MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

lectures and events

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Wednesday, 9/2/2015
08:30 - 09:30 Seminar III (ECO3): Martina Vivoda Tomšič: Vloga različnih kinetičnih modelov pri analizi dinamike sledilca za oceno učinkovitosti zdravljenja malignih plevralnih mazoteliomov mentor IPS Lecture Room
09:00 - 10:00 Seminar II (NANO3): Marko Petric: Electronic Structure of Low-Z Elements Studied by X-ray Emission Spectroscopy mentor Microanalytical Center
10:00 - 12:00 Zagovor doktorske disertacije: Izpostavljenost fluoru preko nekaterih naravnih in antropogenih virov / Defence of the Doctoral Dissertation: Exposure to fluorine through some natural and anthropogenic sources Alenka Koblar IPS Lecture Room
Thursday, 9/3/2015
12:00 - 12:45 Seminar I (ECO3): Yaroslav Shlyapnikov: ID ICP MS for mercury speciation analysis / ID ICP MS za speciacijo živega srebra prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
12:00 - 12:45 Seminar I (ECO2): Yaroslav Shlyapnikov: ID ICP MS for mercury speciation analysis / ID ICP MS za speciacijo živega srebra prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
12:45 - 13:30 Seminar I (ECO3): Eva Vezenkoska: Mercury and selenium interactions in biological systems prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
12:45 - 13:30 Seminar I (ECO2): Eva Vezenkoska: Mercury and selenium interactions in biological systems prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
13:30 - 14:15 Seminar I (ECO3): Vesna Fajon: Pregled metod za specijacijo živega srebra / An owerview of methods for mercury speciation prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
13:30 - 14:15 Seminar I (ECO2): Vesna Fajon: Pregled metod za specijacijo živega srebra / An owerview of methods for mercury speciation prof. dr. Milena Horvat IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Seminar II (ICT3): Jernej Zupančič: Razvoj inteligentnega regulatorja za usmerjanje električne energije v pametnem domu prof. dr. Matjaž Gams E-7 Meeting Room
14:00 - 18:00 Exam at course Seminar I (ECO2) prof. dr. Milena Horvat IPS lecture room
14:00 - 15:30 Exam at course Seminar I (ECO3) prof. dr. Milena Horvat IPS
Friday, 9/4/2015
Saturday, 9/5/2015
Sunday, 9/6/2015
Monday, 9/7/2015
09:30 - 13:30 Rezervacija predavalnice CTT (Lea Kane) IPS Lecture Room
Tuesday, 9/8/2015
09:00 - 10:30 Zagovor magistrskega dela: Koncept, modeliranje in karakterizacija elektrokaloričnega hladilnega sistema, sestavljenega iz konzolnih elementov / Defence of Master Thesis: Design, modeling and characterization of an electrocaloric cooler made from array of cantilevers Andraž Bradeško Kolar`s Lecture Hall K-7
10:30 - 12:00 Zagovor magistrskega dela: Brizgalno tiskanje transparentnih nano-kondenzatorjev na osnovi kovinskih oksidov / Defence of Master Thesis: Inkjet printing of transparent metal oxide-based nano-capacitors Aleksander Matavž Kolar`s Lecture Hall K-7

Download in format iCalendar: iCal

Legend

 
lecture
 
Exam
 
Presentation Lecture
 
Lecture by a Visiting Professor
 
Lecture Room Booking
 
Research Seminar
 
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
 
Ceremony
 
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.