MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Četrtek
14.12.2017
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 
     
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Petek
15.12.2017
 
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Sobota
16.12.2017
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
17.12.2017
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ponedeljek
18.12.2017
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Torek
19.12.2017
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sreda
20.12.2017
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
predavalnica MPŠ
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov
prof. dr. Christoph Gadermaier
predavalnica MPŠ
Inavguracijsko predavanje: Nevtronska aktivacijska analiza in spektrometrija alfa pri določanju aktinidov / Inauguration lecture: Neutron activation analysis and alpha-particle spectrometry in actinides determination
prof. dr. Ljudmila Benedik
predavalnica MPŠ
Seminar I: Naravni radionuklidi v okolju / Natural radionuclides in the environment
doc. dr. Marko Štrok
MPŠ predavalnica
Orodja za nadzor kakovosti okolja: Naravni radionuklidi v okolju / Natural radionuclides in the environment
doc. dr. Marko Štrok
predavalnica MPŠ
Seminar I: Izotopske tehnike v hrani: Uporaba stabilnih izotopov težjih elementov / Isotopic Techniques in Food: the use of stable isotopes of heavier elements
doc. dr. Tea Zuliani
MPŠ predavalnica
Orodja za nadzor kakovosti okolja: Izotopske tehnike v hrani: Uporaba stabilnih izotopov težjih elementov / Isotopic Techniques in Food: the use of stable isotopes of heavier elements
doc. dr. Tea Zuliani
predavalnica MPŠ
Mikroskopske in mikroanalizne metode: EM-Introduction, History of EM
prof. dr. Miran Čeh
MPŠ predavalnica
Spektroskopija in mikroskopija: EM-Introduction, History of EM
prof. dr. Miran Čeh
IPS lecture room
Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode
prof. dr. Miran Čeh
Sejna soba MPŠ
Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode
prof. dr. Miran Čeh
N 204
Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Migracija nanodelcev iz materialov v stiku z živili / Defence of the Doctoral Dissertation: Migration of nanoparticles from food contact materials
Viviana Golja
Sejna soba E-7
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2)
doc. dr. Anton Biasizzo
predavalnica MPŠ
Rezervacija predavalnice
Študentski svet MPŠ
velika predavalnica IJS
Promocija strokovnih magistrov in doktorjev znanosti
MPŠ
predavalnica MPŠ
Sinteza nanomaterialov
prof. dr. Barbara Malič
MPŠ predavalnica
Osnove sinteze nanomaterialov
prof. dr. Barbara Malič