MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

predavanja in dogodki

Ura Predavanje ali dogodek Izvajalec Prostor
petek, 19.12.2014
12:00 - 14:00 Zagovor doktorske disertacije: Sinteza in karakterizacija nanostrukturne bioaktivne prevleke iz anataza na titanovih zlitinah za biomedicinsko uporabo / Defence of the Doctoral Dissertation: Synthesis and characterisation of nanostructured bioactive anatase coating on Ti-alloys for biomedical applications Martina Lorenzetti predavalnica MPŠ
sobota, 20.12.2014
nedelja, 21.12.2014
ponedeljek, 22.12.2014
08:30 - 10:30 Zagovor doktorske disertacije: Temperaturna frakcionacija živega srebra v trdnih vzorcih / Defence of the Doctoral Dissertation: Temperature fractionation of mercury in solid samples Matej Sedlar predavalnica MPŠ
10:30 - 12:30 Zagovor doktorske disertacije: Vpliv velikosti in medsebojne oddaljenosti izločkov na hitrost lezenja popuščenega martenzita / Defence of the Doctoral Dissertation: Effects of particles size and spacing on creep rate for tempered martensite Fevzi Kafexhiu predavalnica MPŠ
torek, 23.12.2014
14:00 - 16:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2) doc. dr. Anton Biasizzo Sejna soba E-7
sreda, 24.12.2014
13:00 - 14:00 Izpit pri predmetu Snovanje računalniških sistemov (IKT2) doc. dr. Anton Biasizzo Sejna soba E-7
četrtek, 25.12.2014

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.