MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

18.1.2018
Društvo Mlada akademija skupaj z ARRS (Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS) odpira razpis za podelitev nagrade Mentor leta 2017.
Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2015 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2015 ali kasneje.

Svojega mentorja lahko predlagajo tako, da do 15. februarja 2018 izpolnijo vlogo, ki se nahaja na elektronskem obrazcu (slo, ang). Podrobnosti preberite na naši spletni strani.

Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v marcu 2018 v Ljubljani.
16.1.2018
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tometa Eftimova z naslovom: Statistična analiza podatkov in obdelava naravnega jezika za prehransko znanost. Zagovor bo v sredo, 31. januarja 2018, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.1.2018
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Katje Bidovec z naslovom: Vloga katepsina D pri apoptozi sproženi s TNFα in menadionom. Zagovor bo v sredo, 24. januarja 2018, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.1.2018
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Luke Bradeška z naslovom: Zajemanje strukturiranega znanja s pomočjo pogovora in množičenja. Zagovor bo v petek, 19. januarja 2018, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
21.12.2017
Razpis ter vse informacije, kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Tempus Public Foundation:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
- redni študij - rok prijave: 30. 1. 2018
- raziskovalni obiski - rok prijave: 30. 1. 2018
- krajši, semesterski študij - rok prijave: 28. 2. 2018
- poletne šole - rok prijave: 6. 3. 2018

1.8.2017
Predvidene seje senata MPŠ:

12. september 2017
10. oktober 2017
14. november 2017
12. december 2017
16. januar 2018
20. februar 2018
20. marec 2018
17. april 2018
15. maj 2018
12. junij 2018
10. julij 2018
11. september 2018
9. oktober 2018
Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).

30.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS+ 2017, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov, osebja in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (če je šola z univerzo izmenjave še ni sklenila) in obrazec za študijski sporazum (študenti) oz. sporazum za poučevanje (profesorji), oboje med dokumenti za sodelavce, ter javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev. V primeru omejitve sredstev ima prednost kandidat, ki še ni bil na izmenjavi v okviru projekta Erasmus+ 2017 oziroma v okviru Erasmus+ programov. Kot dodatni selekcijski kriterij se uporablja najvišji faktor vpliva JCR IF objav kandidata v zadnjih treh letih.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce:
 
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/EPS2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus_Charter_Signed_2014.pdf
http://mps.si/dokumenti/splet/dokumentizasodelavcejavno/Erasmus+%20Inter-institutional%20agreement%20Template.docx

Več informacij in dodatna gradiva:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en