MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

lectures and events

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Saturday, 12/16/2017
Sunday, 12/17/2017
Monday, 12/18/2017
15:00 - 17:00 Programming, data structures and algorithms (ICT2) doc. dr. Anton Biasizzo E-7 Meeting Room
Tuesday, 12/19/2017
10:00 - 13:00 Rezervacija predavalnice Študentski svet MPŠ IPS Lecture Room
13:00 - 16:00 Promocija strokovnih magistrov in doktorjev znanosti MPŠ JSI Main Lecture Hall
Wednesday, 12/20/2017
10:00 - 12:00 Synthesis of Nanomaterials prof. dr. Barbara Malič IPS Lecture Room
10:00 - 12:00 Fundamentals of Synthesis of Nanomaterials prof. dr. Barbara Malič IPS Lecture Room
14:45 - 15:00 Seminar I: Predstavitev navodil za pripravo Seminarja I prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
14:45 - 15:00 Seminar I: Predstavitev navodil za pripravo Seminarja I prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
Thursday, 12/21/2017
10:00 - 12:00 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Nanomaterials prof. dr. Christoph Gadermaier IPS Lecture Room
10:00 - 12:00 Zagovor doktorske disertacije: Zaščita vseprisotnih družbenih sistemov s pomočjo kontekstno-odvisnih varnostnih rešitev / Defence of the Doctoral Dissertation: Context-aware security for protection of ubiquitous social systems Vladimir Jovanovikj Seminar Room E-5
14:15 - 18:00 Society, nature and the environment doc. dr. Tomaž Grušovnik IPS Lecture Room
Friday, 12/22/2017
10:00 - 12:00 Zagovor doktorske disertacije: Vrednotenje varstva uporabniških podatkov in zagotavljanje zasebnosti v mobilnih omrežjih s študijami primerov / Defence of the Doctoral Dissertation: Evaluation of user data protection and privacy provision in mobile networks with case studies Cormac Callanan Seminar Room E-5
10:00 - 12:00 Zagovor doktorske disertacije: Spremljanje in napovedovanje stanja ter vodenje trdno oksidnih gorivnih celic s ciljem podaljšanja življenjske dobe naprave / Defence of the Doctoral Dissertation: Condition monitoring, prognosis, and life extending control for solid oxide fuel cells Boštjan Dolenc IPS Lecture Room
10:15 - 12:00 Microscopical and Microanalytical Methods: SEM prof. dr. Miran Čeh K-7 Kolar`s Lecture Hall
10:15 - 12:00 Spectroscopy and Microscopy: SEM prof. dr. Miran Čeh office
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh Kolar`s Lecture Hall K-7
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh K-7 seminar room
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh K-7 Department
14:00 - 16:00 Zagovor doktorske disertacije: Tokovi CO2 iz tal in kraških jam: določitev virov, poti in interakcij z uporabo stabilnih izotopov / Defence of the Doctoral Dissertation: CO2 fluxes from soil and karst caves: determination of sources, pathways and interactions using a stable isotope approach Bor Krajnc IPS Lecture Room

Download in format iCalendar: iCal

Legend

 
lecture
 
Exam
 
Presentation Lecture
 
Lecture by a Visiting Professor
 
Lecture Room Booking
 
Research Seminar
 
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
 
Ceremony
 
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.