MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2012

december

21.12.2012

Med prazniki, od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013, bo tajništvo MPŠ zaradi kolektivnega dopusta zaprto.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 
12.12.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nataše Drnovšek z naslovom: Razvoj prevlek na zlitini Ti6Al4V za novo generacijo kostnih vsadkov z izboljšano osteointegracijo. Zagovor bo v četrtek, 20. decembra 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.12.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mojce Amon z naslovom: Normobarična hipoksija: metabolni odzivi po 10-dnevni hipoksični izpostavitvi. Zagovor bo v četrtek, 20. decembra 2012, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.12.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Daniele Stojanove z naslovom: Upoštevanje avtokorelacije v napovednih modelih. Zagovor bo v četrtek, 20. decembra 2012, ob 09:00 v predavalnici MPŠ.
 
5.12.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Zoltana Padraha z naslovom: Porazdeljeno zaznavanje radijskega spektra v nelicenčnih frekvenčnih pasovih z uporabo platforme VESNA. Zagovor bo v sredo, 12. decembra 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
4.12.2012
Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, ki združuje mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce, je v torek, 27. 11. 2012, v Centru kulture Španski borci v Ljubljani že četrtič zapored organiziralo dogodek Mentor leta. Izmed 54 nominiranih mentorjev mladih raziskovalcev (od skupno 600) je petčlanska komisija izbrala najboljšega in mu podelila priznanje Mentor leta 2012.

Prof. dr. Boris Žemva je prodekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta Jožef Stefan. Raziskovalno se ukvarja z žlahtnimi plini, visokoenergijskimi oksidanti in fluorovimi spojinami ter z vprašanji nevarnih odpadkov. Sam ali v soavtorstvu s sodelavci je objavil več znanstvenih člankov, večino v tujih strokovnih revijah in knjigah, njegov patent za specialni fluoriran polimer pa je svetovno zaščiten. Prof. dr. Boris Žemva se je z dosežki na področju anorganske kemije fluora povzpel v sam svetovni vrh raziskovalcev. Dosežki  prof. dr. Žemve so sestavni del sodobnih učbenikov anorganske kemije. Delo profesorja Žemve je bilo večkrat opaženo in tudi nagrajeno, med drugim je leta 2011 dobil Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju anorganske kemije fluora.

Kandidaturo letošnjega prejemnika priznanja sta oddala mlada raziskovalca Kristian Radan in Matic Lozinšek. V tem času sta pod mentorstvom prof. dr. Žemve pripravila številne objave, ki so med drugim izšle v uglednih znanstvenih revijah Journal of Fluorine Chemistry in Journal of Solid State Chemistry.

november

12.11.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andriija Vakulke z naslovom: Raziskave heterogenih reakcij trifluorometana z nekaterimi kovinskimi oksidi, hidroksidi in karbonati. Zagovor bo v četrtek, 22. novembra 2012, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 

oktober

30.10.2012

Od 1. 11. 2012 veljajo nove uradne ure Referata MPŠ, in sicer vsak dan od 10:00-12:00 ter namesto ob sredah, odslej ob torkih od 14:00-16:00.

Prav tako bo Tajništvo MPŠ ta petek, 2. 11. 2012, zaprto.

 
22.10.2012
S tem je postal prvi raziskovalec iz Slovenije, ki je dobil subvencijo Evropskega raziskovalnega sveta za priznane raziskovalce.
Prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta Jožef Stefan in prodekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, je prvi prejemnik subvencije Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za priznane raziskovalce  (ERC Advanced Grant) iz Slovenije. Subvencijo je dobil za projekt Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije (Coherent trajectories through symmetry breaking transitions). Tovrstne subvencije so v višini do 2,5 milijona evrov; točen znesek dr. Mihailovićeve bo določen v pogodbi o subvencioniranju, ki pa še ni podpisana.
ERC subvencije za priznane raziskovalce so namenjene spodbujanju izjemnih, že uveljavljenih, raziskovalcev in raziskovalk katerekoli narodnosti ali starosti, da nadaljujejo s prelomnimi raziskavami z visoko stopnjo tveganja, ki odpirajo nove smeri na njihovih raziskovalnih področjih oziroma novih raziskovalnih področjih.
Prof. dr. Mihailoviću je ob tej priložnosti čestital tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk: »Gre za veliko priznanje vam kot raziskovalcu in slovenski znanosti nasploh,« je med drugim zapisal minister in dodal: »Evropski raziskovalni svet (ERC) je razmeroma mlada evropska institucija, vendar si je s svojim načinom financiranja pionirskih raziskav v Evropi že pridobila ugled med državami članicami EU in širše v svetu. Zaradi svojega ugleda pri spodbujanju znanstvene odličnosti na vseh področjih raziskovanja in zaradi odprtosti za vse prijavitelje v svetu, ki bi želeli nadaljevati svojo znanstveno pot v Evropi, je konkurenca na razpisih ERC vedno zelo ostra. Prijavljajo se tudi tako ugledni posamezniki kot so Nobelovi nagrajenci v zadnjih letih pa se je že dogodilo, da je posamezno področno Nobelovo nagrado prejel znanstvenik, ki izvaja ERC projekt.«

Prof. dr. Dragan Mihailović je diplomiral leta 1979 in doktoriral leta 1983 na Univerzi v Oxfordu. Od leta 1983 je pretežno delal na Institutu Jožef Stefan, kjer je zdaj vodja Odseka za kompleksne snovi in od leta 2004 vodi Center odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologije. Od tega leta je tudi prodekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Ukvarja se z nanotehnologijo in uporabo nanomaterialov, posebej anorganskih molekularnih nanožic, ter z raziskavami elektronskega urejanja v kompleksnih snoveh na femtosekundni časovni skali. V Sloveniji je vpeljal nova področja femtosekundne spektroskopije, eksperimetnalne raziskave fulerenov in visokotemperaturnih superprevodnikov in pred kratkim nanoelektroniko in molekularno elektroniko. Leta 1988 je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča ter leta 2002 Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke.
17.10.2012

Vljudno Vas vabimo na svečano otvoritev akademskega leta 2012/2013 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), ki bo v torek, 16. oktobra 2012, ob 14. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

V okviru svečanega dogodka bo uvodne besede podal prof. dr. Vito Turk, predsednik MPŠ.

Prof. dr. Aleksandra Kornhauser-Frazer, dekan MPŠ, bo v uvodnem predavanju (v angleščini) z naslovom Knowledge Transfer predstavila cilje in metode raziskovalno-izobraževalnega procesa.

Po predavanju bosta predsednik in dekan MPŠ v imenu šole osebno pozdravila nove podiplomce.

Po podelitvi ste vabljeni na družabno srečanje.

Zelo bomo veseli vaše udeležbe.
5.10.2012
Letos je bilo na doktorski študij Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana  v programe Nanoznanosti in nanotehnologije, Ekotehnologije ter Informacijske in komunikacijske tehnologije sprejetih 41 podiplomcev, ki izpolnjujejo stroge vpisne kriterije kakovosti te šole. Povprečna ocena njihovega dodiplomskega študija je 8,89.
 
3.10.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Merside Janeve Azdejković z naslovom: Laserska ablacija - elementna masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo - temeljna raziskava procesov ablacije in depozicije. Zagovor bo v torek, 23. oktobra 2012, ob 10:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
3.10.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandra Pečkova z naslovom: Algoritmi strojnega učenja za polinomsko regresijo. Zagovor bo v petek, 12. oktobra 2012, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
3.10.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Elene Ikonomovske z naslovom: Algoritmi za učenje regresijskih dreves in ansamblov iz spremenljivih podatkovnih tokov. Zagovor bo v petek, 12. oktobra 2012, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 

september

7.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janeza Bernarda z naslovom: Nizkotemperaturno sintranje piezoelektrične keramike K0,5Na0,5NbO3. Zagovor bo v ponedeljek, 17. septembra 2012, ob 09:00 v Kolarjevi predavalnici K-7.
 
5.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Mohorja Mihelčiča z naslovom: Priprava in lastnosti tankih elektrokromnih plasti pripravljenih iz disperzij nanodelcev. Zagovor bo v petek, 14. septembra 2012, ob 09:00 v predavalnici MPŠ.
 
5.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Vladimirja Kuzmanovskega z naslovom: Integracija ekspertnega znanja z napovednim učenjem: Modeliranje vodnih tokov v poljedelstvu. Zagovor bo v petek, 7. septembra 2012, ob 08:30 v predavalnici MPŠ.
 
4.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Andraža Rešetiča z naslovom: Struktura in mikroreološke lastnosti binarnih koloidov. Zagovor bo v petek, 7. septembra 2012, ob 11:30 v predavalnici MPŠ.
 
4.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Aljaža Drnovška z naslovom: Optimizacija MoSIx selektivnega plinskega nanosenzorja. Zagovor bo v četrtek, 6. septembra 2012, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
4.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Petra Topolovška z naslovom: Dopiranje in transformacije Mo6S(9-x)Ix nanožic z alkalnimi in zemljoalkalijskimi kovinami. Zagovor bo v četrtek, 6. septembra 2012, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
3.9.2012
V Mainzu v Nemčiji se je od 19.8.2012 do 24.8.2012 odvijala 24. mednarodna konferenca o tekočih kristalih (ILCC).  Dr. Uroš Tkalec si je s svojo izjemno doktorsko nalogo z naslovom "Colloidal Interactions and Novel Colloidal Structures in Thin Nematic Layers", ki jo je zagovarjal na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, prislužil Glenn H. Brownovo nagrado, ki jo podeljuje združenje "International Society of Liquid crystals".
 
3.9.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleša Špesa z naslovom: Vloga in pomen cisteinskih katepsinov pri celični smrti inducirani z ligandom TRAIL. Zagovor bo v ponedeljek, 10. septembra 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 

avgust

27.8.2012
Sprejeta je bila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 64/2012), ki omogoča sofinanciranje doktorskega študija po inovativni shemi pod enakimi pogoji kot na univerzah.
O višini sredstev, za katera bodo lahko študenti kandidirali, nas bo ministrstvo obvestilo predvidoma do konca septembra.

Na MPŠ bo v najkrajšem možnem času objavljen razpis, na katerega se bodo doktorski študenti lahko prijavili za sofinanciranje študija.
27.8.2012
Predavanje z naslovom "Oksidativno halogeniranje z “zelenimi” oksidanti: kisik in vodikov peroksid" bo v torek, 4. septembra 2012, ob 9. uri v predavalnici MPŠ (soba N-205).

Povzetek predavanja

Oksidativno halogeniranje z “zelenimi” oksidanti: kisik in vodikov peroksid

Organsko kemijo brez halogeniranih organskih spojin in molekularnih halogenov potrebnih za njihovo sintezo si je težko predstavljati. Molekularni halogeni kažejo zelo različno reaktivnost; jod je ponavadi potrebno aktivirati, drugi halogeni pa so precej reaktivne in nevarne kemikalije. Direktni uporabi molekularnih halogenov se lahko izognemo z uporabo varnejših reagentov (N-bromo- in N-klorosukcinimid, Selectfluor, ...), vendar so molekularni halogeni še vedno potrebni za samo sintezo le-teh. Poleg tega same reakcije s temi reagenti potekajo z nizko atomsko ekonomičnostjo. Boljši pristop, ki temelji na biomimetskih raziskavah oksidativnega halogeniranja v naravi, je generiranje halogenirnega reagenta in situ iz soli halidov in oksidanta v prisotnosti kisline. Takšne rekacije potekajo s 100% atomsko ekonomičnostjo. Primerna oksidanta za oksidacijo halogenidov sta vodikov peroksid in kisik.

20.8.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Pančeta Panova z naslovom: Modularna ontologija podatkovnega rudarjenja. Zagovor bo v petek, 31. avgusta 2012, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
9.8.2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012, na katerega se lahko prijavijo podjetja z mladimi raziskovalci iz gospodarstva, rok prijave je 5. 9. 2012 do 12. ure. Več informacij na:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=931.

julij

17.7.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ines Bračko z naslovom: Sinteza in funkcionalizacija enodimenzionalnih titanatnih nanostruktur. Zagovor bo v petek, 27. julija 2012, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
17.7.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ivice Slavkova z naslovom: Metoda vrednotenja urejenosti značilk. Zagovor bo v četrtek, 26. julija 2012, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.7.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mihe Avberška z naslovom: Določanje steroidnih estrogenov v okoljskih vzorcih z metodo kemijske analize (GC-MSD) in in vitro biološkega testa za določanje estrogenosti (ER-Calux®). Zagovor bo v četrtek, 19. julija 2012, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 

junij

28.6.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Zaplotnika z naslovom: Optimizacija sklopa med visokofrekvenčnim generatorjem in nizkotlačno plazmo. Zagovor bo v četrtek, 12. julija 2012, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
21.6.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dušane Majere z naslovom: Proizvodnja in karakterizacija komplexa invariante verige z MHC II molekulo. Zagovor bo v ponedeljek, 9. julija 2012, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
21.6.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dejana Subana z naslovom: Vpliv N-glikozilacije na delovanje plazemske glutamat karboksipeptidaze. Zagovor bo v torek, 3. julija 2012, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
18.6.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Dejana Verhovška z naslovom: Kontrolirana sinteza TiO2 nanodelcev in njihova uporaba v fotovoltaiki. Zagovor bo v torek, 26. junija  2012, ob 13:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
14.6.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marije Vukomanović z naslovom: Sonokemijska sinteza in karakterizacija materialov na osnovi hidroksiapatit/kovine za biomedicinsko uporabo. Zagovor bo v petek, 22. junija 2012, ob 09:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.6.2012
Predavanje z naslovom "Nove možnosti inžineringa visokoenergijskih magnetov na osnovi redkih zemelj" bo v sredo, 20. junija 2012 ob 12:00 v predavalnici N 205 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Jamova 39, Ljubljana.
 
5.6.2012
Na Institutu »Jožef Stefan« je v petek 25. maja 2012 potekala 4. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, kjer je svoje raziskovalno delo s posterji in članki v zborniku konference predstavilo 55 doktorskih in magistrskih študentov.
Na konferenci je potekala tudi okrogla miza s predstavniki podjetij na temo "Raziskovalne ideje za gospodarski razvoj" na kateri so predstavniki podjetij predstavili enega ali največ dva dolgoročna razvojna problema, raziskovalci pa so opozorili na možnosti njihovega reševanja. Vzpostavilo se je nekaj vzpodbudnih kontaktov, ki bodo služili kot osnova za nadaljnje sodelovanje.

Nagrado za najboljši prispevek konference je letos prejel Nikola Novak za prispevek z naslovom "Basic study of relaxors: Materials for high technological devices". Podeljene so bile tudi tri nagrade za najboljši prispevek na posamezni smeri študija. Na področju ekotehnologije je nagrado prejel Metod Kolar za prispevek z naslovom "Jedkanje PET filmov v poznem porazelektritvenem delu kisikove plazme", na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij je nagrado dobila Jasmina Smailović za prispevek z naslovom "Sentiment analysis on tweets in a financial domain", nagrada na področju nanoznanosti in nanotehnologij pa je šla v roke Urošu Pucu za prispevek z naslovom "Underwater electromagnetic remote sensing". Letos je bilo prvič podeljeno tudi posebno priznanje za najboljši prispevek iz industrije in sicer Jerneji Lazar in Sergeju Jamnikarju za prispevek z naslovom "Results of in-situ measurements, laboratory experiments on lignite samples and numerical modelling of coal pillar, performing under research projects CoGasOUT and GHG2E".

Zbornik vseh prispevkov v elektronski obliki je na voljo na spletni strani http://ipssc.mps.si.
1.6.2012

 

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« RAZPISUJE v študijskem letu 2012/2013

 

I. VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1.      NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE

Program obsega področja:
-  nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramik, nanožice, plastoviti in enoplastni nanomateriali
-  lastnosti nanomaterialov: raziskave  elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo
-  uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji
-  molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika, celična biologija, ...

2.      INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih
-  avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3.      EKOTEHNOLOGIJA

Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev
-  sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov
-  zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov
-  tehnološki menedžment

Pogoji za vpis:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
-      študijski program druge stopnje,
-      enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
-      dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.


II. VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1.      NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE

2.      INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3.      EKOTEHNOLOGIJA


 
Pogoji za vpis na programe druge stopnje:

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.


Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.


Prijave za vpis pošljite najkasneje do 15. septembra 2012 na naslov:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana

Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.

Obvezne priloge k prijavi:
· kratek življenjepis (CV)
· diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/priznavanje/vrednotenje_izobrazevanja/form_N__eng__01.pdf)
· utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
· potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
· priporočila (neobvezno)
· dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
· 2 sliki (35 x 42 mm)

Izvedba vpisa mora biti zaključena najkasneje do 15. 10. 2012. Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

maj

18.5.2012
Vabljeni na informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), ki bo v petek, 25. maja 2012, ob 9. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana. Po informativnem dnevu ste vabljeni še na ogled 4. Študentske konference MPŠ v galeriji Instituta "Jožef Stefan". Več o tem si lahko preberete na spletni strani http://ipssc.mps.si.
 
17.5.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Katerine Tashkove z naslovom: Identifikacija parametrov v nelinearnih dinamičnih sistemih z metahevrističnimi pristopi. Zagovor bo v torek, 29. maja 2012, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
10.5.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Uroša Legata z naslovom: Sprotno testiranje in popravljanje sistemov osnovanih na vezjih FPGA. Zagovor bo v ponedeljek, 21. maja 2012, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.5.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Nine Vidergar z naslovom: Razgradnja ataxina-3 in njegovih mutantov s cisteinskimi katepsini in vloga fragmentov ataxina-3 pri Spinocerebelarni ataksiji tipa 3. Zagovor bo v sredo, 16. maja 2012, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 

april

26.4.2012

V PONEDELJEK, 30. 4. 2012, BO TAJNIŠTVO MPŠ ZARADI KOLEKTIVNEGA DOPUSTA ZAPRTO.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 
26.4.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sebastjana Perka z naslovom: Zmerno porozna cirkonijeva oksidna keramika za dentalne namene. Zagovor bo v sredo, 9. maja 2012, ob 10:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
17.4.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sebastjana Glinška z naslovom: Dielektrične lastnosti keramike in plasti KTaO3 ter plasti KTa0,6Nb0,4O3, merjene v širokem frekvenčnem območju. Zagovor bo v sredo, 25. aprila 2012, ob 14:30 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
6.4.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Katarine Rade z naslovom: Razvoj vsadkov na osnovi silicijevega karbida z izboljšano biokompatibilnostjo in mehanskimi lastnostmi. Zagovor bo v ponedeljek, 16. aprila 2012, ob 13:30 v predavalnici MPŠ.
 

marec

29.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Matjaža Humarja z naslovom: Tekočekristalne mikrokapljice kot optični mikroresonatorji in laserji. Zagovor bo v petek, 6. aprila 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
28.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Gregorja Trefalta z naslovom: Nova sintezna pot za pripravo materialov na osnovi Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 s kontrolirano aglomeracijo delcev reagentov. Zagovor bo v četrtek, 5. aprila 2012, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
28.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Roberta Blatnika z naslovom: Vpliv kakovosti govora v telefoniji na samodejno razpoznavanje govorca. Zagovor bo v četrtek, 5. aprila 2012, ob 11:30 v predavalnici MPŠ.
 
27.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Jožeta Katanca z naslovom: Antibakterijske zaščite hladilnih aparatov. Zagovor bo v torek, 3. aprila 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
23.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Slavka Kralja z naslovom: Funkcionalizacija magnetnih nanodelcev za uporabo v biomedicini. Zagovor bo v petek, 30. marca 2012, ob 10:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
22.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sefer Avdiaja z naslovom: Razširitev merilnega območja primarnih vakuumskih kalibracijskih metod z uporabo nenaparljivih getrov. Zagovor bo v četrtek, 29. marca 2012, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
22.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kristine Eleršič z naslovom: Superhidrofilnost plazemsko obdelanih materialov. Zagovor bo v petek, 23. marca 2012, ob 16:00 v predavalnici MPŠ.
 
22.3.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Brigite Rožič z naslovom: Raziskave pojavov z ogromno pretvorbo energij v mehkih in trdnih naprednih materialih. Zagovor bo v četrtek, 22. marca 2012, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 

februar

29.2.2012

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Simone Ovtar z naslovom: Magnetno usmerjene plasti barijevega ferita. Zagovor bo v četrtek, 8. marca 2012, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.

 
3.2.2012
Predavanje z naslovom "Strukturna biologija danes" bo v petek, 10. februarja 2012 ob 13:15 v veliki predavalnici na Institutu "Jožef Stefan".
 
3.2.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vedrane Vidulin z naslovom: Iskanje verodostojnih relacij v strojnem učenju.
Zagovor bo v petek, 3. februarja 2012, ob 13:00 v seminarski sobi fizike (106A), Institut "Jožef Stefan".
 

januar

17.1.2012
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Jerneja Mrovljeta z naslovom: Vpliv napak optičnega sistema kamer na izračun lokacije objekta s pomočjo stereoskopskih slik. Zagovor bo v ponedeljek, 23. januarja 2012, ob 12:00 uri v predavalnici MPŠ.