MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Ponedeljek
24.11.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Torek
25.11.2014
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sreda
26.11.2014
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Četrtek
27.11.2014
 
   
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
     
 
 
     
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Petek
28.11.2014
 
   
     
     
     
     
     
 
 
 
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sobota
29.11.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
30.11.2014
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Sejna soba E-7
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2)
doc. dr. Anton Biasizzo
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: CO2 in kroženje ogljika v obalnem morju (Tržaški zaliv, S Jadran) / Defence of the Doctoral Dissertation: The CO2 system and carbon cycling in coastal waters (The Gulf of Trieste, N Adriatic)
Samo Tamše
predavalnica MPŠ
Modul Tehnologije znanja - Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti
prof. dr. Nada Lavrač
predavalnica MPŠ
Fizika materialov (NANO3)
prof. dr. Boštjan Zalar, prof. dr. Zdravko Kutnjak
MPŠ predavalnica
Fizika materialov (NANO2)
prof. dr. Boštjan Zalar, prof. dr. Zdravko Kutnjak
predavalnica MPŠ
Seminar I (EKO3): Stabilni izotopi / Stable isotopes
prof. dr. Sonja Lojen
MPŠ predavalnica
Seminar I (EKO2): Stabilni izotopi / Stable isotopes
prof. dr. Sonja Lojen
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO2)
doc. dr. Boštjan Jančar
Seminarska soba K-9
Kemija materialov (NANO3)
prof. dr. Danilo Suvorov, doc. dr. Boštjan Jančar
predavalnica MPŠ
Seminar I (EKO3): Organska onesnažila v okolju / Organic polutants in the environment
prof. dr. Ester Heath
MPŠ predavalnica
Seminar I (EKO2): Organska onesnažila v okolju / Organic polutants in the environment
prof. dr. Ester Heath
MPŠ predavalnica
Spektroskopija in mikroskopija (NANO2): ED, CBED
doc. dr. Goran Dražić
predavalnica MPŠ
Mikroskopske in mikroanalizne metode (NANO3): ED, CBED
doc. dr. Goran Dražić
MPŠ predavalnica
Izbrana poglavja iz nanoznanosti in nanotehnologij I (NANO2): Epitaxial thin films: PLD growth and XRD structural analysis / Epitaksialnimi tanke plasti: PLD tehnika in XRD strukturna analiza
dr. Matjaž Spreitzer
predavalnica MPŠ
Seminar I (NANO3): Epitaxial thin films: PLD growth and XRD structural analysis / Epitaksialnimi tanke plasti: PLD tehnika in XRD strukturna analiza
dr. Matjaž Spreitzer