MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

lectures and events

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Sunday, 5/24/2015
Monday, 5/25/2015
09:00 - 12:00 Physics of Materials (NANO3) prof. dr. Sergey Lushnikov IPS Lecture Room
09:00 - 12:00 Physics of Materials (NANO2) prof. dr. Sergey Lushnikov IPS Lecture Room
13:00 - 15:00 Physics of Materials (NANO3) prof. dr. Sergey Lushnikov Physics Seminar Room
13:00 - 15:00 Physics of Materials (NANO2) prof. dr. Sergey Lushnikov Physics Seminar Room
14:00 - 16:00 Habilitacijsko predavanje: Meritve onesnaženosti zraka z ogljičnimi aerosoli in ustrezna zakonodaja / Public lecture: Measurement of carbonaceous aerosol air pollution and the relevant legislature dr. Griša Močnik IPS Lecture Room
Tuesday, 5/26/2015
10:00 - 11:00 Seminar III (NANO3): Anastasia Samodurova prof. dr. Tomaž Kosmač Seminar Room K-6
Wednesday, 5/27/2015
09:00 - 12:00 Physics of Materials (NANO3) prof. dr. Sergey Lushnikov IPS Lecture Room
09:00 - 12:00 Physics of Materials (NANO2) prof. dr. Sergey Lushnikov IPS Lecture Room
13:00 - 15:00 Synthesis of Nanomaterials (NANO3): Priprava plasti z nanosom iz parne faze doc. dr. Miha Čekada Seminar Room K-5
13:00 - 15:00 Synthesis of Nanomaterials (NANO2): Priprava plasti z nanosom iz parne faze doc. dr. Miha Čekada K-5 Seminar Room
13:00 - 14:00 Seminar I (ICT2): Martin Breskvar: Učenje pravil za napovedovanje strukturiranih vrednosti / Learning rules for structured output prediction prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
13:00 - 14:00 Seminar I (ICT3): Martin Breskvar: Učenje pravil za napovedovanje strukturiranih vrednosti / Learning rules for structured output prediction prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Seminar I (ICT2): Martin Gjoreski: Stress detection using smartphone and wearable sensors prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Seminar I (ICT3): Martin Gjoreski: Stress detection using smartphone and wearable sensors prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
Thursday, 5/28/2015
09:00 - 10:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Introduction to technology and innovation management Simon Ford IPS Lecture Room
11:00 - 12:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Managing innovation Simon Ford IPS Lecture Room
11:15 - 12:45 Materials Chemistry (NANO2) doc. dr. Boštjan Jančar Seminar Room K-9
11:15 - 12:45 Materials Chemistry (NANO3) doc. dr. Boštjan Jančar Seminar Room K-9
14:00 - 17:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: "CityCar" new product introduction simulation Simon Ford in Dominik Deradjat IPS Lecture Room
Friday, 5/29/2015
09:00 - 10:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: "CityCar" debrief and discussion. Best practices in new product introduction Simon Ford IPS Lecture Room
11:00 - 12:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Strategic technology and innovation management prof. David Probert JSI Main Lecture Hall
13:00 - 13:40 Seminar I (NANO2): Nataša Hojnik: Razgradnja mikotoksinov s pomočjo plazme / Degradation of mycotoxins with plasma prof. dr. Boris Žemva
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Zvonko Trontelj
IPS Lecture Room
13:00 - 13:40 Seminar I (NANO3): Nataša Hojnik: Razgradnja mikotoksinov s pomočjo plazme / Degradation of mycotoxins with plasma prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
13:40 - 14:20 Seminar I (NANO2): Pavlo Kurioz: Geometrijsko vsiljene robne dislokacije v smekticnih A tekocih kristalih / Geometrically induced edge dislocations in smectic A liquid crystals prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
13:40 - 14:20 Seminar I (NANO3): Pavlo Kurioz: Geometrijsko vsiljene robne dislokacije v smekticnih A tekocih kristalih / Geometrically induced edge dislocations in smectic A liquid crystals prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
14:00 - 15:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Three companies present their approach to managing technology and innovation, including an example of a recent innovation (product, process or service) which demonstrates how the approach works in practice Boštjan Pečnik (Gorenje), Matjaž Čemažar (Domel), Radovan Bolko (Kolektor Group) JSI Main Lecture Hall
16:00 - 17:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Panel discussion on technology and innovation management prof. David Probert JSI Main Lecture Hall
Saturday, 5/30/2015
09:00 - 10:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: Technology and innovation management: evolutionary perspectives prof. David Probert JSI Main Lecture Hall
11:00 - 12:30 Mednarodna delavnica Menedžment tehnologije in inovacij ter Komercializacija tehnologij: "Bicycle of the future" roadmapping exercise prof. David Probert JSI Main Lecture Hall

Download in format iCalendar: iCal

Legend

 
lecture
 
Exam
 
Presentation Lecture
 
Lecture by a Visiting Professor
 
Lecture Room Booking
 
Research Seminar
 
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
 
Ceremony
 
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.