MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Ponedeljek
24.10.2016
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Torek
25.10.2016
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sreda
26.10.2016
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Četrtek
27.10.2016
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
 
         
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Petek
28.10.2016
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sobota
29.10.2016
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
30.10.2016
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
velika predavalnica IJS
IJS KOLOKVIJ: Modeliranje turbulence v enofaznih nestisljivih tokovih v jedrski tehnologiji / JSI COLLOQUIA: Turbulence modeling for incompressible single phase flows in nuclear engineering
dr. Sofiane Benhamadouche (Électricité de France (EDF) Research and Development, Chatou, Francija)
Sejna soba E-7
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2)
doc. dr. Anton Biasizzo
E-7 sejna soba
Seminar I (IKT2)
doc. dr. Anton Biasizzo
predavalnica MPŠ
Stohastične optimizacijske metode (IKT2)
prof. dr. Bogdan Filipič
MPŠ predavalnica
Seminar I (IKT2)
prof. dr. Bogdan Filipič
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Uravnavanje lastnosti vodnih suspenzij nanodelcev železovega oksida z aminokislinami / Defence of the Doctoral Dissertation: Engineering properties of aqueous suspensions of iron-oxide nanoparticles using amino acids
Klementina Pušnik
velika predavalnica IJS
IJS KOLOKVIJ: Aktivni nematiki na površinah / JSI COLLOQUIA: Active nematics at interfaces
prof. dr. Francesc Sagués (Univerza v Barceloni, Barcelona, Španija)
Seminarska soba E-1
Senzorji v robotiki in biokibernetiki
doc. dr. Jan Babič
E-1 seminarska soba
Seminar I (ST3): Senzorji v robotiki in biokibernetiki / Sensors in Robotics and Biocybernetics
doc. dr. Jan Babič
Kolarjeva predavalnica K-7
Zagovor magistrskega dela: Sinteza, strukturna ter funkcijska karakterizacija feroelektričnih trdnih raztopin na osnovi bizmutovega ferita / Defence of the Master Thesis: Synthesis, structural and functional characterization of ferroelectric solid solutions based on bismuth ferrite
Maja Makarovič
predavalnica MPŠ
Seminar I (EKO3): ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis
prof. dr. Janez Ščančar
MPŠ predavalnica
Seminar I (EKO2): ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis
prof. dr. Janez Ščančar
MPŠ
ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih / ICP-MS: an indispensable tool in contemporary trace element analysis
prof. dr. Janez Ščančar
predavalnica MPŠ
Seminar I (EKO3): Orodja za nadzor kakovosti okolja - Anorganska onesnažila in speciacija elementov / Tools for the Environmental Quality Control - Inorganic Pollutants and Speciation of Elements
prof. dr. Radmila Milačič, prof. dr. Janez Ščančar
MPŠ predavalnica
Seminar I (EKO2): Orodja za nadzor kakovosti okolja - Anorganska onesnažila in speciacija elementov / Tools for the Environmental Quality Control - Inorganic Pollutants and Speciation of Elements
prof. dr. Radmila Milačič, prof. dr. Janez Ščančar