MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2011

december

23.12.2011
Pisarna MPŠ je v času od 27. 12. do 30. 12. 2011 zaprta.
Za vse nujne zadeve smo dosegljivi preko elektronske pošte info@mps.si.

Želimo vam lepe praznike in srečno 2012!
16.12.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Pavla Boškoskega z naslovom: Spremljanje stanja pogonskih sklopov: Metode generiranja značilk in metode diagnosticiranja poškodb.
Zagovor bo v petek, 23. decembra 2011, ob 10:30 v predavalnici MPŠ.
 
6.12.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Martina Mihajlova z naslovom: Uporabno overjanje na podlagi prepoznavanja grafičnih gesel.
Zagovor bo v torek, 13. decembra 2011, ob 14:30 v predavalnici MPŠ.
 
4.12.2011
ki je skupaj z doc. dr. Urošem Cvelbarjem in izvršnim direktorjem Kolektorja za raziskave Ludvikom Kumarjem
prejel letošnje Puhovo priznanje za novo tehnologijo zaščiteno z okoli 10 patenti po celem svetu. Trenutno na osnovi patentirane tehnologije poteka v Idriji letna proizvodnja več kot 25 milijonov kosov komutatorjev najvišjega cenovnega razreda. Čestitamo!

november

29.11.2011
član Evropske znanstvene akademije, je dobil Zoisovo nagrado za življenjsko delo.
Njegovi dosežki so sestavni del sodobnih učbenikov anorganske kemije, napisal je tudi eno od poglavij v enciklopediji anorganske kemije. V preteklosti je že dobil ugledno Humboldtovo nagrado, kot četrti Evropejec pa tudi nagrado Ameriškega kemijskega društva kot četrti Evropejec. Čestitamo!
28.11.2011
in sodelavca z Odseka za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan", vključno s tremi doktorskimi študenti MPŠ (Miha Mlakar, Erik Dovgan, mag. Tea Tušar)
je na 6. slovenskem forumu inovacij, ki je potekal 22. in 23. novembra 2011, za računalniško podprt sistem evidentiranja in zlaganja fragmentov stenskih poslikav, ki so ga razvili za Restavratorski center iz Ljubljane, prejela srebrno priznanje. Čestitamo!

Več o inovaciji: http://dis.ijs.si/ci/pedius/

Več o forumu: http://www.foruminovacij.si/
28.11.2011
in vodja Odseka za znanosti o okolju na Institutu »Jožef Stefan«,
je na tretjem rednem sestanku mednarodnega pogajalskega odbora (INC3) v Nairobiju predstavila problematiko kontaminiranih okolij v globalnem kontekstu. Prof. dr. Horvatova je poudarila tudi potrebo po umestitvi te problematike v mednarodno konvencijo o živem srebru, ki je prednostna naloga INC in katere namen je zmanjšati uporabo živega srebra v industrijskih procesih in posledično uvesti okolju prijaznejše alternative, pa tudi ozaveščanje, izobraževanje, raziskovalno delo, nadzor in izmenjavo informacij o živem srebru.
28.11.2011
sodelavci Odseka za nanostrukturne materiale na Institutu "Jožef Stefan",
so pri študiju mehanizma urejanja nanokristalov v 2D-geometrijah prišli do izredno pomembnih znanstvenih ugotovitev, objavljenih v reviji Nanotechnology. Opisali so nenavaden pojav kristalizacije, ki povzroči samourejanje kristaliničnega SrTiO3 v submikrometrskih cevkah v skoraj popoln sklop kocka-na-kocko in kocka-na-steno. Čestitamo!
16.11.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Marie Porcius z naslovom: Načrtovanje topologije in zagotavljanje dostopnosti v obsežnih brezžičnih zankastih omrežjih.

Zagovor bo v sredo, 23. oktobra 2011, ob 11.30 uri v predavalnici MPŠ.

15.11.2011
V skladu s pogodbo sklenjeno z MVZT, vas vabimo na javno obravnavo poročila o izvedbi podiplomskega študija v študijskem letu 2010/11, ki bo v torek, 29. novembra 2011 ob 10:00 v predavalnici MPŠ, soba N205, Jamova 39, Ljubljana
Prosimo za potrditev udeležbe v tajništvo MPŠ (info@mps.si, tel. 01/4773100, faks 01/4773110).

Z lepimi pozdravi!           

Prof. dr. Aleksander Zidanšek,
glavni tajni

oktober

17.10.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tjaše Vrlinič z naslovom: Priprava novih neadhezivnih materialov za potrebe specifičnih raziskav s področja nevrodegenerativnih bolezni.
Zagovor bo v ponedeljek, 24. oktobra 2011, ob 14:00 uri v predavalnici MPŠ.
10.10.2011
Predavanje z naslovom "Uporaba metod elektronske mikroskopije za strukturno analizo dvojčkov v mineralih" bo v ponedeljek, 17. oktobra 2011, ob 11:00 v predavalnici MPŠ (soba N-205).
 
7.10.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Inne Novalije z naslovom: Razširitev ontologije z uporabo metod analize podatkov za analizo novic.
Zagovor bo v ponedeljek, 17. oktobra 2011, ob 15:00 uri v predavalnici MPŠ.
7.10.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tadeja Debevca z naslovom: Uporaba normobarične hipoksije in hiperoksije za izboljšanje športne sposobnosti na višini in/ali nižini.
Zagovor bo v petek, 14. oktobra 2011, ob 13:00 uri v predavalnici MPŠ.
5.10.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Blaža Fortune z naslovom: Polavtomatska gradnja ontologij.
Zagovor bo v sredo, 12. oktobra 2011, ob 13:00 uri v predavalnici MPŠ.
4.10.2011
Umrl je akademik prof. dr. Robert Blinc, dekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (1933-2011).

Diplomiral je leta 1958 in doktoriral leta 1959 na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Po doktoratu je odšel na izpopolnjevanje v ZDA na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po vrnitvi postal znanstveni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani in docent na FNT. Leta 1965 je bil izvoljen za izrednega in 1970 za rednega profesorja fizike na Univerzi v Ljubljani ter 1974 izvoljen za prodekana in 1976 za dekana Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse od ustanovitve Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, Ljubljana leta 2004 je bil njen dekan. Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil gostujoči profesor na vrsti uglednih univerz.

Raziskovalno je deloval na Institutu »Jožef Stefan«. Njegove raziskave so zajemale področja feroelektrikov z vodikovimi vezmi, tekoče kristale, inkomenzurabilne sisteme, devteronska stekla, relaksorje ter magnetoelektrične sisteme. Bil je eden od utemeljiteljev uporabe jedrske magnetne resonance pri raziskavah strukturnih faznih prehodov in tekočih kristalov. Te raziskave so privedle do razvoja tunelskega modela feroelektrikov z vodikovimi vezmi, ki je znan tudi kot Blinc-De Gennesov psevdospinski model. Uvedel je “soft mode” teorijo faznih prehodov v nematskih in feroelektričnih tekočih kristalih. Skupaj s Pincusom sta bila prva, ki sta eksperimentalno dokazala obstoj fluktuacij parametra reda v nematskih tekočih kristalih z meritvami frekvenčne odvisnosti jedrske spin-mrežne relaksacije. Ta mehanizem je poznan kot Pincus-Blinčev mehanizem spin-mrežne relaksacije. Z jedrsko magnetno resonanco je kot prvi eksperimentalno določil gostoto solitonov v inkomenzurabilnih sistemih. Prav tako je z jedrsko magnetno resonanco dokazal obstoj fazonskih in amplitudonskih ekscitacij v inkomenzurabilnih sistemih. To delo je odprlo novo področje za študij nelinearnih pojavov v inkomenzurabilnih kristalih. Pokazal je, kako lahko s pomočjo magnetne resonance določimo Edwards-Andersonov parameter reda devteronskih stekel, kot tudi porazdelitveno funkcijo lokalne polarizacije. V teh sistemih namreč spontana polarizacija, ki je prvi moment porazdelitvene funkcije lokalne polarizacije, izgine. Drugi moment porazdelitvene funkcije lokalne polarizacije pa je sorazmeren Edwards-Andersonovemu parametru reda. S pomočjo jedrske magnetne resonance je tudi pokazal, da lahko tudi v relaksorjih določimo Edwards-Andersonov parameter reda. Raziskal je vrsto magnetoelektričnih sistemov, v katerih hkrati obstojata spontana polarizacija in spontana magnetizacija. To v klasičnih kristalih ni možno, saj je magnetizacija aksialni, polarizacija pa polarni vektor. Prav tako je treba omeniti, da je prof. Blinc s sodelavci določil naravo TDAE-C60, ki ima izmed vseh povsem organskih magnetov najvišjo temperaturo magnetnega prehoda. O rezultatih raziskav je skupaj s sodelavci poročal v velikem številu mednarodno odmevnih člankov.

Je tudi avtor pravkar izdane znanstvene monografije Advanced Ferroelectricity in soavtor treh knjig, ki obravnavajo feroelektrike, tekoče kristale in inkomenzurabilne sisteme. Bil je član širših uredniških odborov vrste mednarodnih znanstvenih revij.

Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil za svoje izjemno raziskovalno delo deležen vrste domačih in mednarodnih priznanj. Leta 1999 je postal ''doctor honoris causa'' Univerze v Bukarešti, leta 2003 pa ''doctor honoris causa'' Univerze v Ljubljani. Prejel je Kidričevo nagrado za fiziko v letih 1965 in 1971, AVNOJ-sko nagrado leta 1978, nagrado Ambasador znanosti leta 1991, zlati častni znak svobode Republike Slovenije leta 2002, Zoisovo nagrado za življenjsko delo leta 2008, nagrado mednarodnega združenja magnetne resonance ISMAR leta 1977 in nagrado Mednarodnega združenja za jedrsko kvadrupolno resonanco leta 2004.

Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Saške akademije znanosti v Leipzigu, Atenske akademije znanosti v Atenah, Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg), Evropske akademije (London), Hrvaške akademije znanosti, Makedonske akademije znanosti, Poljske akademije znanosti in Mednarodne inženirske akademije s sedežem v Moskvi.

Profesor Blinc je bil pobudnik in ustanovitelj Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, katere poslanstvo je neposredno povezovanje raziskovanja in podiplomskega izobraževanja za ustvarjanje znanja in spodbujanje inovativnosti, usmerjene v trajnostni razvoj. To osebno poslanstvo akademika prof. dr. Roberta Blinca, ki ga je zapustil Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana,  bo  živelo v rodovih njenih študentov.

september

16.9.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Michaila Keramidasa z naslovom: Normobarična hiperokisija: hemodinamični odzivi na akutno in dolgotrajno izpostavitev.
Zagovor bo v petek, 23. septembra 2011, ob 13:00 uri v predavalnici MPŠ.
16.9.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Alexandre Moraru z naslovom: Semantično bogatenje opisov senzorjev in senzorskih meritev.

Zagovor bo v petek, 23. septembra 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.

15.9.2011
in sodelavec Odseka za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan", je na mednarodni konferenci Genetic and Evolutionary Computation (GECCO 2011) v Dublinu prejel nagrado za najboljši študentski prispevek.
Predstavil je delo z naslovom "A Multiobjective Optimization Algorithm for Discovering Driving Strategies". Čestitamo!
14.9.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela ­­Alexeyja Volkova z naslovom: Vgrajeni interaktivni glasovni servis za medijski prehod SI3000.

Zagovor bo v sredo, 21. septembra 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.

9.9.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Hristijana Gjoreskega z naslovom:
Prilagodljivo prepoznavanje aktivnosti in zaznavanje padcev s senzorji na telesu
.
Zagovor bo v petek, 16. septembra 2011, ob 12:00 uri v predavalnici MPŠ.
7.9.2011
Predavanje z naslovom Regulacija aktivnosti kemokinov z omejeno proteolizo: So cisteinski katepsini manjkajoči člen? bo v ponedeljek, 12. septembra 2011, ob 13:00 v predavalnici MPŠ (soba N-205).
 
7.9.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Davida Jezerška z naslovom: Analiza geometrijsko strukturiranih vzorcev z ionskim žarkom.
Zagovor bo v sredo, 14. septembra 2011, ob 10.30 uri v predavalnici MPŠ.
7.9.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Luke Cmoka z naslovom:
Dinamično sipanje svetlobe v suspenzijah feroelektričnih nanodelcev v tekočih kristalih v bližini prehoda iz nematske v smektično A fazo
.
Zagovor bo v ponedeljek, 12. septembra 2011, ob 9:00 uri v predavalnici MPŠ.
5.9.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandra Pura z naslovom: Model za spremljanje in načrtovanje mreže javnih zdravstvenih služb.
Zagovor bo v ponedeljek, 12. septembra 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.
1.9.2011
in sodelavka Odseka za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan", je prejela nagrado za najboljši prispevek na doktorskem simpoziju mednarodne konference EDBT/ICDT 2011, ki je potekala v mesecu marcu v Uppsali na Švedskem.
V prispevku z naslovom "Regression on Evolving Multi-Relational Data Streams" je predstavila nov način za analizo podatkovnih tokov, ki omogoča dinamično prilagajanje analitskega modela toku podatkov in zaznavanje kompleksnih relacij v tovrstnih podatkih. Doktorski simpozij je del konference, ki je namenjen študentskim predstavitvam idej prihodnjih doktorskih disertacij. Tako lahko pridobijo predloge in mnenja svojih vrstnikov in izkušenih raziskovalcev. Elenin prispevek je bil torej prepoznan kot najbolj obetavna prihodnja doktorska disertacija. Čestitamo!

avgust

23.8.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Helene Razpotnik z naslovom:
Raziskave uporabnosti porcelanska črepnje pri pripravi gliničnega porcelana C-120
.
Zagovor bo v torek, 30. avgusta 2011, ob 10:30 uri v predavalnici MPŠ.
9.8.2011
 
Obveščamo vas, da je najava javnega razpisa za kandidate za mlade
raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2011 objavljena v današnjem
časopisu Delo (14. 07. 2011).

Javni razpis je objavljen na spletnih straneh Instituta (www.ijs.si
).

Razpis je odprt do 10. avgusta 2011.
8.8.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Meleqa Bahtijarija z naslovom: Radon na Kosovu.
Zagovor bo v torek, 16. avgusta 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.
8.8.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Cândide Alméri z naslovom:
Okoljski vplivi aluminija in kroma v boksitni rudi in rdečem blatu
.
Zagovor bo v torek, 16. avgusta 2011, ob 8:30 uri v predavalnici MPŠ.

julij

25.7.2011
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) bo v ponedeljek, 5. septembra 2011, ob 11. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 

junij

28.6.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Milene Zorko z naslovom:
Samourejene strukture na osnovi monodisperznih sferičnih delcev silicijevega dioksida
.
Zagovor bo v sredo, 6. julija 2011, ob 10:00 uri v predavalnici MPŠ.
27.6.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Irene Paulin z naslovom: Sinteza in karakterizacija aluminijevih pen.
Zagovor bo v ponedeljek, 4. julija 2011, ob 12.00 uri v predavalnici MPŠ.
 
23.6.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Pankaja Garga z naslovom:
Trajnostni energetski viri in potreba po inovacijah v Indiji
.
Zagovor bo v ponedeljek, 27. junija 2011, ob 11:00 uri v predavalnici MPŠ.
10.6.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mateja Gašperina z naslovom: Ocenjevanje parametrov nelinearnih dinamičnih sistemov z uporabo za napovedovanje napak.
Zagovor bo v ponedeljek, 20. junija 2011, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.

8.6.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Xiaobina Lija z naslovom:
R
ealizacija modelov vrednotenja DEXi v okviru sistema Decision Deck.
Zagovor bo v četrtek, 16. junija 2011, ob 13:00 uri v predavalnici MPŠ.
6.6.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mathieua Lu-Daca z naslovom:
Pojav faznega zdrsa in dinamika vrtincev v mezoskopskih superprevodnikih.
Zagovor bo v torek, 14. 6. 2011, ob 12. uri v predavalnici MPŠ.
4.6.2011

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« RAZPISUJE v študijskem letu 2011/2012

I. VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ
V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
•    študijski program druge stopnje,
•    enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
•    dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

II. VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis na programe druge stopnje:

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi dopolnilne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja v okviru učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere s temi v drugem letniku  60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar mora biti  razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Prijave za vpis sprejemamo do 15. septembra 2011.

Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra 2011:
• kratek življenjepis (CV)
• diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/priznavanje/EN_Ndvojezicni.doc;
dodatne informacije so na
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje)
• utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
• potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
• priporočila (neobvezno)
• dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
• 2 sliki (35 x 42 mm)

Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

2.6.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kristine Žagar z naslovom:
Sinteza in karakterizacija perovskitnih nanostruktur.
Zagovor bo v petek, 10. junija 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.

maj

30.5.2011
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) bo v torek, 7. junija 2011, ob 11. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 
27.5.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tanje Ljubič Mlakar z naslovom: Živo srebro v procesu proizvodnje cementnega klinkerja in nadzor emisij. Zagovor bo v petek, 3. junija 2011, ob 11.00 uri v Kolarjevi predavalnici (IJS odsek K-7, I. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.  
12.5.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Martine Šturm z naslovom: Gibanje nitrata v sistemu rastlina-tla-podzemna voda. Zagovor bo v petek, 20. maja 2011, ob 08.30 uri v predavalnici MPŠ.
3.5.2011
MPŠ z veseljem napoveduje 3. Študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in vabi vse študente k sodelovanju na konferenci. Za več informacij vas vabimo, da si ogledate stran konference: http://ipssc.mps.si/ .

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA Z INOVATIVNIM RAZISKOVANJEM. ŽELIS K TEMU PRISPEVATI TUDI TI?

Z velikim zadovoljstvom vam sporočamo, da tudi letos organiziramo že 3. študentsko konferenco MPŠ, ki bo 25. maja 2011 v avli IJS. Udeležba na konferenci je brezplačna. Glavni namen konference je vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in uspešnimi podjetji. Še posebej v tem času, ko se naše gospodarstvo sooča s številnimi problemi, je pomembno, da se okrepi sodelovanje med raziskovalci ter podjetji in s tem pripomoremo k hitrejšemu prenosu znanja v gospodarstvo.

Na konferenci boste predstavili svoje raziskave s prispevkom, ki naj vsebuje:
* kratek članek (5 strani strokovnega besedila + 1 stran povzetka v poljudnem jeziku) v A5 formatu,
* poster v A1 formatu,
* kratko predstavitev avtorjev, mentorja in odseka na katerem raziskuje.

Prispevki so lahko napisani v angleškem ali slovenskem jeziku. Dodatne informacije in predloge najdete na spletni strani http://ipssc.mps.si.

Podjetja (s področij IKT, NANO in EKO) bodo svoje raziskave, projekte, načrte in možnosti sodelovanja predstavila v obliki posterja ali predavanja. Predstavniki podjetij, s katerimi smo že navezali stike so nad konferenco zelo navdušeni, kar obeta dobro udeležbo.

Seveda bo konferenca letos zopet uspešna le z vašo udeležbo. Zato vas vabimo k sodelovanju, da sprejmete izziv in s tem  pokažete, da tudi vaše raziskave lahko pripomorejo k boljšem jutri. Zato se čimprej prijavite na spletnem naslovu http://ipssc.mps.si/submission.asp.

Želimo si, da se vidimo v čim večjem številu.

Z lepimi pozdravi,
Organizacijski odbor konference

april

28.4.2011

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mitje Vahčiča z naslovom:
Razvoj analiznih metod za speciacijo organokositrovih spojin v okoljskih vzorcih z uporabo plinske kromatografije in masne spektrometrije.
Zagovor bo v petek, 6. maja 2011, ob 15.30 uri v predavalnici MPŠ.

8.4.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andreja Hrovata z naslovom:
Razširjanje radijskih valov v posebnih okoljih.
Zagovor bo v četrtek, 21. aprila 2011, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.
8.4.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dragija Koceva z naslovom:
Ansambli za napovedovanje strukturiranih vrednosti.
Zagovor bo v ponedeljek, 18. aprila 2011, ob 12.00 uri v predavalnici MPŠ.
6.4.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Katje Škerget z naslovom:
Prispevek k razumevanju mehanizma amiloidne agregacije proteinov ter njenih celičnih učinkov.
Zagovor bo v četrtek, 14. aprila 2011, ob 09.30 uri v predavalnici MPŠ.

marec

30.3.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aljoše Maglice z naslovom:
Inovativni električno prevodni keramični kompoziti na osnovi Si3N4. Zagovor bo v petek, 8. aprila 2011, ob 14.00 uri v predavalnici MPŠ.
30.3.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marka Štroka z naslovom:
Migracija kritičnih radionuklidov na vplivnem območju bivšega rudnika urana Žirovski vrh. Zagovor bo v četrtek, 7. aprila 2011, ob 12.30 uri v predavalnici MPŠ.
9.3.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Urbana Došlerja z naslovom:
Sinteza in karakterizacija steklo keramike na osnovi ternarnega sistema MgO-B2O3-SiO2. Zagovor bo v četrtek, 17. marca 2011, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.

februar

10.2.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Romana Pačnika z naslovom:
Hidravlične merilne celice za merjenje majhnih obremenitev.
Zagovor bo v petek, 18. februarja 2011, ob 12.00 uri v predavalnici MPŠ.
3.2.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Edvina Raubarja z naslovom: Povečanje produktivnosti obalnih dvigal v Luki Koper z uporabo sodobnih elektronskih sistemov.Zagovor bo v petek, 11. februarja 2011, ob 12:00 v Kolarjevi predavalnici (IJS odsek K-7).
2.2.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Nejca Mekiša z naslovom: Slikanje sakroiliakalnih sklepov: z uporabo PA projekcije do zmanjšanja doze.Zagovor bo v četrtek, 10. februarja 2011, ob 15:30 v predavalnici MPŠ.

januar

12.1.2011

Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2011 (Tehnološki park Ljubljana):
http://www.tp-lj.si/index.php?sv_path=665,230044&FILTER=1907

 
5.1.2011
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Andreja Jermana Blažiča z naslovom: Izobraževalne spletne aplikacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji.Zagovor bo v torek, 11. januarja 2011, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.