MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

lectures and events

Time Lecture or Event Lecturer Lecture Room
Sunday, 4/19/2015
Monday, 4/20/2015
09:00 - 11:00 Writing Scientific Documents prof. dr. Roger H. Pain IPS Lecture Room
09:00 - 10:00 Seminar II (ICT3): Metej Mihelčić mentor Orange Room E3/E8/E9
11:00 - 13:00 Zagovor doktorske disertacije: Vodenje sodelujočih robotov z uporabo navideznih mehanizmov / Defence of the Doctoral Dissertation: Control of cooperating robots by using virtual mechanisms Nejc Likar IPS Lecture Room
15:15 - 17:00 Innovation Management prof. dr. Peter Stanovnik IPS Lecture Room
17:00 - 19:00 Zagovor doktorske disertacije: Evolucijska večkriterijska optimizacija na osnovi modeliranja z Gaussovimi procesi / Defence of the Doctoral Dissertation: Evolutionary Multiobjective Optimization Based on Gaussian Process Modeling Miha Mlakar IPS Lecture Room
Tuesday, 4/21/2015
09:00 - 11:00 Writing Scientific Documents prof. dr. Roger H. Pain IPS Lecture Room
11:00 - 12:00 Seja Akademskega zbora MPŠ Prof. dr. Vito Turk IPS Lecture Room
15:00 - 16:00 In situ studies of hydrogen isotope interaction with materials by ion beam methods ERDA and NRA for fusion / In situ študij interakcije vodikovih izotopov z materiali z ionskima metodama ERDA in NRA za raziskave v fuziji dr. Sabina Markelj JSI Main Lecture Hall
Wednesday, 4/22/2015
09:00 - 11:00 Writing Scientific Documents prof. dr. Roger H. Pain IPS Lecture Room
11:00 - 13:00 Soft Matter (NANO3) prof. dr. Samo Kralj office
11:00 - 13:00 Seminar I (NANO3): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige Physics Seminar Room
11:00 - 13:00 Seminar I (NANO2): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige Physics Seminar Room
11:00 - 13:00 Zagovor doktorske disertacije: Razvoj metodološkega modela hipoterapije pri mladostnikih s cerebralno paralizo / Defence of the Doctoral Dissertation: Development of a methodological model of hippotherapy in adolescents with cerebral palsy Monika Zadnikar IPS Lecture Room
13:00 - 15:00 Synthesis of Nanomaterials (NANO3) prof. dr. Barbara Malič Seminar Room K-5
13:00 - 15:00 Synthesis of Nanomaterials (NANO2) prof. dr. Barbara Malič K-5 Seminar Room
13:00 - 14:00 Seminar I (ICT2): David Jure Jovan: Control of an Industrial Methyl Methacrylate Polymerization Reactor prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
13:00 - 14:00 Seminar I (ICT3): David Jure Jovan: Control of an Industrial Methyl Methacrylate Polymerization Reactor prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Seminar I (ICT2): Urban Kuhar: State Estimation in Distribution Power Systems prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
14:00 - 15:00 Seminar I (ICT3): Urban Kuhar: State Estimation in Distribution Power Systems prof. dr. Marko Debeljak IPS Lecture Room
15:00 - 17:00 Seminar I (NANO3): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige IPS Lecture Room
15:00 - 17:00 Seminar I (NANO2): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige IPS Lecture Room
Thursday, 4/23/2015
09:15 - 11:00 Physics of Materials (NANO2) prof. dr. Boštjan Zalar
prof. dr. Zdravko Kutnjak
IPS Lecture Room
09:15 - 11:00 Physics of Materials (NANO3) prof. dr. Boštjan Zalar
prof. dr. Zdravko Kutnjak
IPS Lecture Room
11:00 - 13:00 Writing Scientific Documents prof. dr. Roger H. Pain IPS Lecture Room
11:15 - 12:45 Materials Chemistry (NANO2) doc. dr. Boštjan Jančar Seminar Room K-9
11:15 - 12:45 Materials Chemistry (NANO3) doc. dr. Boštjan Jančar Seminar Room K-9
12:00 - 14:00 Zagovor doktorske disertacije: Modifikacija biomaterialov za selektivno adhezijo celic / Defence of the Doctoral Dissertation: Modification of biomaterials for selective adhesion of cells Nina Recek Tehnološki park, Teslova 30, soba 223
14:00 - 16:00 Zagovor doktorske disertacije: Vpliv strukturnih sprememb na električno inducirane lastnosti relaksorskih polimernih sistemov / Defence of the Doctoral Dissertation: Impact of structural modifications on electrically induced properties of relaxor polymer systems Goran Casar IPS Lecture Room
14:15 - 16:00 Stochastic Optimization Methods (ICT2) prof. dr. Bogdan Filipič E-7 Meeting Room
14:45 - 18:00 Exam at course Chemistry of Environmental Systems (ECO3) prof. dr. Milena Horvat Physics Seminar Room
14:45 - 18:00 Exam at course Tools for the Environmental Quality Control (ECO2) prof. dr. Milena Horvat F-5 Department
14:45 - 18:00 Exam at course Tools for the Environmental Quality Control (ECO3) prof. dr. Milena Horvat Physics Seminar Room
16:00 - 19:00 Zagovor doktorske disertacije: O vlogi encimske aktivnosti amoditoksina in njegove vezave na nekatere znotrajcelične proteine v procesu �-nevrotoksičnosti / Defence of the Doctoral Dissertation: On the role of enzymatic activity of ammodytoxin and its interaction with some intracellular proteins in the process of �-neurotoxicity Jernej Oberčkal IPS Lecture Room
Friday, 4/24/2015
08:00 - 10:00 Seminar I (NANO3): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige IPS Lecture Room
08:00 - 10:00 Seminar I (NANO2): Linear and nonlinear elastic, dielectric and electromechanical properties near structural phase transitions in solids prof. dr. Horst Beige IPS Lecture Room
10:00 - 12:00 Writing Scientific Documents prof. dr. Roger H. Pain IPS Lecture Room
13:00 - 13:40 Seminar I (NANO2): Uroš Jagodič: Produkcija topoloških nabojev v sistemih z netrivialno geometrijo / Topological defect production in systems with non-trivial geometry prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
13:00 - 13:40 Seminar I (NANO3): Uroš Jagodič: Produkcija topoloških nabojev v sistemih z netrivialno geometrijo / Topological defect production in systems with non-trivial geometry prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
13:40 - 14:20 Seminar I (NANO2): Blaž Tašič: Nanotubes and Nanowires in Liquid Crystals prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
13:40 - 14:20 Seminar I (NANO3): Blaž Tašič: Nanotubes and Nanowires in Liquid Crystals prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Boris Žemva
IPS Lecture Room
Saturday, 4/25/2015

Download in format iCalendar: iCal

Legend

 
lecture
 
Exam
 
Presentation Lecture
 
Lecture by a Visiting Professor
 
Lecture Room Booking
 
Research Seminar
 
Lecture in the Scope of an IJS Colloquium
 
Ceremony
 
*Joint session: Seminar I (ECO3), Seminar I (ECO2), Seminar I (ICT3), Seminar I (ICT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (ECO3), Seminar II (ECO2), Seminar II (ICT3), Seminar II (ICT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2) is obligatory for the students of the particular programme, other student are wellcome.