MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Četrtek
23.10.2014
 
   
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
           
           
           
 
 
 
           
     
 
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Petek
24.10.2014
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sobota
25.10.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
26.10.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ponedeljek
27.10.2014
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Torek
28.10.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sreda
29.10.2014
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Tanke plasti na osnovi (K0.5Na0.5)NbO3 pripravljene iz raztopin / Defence of the Doctoral Dissertation: Solution-derived (K0.5Na0.5)NbO3 based thin films
Alja Kupec
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Ansambli dreves za modeliranje nelinearnih dinamičnih sistemov v diskretnem času / Defence of the Doctoral Dissertation: Tree ensembles for discrete-time modeling of non-linear dynamic systems
Darko Aleksovski
predavalnica MPŠ
Seminar I (EKO3)
prof. dr. Milena Horvat
MPŠ predavalnica
Seminar I (EKO2)
prof. dr. Milena Horvat
MPŠ
Orodja za nadzor kakovosti okolja (EKO3)
prof. dr. Milena Horvat
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO2)
doc. dr. Boštjan Jančar
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO3)
prof. dr. Danilo Suvorov, doc. dr. Boštjan Jančar
MPŠ predavalnica
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I (NANO2): Nanomateriali in nanotehnologije: uvod / Nanomaterials and Nanotechnology: Introduction
prof. dr. Maja Remškar
predavalnica MPŠ
Seminar I (NANO3): Nanomateriali in nanotehnologije: uvod / Nanomaterials and Nanotechnology: Introduction
prof. dr. Maja Remškar
MPŠ predavalnica
Zagovor doktorske disertacije: Elektrokemijska karakterizacija in sinteza feromagnetnih nanožic Fe-Pd za bodoče magnetne aplikacije / Defence of the Doctoral Dissertation: Electrochemical study and synthesis of Fe-Pd ferromagnetic nanowires for future magnetic applications
Darja Pečko
predavalnica MPŠ
Modul Tehnologije znanja - Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov
prof. dr. Sašo Džeroski
MPŠ predavalnica
Seminar I (IKT3): Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov / Computational Scientific Discovery from Structured, Spatial and Temporal Data
prof. dr. Sašo Džeroski
MPŠ
Seminar I (IKT2): Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov / Computational Scientific Discovery from Structured, Spatial and Temporal Data
prof. dr. Sašo Džeroski