MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Reologija (NANO3)

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Ken Walters

Cilji:

Tehnološki postopki predelovanja polimernih materialov in nanokompozitov zahteva razumevanje reološkega vedenja materialov na poti od tekočega v trdno stanja. Cilj predmeta je posredovati znanja, ki jih potrebuje strokovnjak pri oblikovanju izdelka in pripadajočega tehnološkega procesa.

Vsebina:

· Značilnosti viskoznega tečenja. Definicija viskoznosti, strižna napetost in hitrost strižne deformacije
· Reologija polimernih tekočin. Vpliv molekularne mase. Geli. Kristalinični polimeri
· Molekularne teorije. Empirične relacije med reološkimi funkcijami. Vpliv vlaken in polnil. Vpliv tečenja na strukturo materiala
· Vpliv tlaka, temperature in vlage na viskozno tečenje
· Analiza tečenja v pravokotnih in cilindričnih kanalih. Padec tlaka v šobah. Vpliv viskoznosti na proces ekstruzije in drugih tehnoloških postopkov. Reologija injekcijskega stiskanja
· Optoreološke lastnosti polimerov.

Temeljna literatura in viri:

H. A. Barnes, J. F. Hutton, K. Walters, An Introduction to Rheology, Elsevier, 1989

R. S. Lenk: Polymer Rheology, 2nd Ed., Applied Science Publishers, 1998

G. W. Ehrnstein, K. Kuhmann, Mehrkomponentenspritzgiessen, Springer VDI Verlag, 1997

C. W. Macosko, Rheology: Principles, Measurements and Applications, VCH, 1994

J.M. Dealy, R.G. Larson, Molecular structure and rheology of molten polymers, Hanser Publications, 2005

R. I. Tanner, Engineering Rheology, Oxford University Press, 2000

Izbrane reference nosilca:

Cheny J. M., Walters K.: Extravagant viscoelastic effects in the Worthington jet experiment, J NON-NEWTON FLUID 67: 125-135 NOV 1996

Walters K., Shanks A. L.: Complex trophic and nontrophic interactions between meiobenthic copepods and marine snow, J EXP MAR BIOL ECOL 198: (1) 131-145 JUN 1 1996

Navez V., Walters K.: A note on settling in shear-thinning polymer solutions, J NON-NEWTON FLUID 67: 325-334 NOV 1996

Walters K., Jones E., Etherington L.: Experimental studies of predation on metazoans inhabiting Spartina alterniflora stems, J EXP MAR BIOL ECOL 195: (2) 251-265 FEB 29 1996

Degand E., Walters K.: on the motion of a sphere falling through an elastic liquid contained in a tightly-fitting cylindrical container, J NON-NEWTON FLUID 57: (1) 103-115 APR 1995

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: