MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Ponedeljek
27.3.2017
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Torek
28.3.2017
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sreda
29.3.2017
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Četrtek
30.3.2017
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
 
 
     
     
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Petek
31.3.2017
 
   
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sobota
1.4.2017
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
2.4.2017
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
predavalnica MPŠ
Meroslovje v senzorskih tehnologijah
prof. dr. Janko Drnovšek
predavalnica MPŠ
Seminar I (IKT3): Eleonora Zgonjanin Petrovikj: Information security in microfinance institutions
prof. dr. Marko Debeljak
MPŠ predavalnica
Seminar I (IKT2): Eleonora Zgonjanin Petrovikj: Information security in microfinance institutions
prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
Seminar I (IKT3): Rok Pahič: Deep learning in robotics
prof. dr. Marko Debeljak
MPŠ predavalnica
Seminar I (IKT2): Rok Pahič: Deep learning in robotics
prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje
prof. dr. Bogdan Filipič
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO2)
doc. dr. Boštjan Jančar
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO3)
doc. dr. Boštjan Jančar
predavalnica MPŠ
Družba, narava in okolje (EKO3)
doc. dr. Tomaž Grušovnik
B3, Oddelek za biologijo, BF UL
Zagovor doktorske disertacije: Meroslovno ovrednotenje molekularnih pristopov v diagnostiki človeškega virusa citomegalije / Defence of the Doctoral Dissertation: Metrological assessment of molecular approaches in diagnostics of human cytomegalovirus
Jernej Pavšič
Sejna soba MPŠ
Izbrana poglavja iz biofizike (NANO3)
prof. dr. Gojmir Lahajnar
predavalnica MPŠ
Mikroskopske in mikroanalizne metode (NANO3): ED, CBED
doc. dr. Goran Dražić
MPŠ predavalnica
Spektroskopija in mikroskopija (NANO2)
doc. dr. Goran Dražić
predavalnica MPŠ
Seminar I (ST3): Mitja Gliha: IoT sensor technology installed in an industrial facility for thermal and moisture comfort measurement
prof. dr. Zvonko Trontelj, prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Boris Žemva