynamics & control. Apr. 2002, vol. 26, no. 4, str. 517-545. ISSN: 0165-1889
MRKAIĆ, Mićo. Formacija podjetij v postsocialističnih državah. Management v novem tisočletju. 19. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 29. - 31. marec 2000. Kranj: Moderna organizacija, 2000, str. 770-779, ISSN 1581-1832
MRKAIĆ, Mićo. Analiza programov posredovanja znanja na daljavo na Univerzi Duke. Management in globalizacija. 20. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 29. - 31. marec 2001, Kranj: Moderna organizacija, 2001, str. 45-50, ISSN 1581-1832

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta.

Obveznosti študentov:

Uspešno opravljen ustni zagovor.

Zunanje povezave: