MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

predavanja in dogodki

Ura Predavanje ali dogodek Izvajalec Prostor
ponedeljek, 24.10.2016
torek, 25.10.2016
15:00 - 17:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2) doc. dr. Anton Biasizzo Sejna soba E-7
15:00 - 17:00 Seminar I (IKT2) doc. dr. Anton Biasizzo E-7 sejna soba
17:00 - 19:00 Stohastične optimizacijske metode (IKT2) prof. dr. Bogdan Filipič predavalnica MPŠ
17:00 - 19:00 Seminar I (IKT2) prof. dr. Bogdan Filipič MPŠ predavalnica
sreda, 26.10.2016
13:00 - 17:00 Zagovor doktorske disertacije: Uravnavanje lastnosti vodnih suspenzij nanodelcev železovega oksida z aminokislinami / Defence of the Doctoral Dissertation: Engineering properties of aqueous suspensions of iron-oxide nanoparticles using amino acids Klementina Pušnik predavalnica MPŠ
15:00 - 19:00 Senzorji v robotiki in biokibernetiki doc. dr. Jan Babič Seminarska soba E-1
15:00 - 17:00 Seminar I (ST3): Senzorji v robotiki in biokibernetiki / Sensors in Robotics and Biocybernetics doc. dr. Jan Babič E-1 seminarska soba
četrtek, 27.10.2016
13:00 - 15:00 Zagovor magistrskega dela: Sinteza, strukturna ter funkcijska karakterizacija feroelektričnih trdnih raztopin na osnovi bizmutovega ferita / Defence of the Master Thesis: Synthesis, structural and functional characterization of ferroelectric solid solutions based on bismuth ferrite Maja Makarovič Kolarjeva predavalnica K-7
14:15 - 15:00 Seminar I (EKO3): ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis prof. dr. Janez Ščančar predavalnica MPŠ
14:15 - 15:00 Seminar I (EKO2): ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis prof. dr. Janez Ščančar MPŠ predavalnica
14:15 - 15:00 ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis prof. dr. Janez Ščančar MPŠ
15:15 - 18:00 Seminar I (EKO3): Orodja za nadzor kakovosti okolja - Anorganska onesnažila in speciacija elementov / Tools for the Environmental Quality Control - Inorganic Pollutants and Speciation of Elements prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar
predavalnica MPŠ
15:15 - 18:00 Seminar I (EKO2): Orodja za nadzor kakovosti okolja - Anorganska onesnažila in speciacija elementov / Tools for the Environmental Quality Control - Inorganic Pollutants and Speciation of Elements prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar
MPŠ predavalnica
petek, 28.10.2016
sobota, 29.10.2016
nedelja, 30.10.2016

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.