MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ekonomika za raziskovalce

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Sašo Polanec
prof. dr. Tjaša Redek

Cilji:

Pripraviti študente za samostojno ekonomsko in finančno presojo projektov ter za presojo širšega ekonomskega okolja.

Vsebina:

Trg, ponudba in povpraševanje
Davki in subvencije
Finančna analiza projektov (presoja investicij v pogojih gotovosti in negotovosti)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz:
Merton and Bodie, Finance, Prentice Hall, 2000
Varian, Advanced Microeconomic Analysis, Norton, 2000

Izbrane reference nosilca:

DAMIJAN, Jože, KOSTEVC, Črt, POLANEC, Sašo. Access to finance, exporting and a non-monotonic firm expansion. Empirica, ISSN 0340-8744, 2014, doi: 10.1007/s10663-014-9251-5.
DAMIJAN, Jože, KONINGS, Jozef, POLANEC, Sašo. Import churning and export performance of multi-product firms. World economy, ISSN 0378-5920, 2014, doi: 10.1111/twec.12196.
NISHIDA, Mitsukuni, PETRIN, Amil, POLANEC, Sašo. Exploring reallocations apparent weak contribution to growth. Journal of productivity analysis, ISSN 0895-562X, 2013, no. , vol. , doi: 10.1007/s11123-013-0380-9.
POLANEC, Sašo, AHČAN, Aleš, VERBIČ, Miroslav. Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, 2013, vol. 25, no. 1, str. 99-118.
BARTOLJ, Tjaša, AHČAN, Aleš, FELDIN, Aljoša, POLANEC, Sašo. Evolution of private returns to tertiary education during transition : evidence from Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, 2013, vol. 25, no. 3, str. 407-424, doi: 10.1080/14631377.2013.813147.

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta.

Obveznosti študentov:

Uspešno opravljen ustni zagovor.

Zunanje povezave: