MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

predavanja in dogodki

Ura Predavanje ali dogodek Izvajalec Prostor
četrtek, 23.10.2014
09:00 - 11:00 Zagovor doktorske disertacije: Tanke plasti na osnovi (K0.5Na0.5)NbO3 pripravljene iz raztopin / Defence of the Doctoral Dissertation: Solution-derived (K0.5Na0.5)NbO3 based thin films Alja Kupec predavalnica MPŠ
12:30 - 14:15 Zagovor doktorske disertacije: Ansambli dreves za modeliranje nelinearnih dinamičnih sistemov v diskretnem času / Defence of the Doctoral Dissertation: Tree ensembles for discrete-time modeling of non-linear dynamic systems Darko Aleksovski predavalnica MPŠ
14:15 - 16:00 Seminar I (EKO3) prof. dr. Milena Horvat predavalnica MPŠ
14:15 - 16:00 Seminar I (EKO2) prof. dr. Milena Horvat MPŠ predavalnica
14:15 - 16:00 Orodja za nadzor kakovosti okolja (EKO3) prof. dr. Milena Horvat MPŠ
15:00 - 16:30 Kemija materialov (NANO2) doc. dr. Boštjan Jančar Seminarska soba K-9
15:00 - 16:30 Kemija materialov (NANO3) prof. dr. Danilo Suvorov
doc. dr. Boštjan Jančar
Seminarska soba K-9
petek, 24.10.2014
10:15 - 12:00 Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I (NANO2): Nanomateriali in nanotehnologije: uvod / Nanomaterials and Nanotechnology: Introduction prof. dr. Maja Remškar MPŠ predavalnica
10:15 - 12:00 Seminar I (NANO3): Nanomateriali in nanotehnologije: uvod / Nanomaterials and Nanotechnology: Introduction prof. dr. Maja Remškar predavalnica MPŠ
sobota, 25.10.2014
nedelja, 26.10.2014
ponedeljek, 27.10.2014
11:00 - 13:00 Zagovor doktorske disertacije: Elektrokemijska karakterizacija in sinteza feromagnetnih nanožic Fe-Pd za bodoče magnetne aplikacije / Defence of the Doctoral Dissertation: Electrochemical study and synthesis of Fe-Pd ferromagnetic nanowires for future magnetic applications Darja Pečko MPŠ predavalnica
torek, 28.10.2014
sreda, 29.10.2014
15:15 - 18:00 Modul Tehnologije znanja - Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov prof. dr. Sašo Džeroski predavalnica MPŠ
15:15 - 18:00 Seminar I (IKT3): Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov / Computational Scientific Discovery from Structured, Spatial and Temporal Data prof. dr. Sašo Džeroski MPŠ predavalnica
15:15 - 18:00 Seminar I (IKT2): Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov / Computational Scientific Discovery from Structured, Spatial and Temporal Data prof. dr. Sašo Džeroski MPŠ

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.