MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

predavanja in dogodki

Ura Predavanje ali dogodek Izvajalec Prostor
ponedeljek, 27.3.2017
torek, 28.3.2017
14:15 - 18:00 Meroslovje v senzorskih tehnologijah prof. dr. Janko Drnovšek predavalnica MPŠ
sreda, 29.3.2017
13:00 - 14:00 Seminar I (IKT3): Eleonora Zgonjanin Petrovikj: Information security in microfinance institutions prof. dr. Marko Debeljak predavalnica MPŠ
13:00 - 14:00 Seminar I (IKT2): Eleonora Zgonjanin Petrovikj: Information security in microfinance institutions prof. dr. Marko Debeljak MPŠ predavalnica
14:00 - 15:00 Seminar I (IKT3): Rok Pahič: Deep learning in robotics prof. dr. Marko Debeljak predavalnica MPŠ
14:00 - 15:00 Seminar I (IKT2): Rok Pahič: Deep learning in robotics prof. dr. Marko Debeljak MPŠ predavalnica
15:00 - 18:00 Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje prof. dr. Bogdan Filipič predavalnica MPŠ
četrtek, 30.3.2017
14:00 - 15:30 Kemija materialov (NANO2) doc. dr. Boštjan Jančar Seminarska soba K-9
14:00 - 15:30 Kemija materialov (NANO3) doc. dr. Boštjan Jančar Seminarska soba K-9
14:15 - 17:00 Družba, narava in okolje (EKO3) doc. dr. Tomaž Grušovnik predavalnica MPŠ
14:30 - 16:30 Zagovor doktorske disertacije: Meroslovno ovrednotenje molekularnih pristopov v diagnostiki človeškega virusa citomegalije / Defence of the Doctoral Dissertation: Metrological assessment of molecular approaches in diagnostics of human cytomegalovirus Jernej Pavšič B3, Oddelek za biologijo, BF UL
petek, 31.3.2017
09:00 - 10:30 Izbrana poglavja iz biofizike (NANO3) prof. dr. Gojmir Lahajnar Sejna soba MPŠ
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode (NANO3): ED, CBED doc. dr. Goran Dražić predavalnica MPŠ
10:15 - 12:00 Spektroskopija in mikroskopija (NANO2) doc. dr. Goran Dražić MPŠ predavalnica
13:00 - 13:40 Seminar I (ST3): Mitja Gliha: IoT sensor technology installed in an industrial facility for thermal and moisture comfort measurement prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Boris Žemva
predavalnica MPŠ
13:40 - 14:20 Seminar I (ST3): Alexandros Sotiridis: The cross-adaptation phenomenon: its effects on human performance prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Boris Žemva
predavalnica MPŠ
sobota, 1.4.2017
nedelja, 2.4.2017

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.