MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Struktura, dinamika in zvijanje proteinov z NMR (NANO3)

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Jonathan P. Waltho

Cilji:

Študent se bo seznanil z načinom, kako postavljati vprašanja o strukturi, dinamiki in zvijanju (folding) proteinov in to iz eksperimentalnega stališča. Bo tudi zmožen kritično presoditi, kako so te tri komponente medsebojno povezane.

Vsebina:

Označevanje proteinov (Labelling): kako napravimo protein občutljiv za NMR metode

Strategije asigniranja resonanc: katero jedro (proton) določa posamezni signal

Določanje strukture v raztopini: metodologija kako dobiti makromolekulske structure iz NMR podatkov

Rezidualne dipolne sklopitve: ocena strukture in izboljšanje natančnosti

Interakcije med proteini: NMR metode za študij interakcje med proteini

Vezava ligandov: NMR metode za študij vezave ligandov

Izmenjava vodikov (z devterijem): proučevanje stanj, ki obstajajo v nizki populaciji

Ne-zvita stanja proteinov: NMR in izmenjava med konformacijskimi stanji

Študij dinamike proteinov: gibanja znotraj zvitih ali odvitih makromolekul

Temeljna literatura in viri:

Text Books:

Protein NMR Techniques (Methods in Molecular Biology Vol 60), Edited by David G. Reid Humana Press 1997 (ISBN 0-89603-309-0)

NMR of Macromolecules: A Practical Approach, Edited by Gordon C. K. Roberts, Oxford University Press 1993 (ISBN 0-19-963224-3)

Review Journals:

Current Opinion in Structural Biology

Progress in NMR Spectroscopy

Izbrane reference nosilca:

Structure of TCTP reveals unexpected relationship with guanine nucleotide-free chaperones. Thaw P, Baxter NJ, Hounslow AM, Price C, Waltho JP, Craven CJ, Nature Structural Biology(2001) 8 701-704.

Three-dimensional domain swapping in the folded and molten-globule states of cystatins, an amyloid-forming structural superfamily. Staniforth RA, Giannini S, Higgins LD, Conroy MJ, Hounslow AM, Jerala R,Craven CJ, Waltho JP, EMBO J. (2001)20 4774-4781.

The major transition state in protein folding need not involve the immobilisation of side chains.RA Staniforth, JLE Dean, Q Zhong?, AR Clarke, E Zerovnik and JP Waltho, Proc Nat. Acad. Sci. USA(2000) 975790-5795.

Structural mobility of the human prion protein probed by backbone hydrogen exchange. LLP Hosszu, NJ Baxter, GS Jackson, A Power, AR Clarke, JP Waltho, CJ Craven and J Collinge, Nature Structural Biology(1999) 6740-743.

Enhanced ligand affinity for receptors in which components of the binding site are independently mobile. Trevitt CR, Craven CJ, Milanesi L, Syson K, Mattinen ML, Perkins J, Annila A, Hunter CA, Waltho JP Chem. Biol. (2005) 12 89-97.

Definable equilibrium states in the folding of human prion protein. Hosszu LLP, Wells MA, Jackson GS, Jones S, Batchelor M, Clarke AR, Craven CJ, Waltho JP, Collinge J. Biochemistry (2005) 44 16649-16657.

The denatured state under native conditions: a non-native-like collapsed state of N-PGK. Reed MAC, Jelinska C, Syson K, Cliff MJ, Splevins A, Alizadeh T, Hounslow AM, Staniforth RA, Clarke AR, Craven CJ, Waltho JP. J. Mol. Biol. (2006) 357 365-372.

A Reassessment of Copper (II) Binding in the Full-Length Prion Protein. Wells MA, Jackson GS, Jones S, Hosszu LLP, Craven CJ, Clarke AR, Collinge J, Waltho JP. Biochem. J. (2006) 399 435-444.

A Trojan horse transition state analogue generated by MgF3 formation in an enzyme active site. Baxter NJ, Olguin LF, Golicnik M, Feng G, Hounslow AM, Bermel W, Blackburn GM, Hollfelder F, Waltho JP, Williams NH. Proc Nat. Acad. Sci. USA (2006) 103 14732-14737.

Anionic Charge Is Prioritized over Geometry in Aluminum and Magnesium Fluoride Transition State Analogs of Phosphoryl Transfer Enzymes. Baxter, N. J.; Blackburn, G. M.; Marston, J. P.; Hounslow, A. M.; Cliff, M. J.; Bermel, W.; Williams, N. H.; Hollfelder, F.; Wemmer, D. E.; Waltho, J. P. J. Am. Chem. Soc. (2008) 130 3952-3958.

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: