MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2017

december

21.12.2017
Razpis ter vse informacije, kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Tempus Public Foundation:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
- redni študij - rok prijave: 30. 1. 2018
- raziskovalni obiski - rok prijave: 30. 1. 2018
- krajši, semesterski študij - rok prijave: 28. 2. 2018
- poletne šole - rok prijave: 6. 3. 2018

15.12.2017

Obveščamo vas, da je rok za oddajo gradiv za januarsko sejo senata 1. januar 2018 do 12. ure.

Za obravnavo doktorskih disertacij oz. magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
 • podpisane pozitivne ocene vseh članov komsije za oceno dela,
 • zadnjo elektronsko verzijo doktorske disertacije oz. magistrskega dela.

Za obravnavo ustreznosti tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

 • podpisano oceno ustreznosti teme doktorske disertacije,
 • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane. Sestavljajo jo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor in somentor po sklepu senata ne smeta biti člana komisije, v komisiji pa je vsaj en zunanji član, ki ni učitelj na MPŠ. Praviloma je v komisiji vsaj en član iz tujine, če je delo pisano v angleškem jeziku. 
Za obravnavo vlog za prijavo tem magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
 • podpisano vlogo za prijavo teme magistrskega dela,
 • podpisano oceno ustreznosti teme (pripravi mentor),
 • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane, ki jo sestavljajo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor je lahko član komisije, ne sme biti pa predsednik komisije. Pri tujcih se upoštevajo posebnosti habilitacijskega sistema v dani državi.

Za obravnavo vlog za prijavo tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

 • podpisano vlogo za prijavo teme doktorske disertacije,
 • predlog komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije (poda mentor): Komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije sestavljajo trije člani iz vsaj dveh različnih raziskovalnih skupin oziroma odsekov, vsaj en član komisije pa mora biti iz vrst učiteljev MPŠ. Predsednik komisije je mentor, dodatna dva člana sta raziskovalca s kandidatovega področja.
15.12.2017
Obveščamo vas, da bo tajništvo MPŠ od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018 zaprto.

Vsem želimo lepe praznike!
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Cormaca Callanana z naslovom: Vrednotenje varstva uporabniških podatkov in zagotavljanje zasebnosti v mobilnih omrežjih s študijami primerov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Bora Krajnca z naslovom: Tokovi CO2 iz tal in kraških jam: določitev virov, poti in interakcij z uporabo stabilnih izotopov. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vladimirja Jovanovikja z naslovom: Zaščita vseprisotnih družbenih sistemov s pomočjo kontekstno-odvisnih varnostnih rešitev. Zagovor bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 10:00 v seminarski sobi E-5 (IJS).
 
12.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boštjana Dolenca z naslovom: Spremljanje in napovedovanje stanja ter vodenje trdno oksidnih gorivnih celic s ciljem podaljšanja življenjske dobe naprave. Zagovor bo v petek, 22. decembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.12.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Viviane Golja z naslovom: Migracija nanodelcev iz materialov v stiku z živili. Zagovor bo v petek, 15. decembra 2017, ob 15:30 v predavalnici MPŠ.
 

november

27.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana čestita vsem prejemnikom Zoisovih nagrad in priznanj ter Puhovih priznanj. Še posebej smo ponosni, da so med prejemniki tudi profesorji in študenti MPŠ.
17.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Kocena z naslovom: Viskoelastične lastnosti kompozitov na osnovi hidrogelov za nosilce v tkivnem inženirstvu. Zagovor bo v ponedeljek, 27. novembra 2017, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
14.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nemanje Aničića z naslovom: Inovativne prevleke za aplikacijo na področju medicine: Uporaba večnamenskih materialov na osnovi V2O5 in MgO. Zagovor bo v ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 16:30 v predavalnici MPŠ.
 
14.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jana Kralja z naslovom: Analiza heterogenih informacijskih omrežij za semantično rudarjenje podatkov. Zagovor bo v petek, 24. novembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Ervina Šesta z naslovom: Sinteza in uporaba grafena v visoko absorptivnih premazih zbiralnikov sončne energije. Zagovor bo v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.11.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Elme Birparić z naslovom: Kooperativna lokalizacija v brezžičnih senzorskih omrežjih. Zagovor bo v četrtek, 23. novembra 2017, ob 12:30 v predavalnici MPŠ.
 

oktober

18.10.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Blaža Aliča z naslovom: Kemija N-heterocikličnih karbenov z izbranimi fluoridi. Zagovor bo v torek, 24. oktobra 2017, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.10.2017
Vabimo vas na 2. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2017/18, ki bo v sredo, 18. oktobra 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.
Prof. dr. Serge Pérez

Department of Molecular Pharmacochemistry, CNRS-University Grenoble Alpes, Grenoble, Francija

Poljudna glikoznanost: gradnja, vizualizacija in igranje s kompleksnimi ogljikovimi hidrati

Glikoznanost je veda o ogljikovih hidratih, najštevilčnejših bioloških molekulah na Zemlji, ki predstavljajo del biologije vseh živih organizmov. Glikoznanost je po vsem svetu priznana kot novo področje s potencialom za radikalno nove biotehnološke aplikacije, ki bi lahko rešile nekatere izzive sodobne družbe. V dveh nedavno objavljenih knjigah “A Road-Map for Glycoscience in Europe” in “Transforming Glycoscience: A Roadmap for the Future”, ki sta izšli pod okriljem European Science Foundation and National Academies USA, je navedenih več ciljev te vede. V predavanju se bomo osredotočili na nekatere od teh, ki so skupaj z razvojem računalniških pristopov in glikobioinformatike pomembni za področje strukturne biologije in biofizike.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!
12.10.2017
Vabimo vas k udeležbi na Dekanovem dnevu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki bo potekal v petek, 13. oktobra 2017.
Program je sledec:
10:30 - Nabiranje gob in kostanja. Zbirno mesto je Gostilnica Orle.
Po koncanem nabiranju sledi tudi kuhanje gobove juhe in peka kostanjev.

Vabljeni vsi študenti kakor tudi člani akademskega zbora MPŠ. Za lažjo organizacijo vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@mps.si.

Se vidimo!

Študentski svet MPŠ
10.10.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ahmeda Krete z naslovom: Nanoskopska študija korozijske dinamike in lastnosti protikorozijskih prevlek na bakru in aluminijevih zlitinah. Zagovor bo v petek, 27. oktobra 2017, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 

september

26.9.2017
Danes mineva 6 let od smrti akademika prof. dr. Roberta Blinca, prvega dekana Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, vrhunskega fizika in velikega človeka. V enem zadnjih intervjujev je izjavil, da izredno rad dela s študenti, saj se od njih ogromno nauči: "Stik z mladimi potrebujem kot zrak in vodo. Brez tega ne morem aktivno delati. Mladi imajo vedno sveže ideje in vprašanja in to je gonilo znanosti."

To njegovo sporočilo je danes aktualno še bolj, kot je bilo pred 6 leti, je zaveza za vse: študente, profesorje in vodstvo MPŠ, da vztrajamo na poti, ki jo je začrtal. Njegovo ime, misli in dela bodo ostali trajno vodilo delovanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.


akad. prof. dr. Robert Blinc

22.9.2017
53rd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials with the Workshop on Materials for Energy Conversion and their Applications: Electrocalorics and Thermoelectrics, IJS, od 4. do 6. oktobra 2017

Prof. Slavko Bernik in prof. Barbara Malič sta med organizatorji konference in obenem odgovorna za izvedbo delavnice o elektrokalorikih in termoelektrikih, ki bo potekala 5. oktobra 2017.

Študenti lepo vabljeni na predavanja (plačilo kotizacije ni potrebno). Program konference in delavnice bo v kratkem objavljen na spletni strani konference: http://www.midem-drustvo.si/conf2017/

20.9.2017

MPŠ je v četrtek, 14.9.2017, podpisala memorandum z Univerzo Sabanci.

Po ogledu MPŠ in IJS so si gostje pogledali še Antonijev rov v Idriji ter obiskali partnerja šole Salonit Anhovo.
19.9.2017

Na IJS bo od 4. do 6. oktobra 2017 potekala "53rd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials with the
Workshop on  Materials for Energy Conversion and their Applications: Electrocalorics and Thermoelectrics" (http://www.midem-drustvo.si/conf2017/ ).
 
Prof. Slavko Bernik in prof. Barbara Malič sta med organizatorji konference in obenem odgovorna za izvedbo delavnice o elektrokalorikih in termoelektrikih, ki bo potekala 5. oktobra 2017.

Študenti lepo vabiljeni na predavanja (plačilo kotizacije ni
potrebno).

Program konference in delavnice bo v kratkem objavljen na spletni
strani konference. 
12.9.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sandre Drev z naslovom: Dvojčenje in politipizem v mineralih skupine spinel-hrizoberil. Zagovor bo v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.9.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ane Jerše z naslovom: Določanje joda in njegovih spojin v z jodom obogatenih rastlinah. Zagovor bo v sredo, 13. septembra 2017, ob 11:00 na Reaktorskem centru Podgorica.
 
5.9.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Anje Drame z naslovom: Kolorimetrični test za detekcijo TiO2 nanodelcev v kompleksnih matricah, kot so vzorci živil. Zagovor bo v ponedeljek, 11. septembra 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
5.9.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Ize Škrjanec z naslovom: Analiza slovenskih spletnih uporabniških vsebin z vidika spola. Zagovor bo v petek, 8. septembra 2017, ob 9:00 v seminarski sobi fizike.
 
5.9.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Vanje Mileskega z naslovom: Drevesne metode za hierarhično večciljno regresijo. Zagovor bo v petek, 8. septembra 2017, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.9.2017
Obveščamo vas, da bo v torek, 12. 9. 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ (N205-N206) informativni dan MPŠ.
 

avgust

22.8.2017
Študentski svet MPŠ vabi vse zainteresirane študente in študentke katerekoli študijske smeri, da nam pišete na majda.pavlin@ijs.si oziroma ipssc@mps.si in postanete del naše ekipe.
Dragi/a študent/ka,

ali rad/a organiziraš različne dogodke? Imaš kakšno dobro idejo, kako izboljšati študij in obštudijske dejavnosti na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana? Ali pa te preprosto zanima, kako študentski svet deluje?

Študentski svet MPŠ vabi vse zainteresirane študente in študentke katerekoli študijske smeri, da nam pišete na majda.pavlin@ijs.si oziroma ipssc@mps.si in postanete del naše ekipe.

Vsem študentom želimo uspešen začetek novega študijskega leta!

Študentski svet MPŠ

julij

24.7.2017
Odsek za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan" ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju računalništva.
Sprejeti kandidat bo opravljal doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in sodeloval pri raziskovalnih projektih na institutu. Tema raziskav bodo inteligentni sistemi s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah. Kandidati ne smejo biti starejši od 28 let in morajo magistrski študij zaključiti najkasneje do 15. septembra 2017. Od njih pričakujemo znanje programiranja ter spretnosti ustnega in pisnega komuniciranja. Morebitno dosedanje sodelovanje pri raziskavah, objave in prejete nagrade pomenijo prednost. Informacije o razpisu so dostopne na https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije. Kandidate vabimo, da sporočijo svoj interes do 31. 7. 2017 na e9tajnistvo@ijs.si (cc: bogdan.filipic@ijs.si).

11.7.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Blaža Belca z naslovom: Sinteza kompozitnih nanodelcev z nanosom magnetnih feritnih plasti na različne jedrne nanodelce. Zagovor bo v sredo, 26. julija 2017, ob 11:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
11.7.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mateje Košir z naslovom: Termoelektrični materiali na osnovi ZnO. Zagovor bo v sredo, 19. julija 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.7.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marka Chersicole z naslovom: Molekulske spremembe abscizijskega območja listov in cvetov paradižnika. Zagovor bo v torek, 18. julija 2017, ob 12:00 v predavalnici 5, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana.
 
11.7.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Arsima Kelmendija z naslovom: Prostorsko raznoliko modeliranje slabljenja zaradi dežja v satelitskih komunikacijskih sistemih. Zagovor bo v ponedeljek, 17. julija 2017, ob 9:30 v predavalnici MPŠ.
 
5.7.2017
Obveščamo vas, da je IOM Institut v Trstu razpisal prosto podoktorsko mesto. Razpis je dostopen tukaj. Prijava je možna do 25. avgusta 2017.
 

junij

30.6.2017
V tednu med 9. in 13. oktobrom 2017 bo v okviru multikonference Information Society 2017 v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na "Institutu Jožef Stefan" potekala 10. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij.
V okviru konference bo potekalo tudi tekmovanje za najboljšo inovacijo, za katero bo podeljena denarna nagrada.

Več informacij o dogodku v priloženem letaku in na spletni strani:

https://www.mps.si/dokumenti/Vabilo_na_ITTC.pdf

http://tehnologije.ijs.si/10ittc/

Vabljeni k udeležbi! 

29.6.2017

Bivanje za doktorske študente, prijava do 21. 9. 2017


Dom podiplomcev Ljubljana omogoča subvencionirano bivanje mladih raziskovalcev in štipendistov (to so študenti podiplomskega  študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo). Razpis je odprt do 21. 9. 2017:


http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi


Tudi drugi doktorski študenti lahko zaprosijo za bivanje v  Domu podiplomcev Ljubljana po ekonomski ceni, če so na voljo proste sobe. Cenik je objavljen na:


http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/20150218100212524.pdf


Več informacij:


http://www.stud-dom-lj.si/domovi/lokacije/dom-podiplomcev-ljubljana

29.6.2017
V torek, 27. junija 2017, smo podelili diplomske listine magistrandom in doktorandom študija Ekotehnologij, Informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter Nanoznanosti in nanotehnologij.

Skupinska slika

Promovirani so bili:

Jerca Pahor, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: doc. dr. Ajda Podgoršek Berke, somentor: prof. dr. Stojan Stavber

Klementina Pušnik, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Darko Makovec

Mojca Presečnik, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Slavko Bernik

Rok Rudež, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Slavko Bernik

Boris Kraševec
, doktor znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: prof. dr. Branko Širok

Anže Abram, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: doc. dr. Goran Dražić

Marko Petric, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: doc. dr. Matjaž Kavčič

Jernej Pavšič, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Jana Žel, somentorica: dr. Mojca Milavec
 
Kristian Radan, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Boris Žemva

Barbara Bertoncelj, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Barbara Malič, somentor: dr. Janez Rihtaršič  

Janja Završnik, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Vito Turk, somentorica: doc. dr. Olga Vasiljeva

Andraž Krajnc, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Gregor Mali

Tetiana Borzda, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Christoph Gadermaier, somentor: prof. dr. Viktor Kabanov

Nuša Pukšič, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Monika Jenko, somentor: doc. dr. Matjaž Godec

Janja Vidmar, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Radmila Milačič, somentor: prof. dr. Janez Ščančar

Petra Novak, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: prof. dr. Janez Ščančar, somentorica: dr. Tea Zuliani

Peter Topolovšek, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Christoph Gadermaier

Janez Starc, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentorica: prof. dr. Dunja Mladenić

Lovro Kramer, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. ddr. Boris Turk

Janez Kranjc, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentorica: prof. dr. Nada Lavrač, somentor: prof. dr. Marko Robnik Šikonja

Jurica Levatić, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Sašo Džeroski, somentor: dr. Dragi Kocev

Helena Fajfar, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: prof. dr. Žiga Šmit

Štefan Možina, doktor znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: prof. dr. Stojan Stavber, somentor: prof. dr. Jernej Iskra

Victor Vega Mayoral, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Christoph Gadermaier

Urban Novak, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Jože Grdadolnik

Aljaž Drnovšek, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: doc. dr. Miha Čekada

Igor Perišić, magister ekotehnologije
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Nives Ogrinc

Vsem promoviranim čestitamo in jim želimo veliko uspehov v nadaljnji karieri!
Iskrena zahvala tudi pevskemu zboru Instituta "Jožef Stefan", ki je na promociji zapel Gaudeamus igitur!

 

 

29.6.2017
Obveščamo vas, da bo v torek, 11. 7. 2017, ob 12:30 v predavalnici MPŠ (N205-N206) informativni dan MPŠ.
 
28.6.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Damjana Vengusta z naslovom: Sinteza in meritve termoelektričnih lastnosti nanožic molibdenovega karbida. Zagovor bo v četrtek, 6. julija 2017, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
27.6.2017
Podjetje CDT Group, proizvodnja in storitve, d.o.o. je razpisalo prosto delovno mesto: Vodja razvoja tehnologije (pressmoulding) za izdelavo kompozitnih izdelkov. Rok prijave je 30. 6. 2017.
Smer potrebne predhodne izobrazbe je splošno definirana (materiali), zajema pa smeri kemija, strojništvo, elektronika...
21.6.2017
Vabljeni na predstavitveno delavnico projekta z naslovom Zaznavanje toksinov v morskih vodah z uporabo biosenzorjev – SMS (Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors; 7. Okvirni program (EU) - OCEAN 2013.1).
Namen delavnice je predstavitev novega avtonomnega sistema, ki omogoča dnevno in situ spremljanje kakovosti morske vode z avtomatizirano detekcijo različnih sodobnejših onesnaževal.

Delavnica bo potekala 6. 7. 2017 na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, Fornače 41, 6330 Piran. Podrobnejši program delavnice in opis projekta je predstavljen tukaj.

Delavnica je brezplačna, prosimo pa vas, da svojo udeležbo potrdite na anja.simon@nib.si najkasneje do 28. 6. 2017.

Projekt SMS lahko podrobneje spoznate tudi na www.project-sms.eu.
16.6.2017

Institut "Jožef Stefan", Nacionalni inštitut za biologijo in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije iščejo kandidate za nove mlade raziskovalce


Novi mladi raziskovalci začnejo z doktorskim študijem v študijskem letu 2017/18.

Prijavo za študij kandidati oddajo do 15. septembra 2017 na:
http://mps.si/splet/page.asp?lang=slo&main=1&id=3&cm=1

Prijavo za mladega raziskovalca je potrebno oddati čimprej, 
več informacij na:

https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20štipendije (prijava do 5. 7. 2017)

http://www.nib.si/aktualno/novice/1065-nib-objavlja-javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce (prijava do 30. 6. 2017)

http://www.imt.si 

13.6.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Maria Kurtjaka z naslovom: Novi antibakterijski nanomateriali na osnovi galija, zlata in hidroksiapatita. Zagovor bo v torek, 11. julija 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.6.2017
Na slovesnosti ob 10. obletnici Inženirske akademije Slovenije 29. maja 2017 so na Brdu pri Kranju podelili listine novim članom.
Prof. dr. Spomenka Kobe, profesorica MPŠ ter vodja Odseka za nanostrukturne materiale Instituta “Jožef Stefan”, je postala nova izredna članica, med drugim za izjemno vodenje evropskega projekta ROMEO v vrednosti 4 milijone evrov. Novi izredni člani so postali še prof. dr. Denis Đonlagić, prof. dr. Boris Orel, dr. Boštjan Podobnik, prof. dr. Janez Trontelj in prof. dr. Blaž Zupan. Novi redni člani so postali prof. dr. Anton Bergant, prof. dr. Matjaž Mikoš, dr. Mark Pleško, prof. dr. Marko Topič ter mag. Rok Uršič. Nov častni član akademije pa je postal dr. France Rode, katerega izjemno, 55-letno znanstveno pot sta najbolj zaznamovala izuma žepnega kalkulatorja leta 1971 in kartice za registracijo delovnega časa.
7.6.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Štefana Možine z naslovom: Aktivacija dušikove kisline v fluoriranih alkoholih za nitriranje aromatov in oksidacije alkoholov. Zagovor bo v četrtek, 22. junija 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.6.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Helene Fajfar z naslovom: Analiza steklenih, kovinskih in mineralnih predmetov s protonskim žarkom v zraku na področju kulturne dediščine. Zagovor bo v četrtek, 15. junija 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.6.2017
Vabimo vas na 22. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 06. junija 2017, ob 14. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.
doc. dr. Igor Kovač

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti

Slovenska strategija pametne specializacije S4 definira 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). Med njimi je največji SRIP »Tovarne prihodnosti« (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter ostalih in države na tem prednostnem področju. Koordinator tega partnerstva je Institut Jožef Stefan, kjer smo ustanovili Center SRIP ToP. Ta bo zbral in povezoval slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavil prioritetna prebojna področja novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti ter zgradil podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke. Na kratko bomo predstavili matriko omogočitvenih tehnologij (robotika, tehnologije vodenja, nanotehnologija, fotonika, plazemske tehnologije in sodobne proizvodne tehnologije za materiale) in vertikalnih verig vrednosti (robotski sistemi in komponente, inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti pametna mehatronska orodja, inteligentni laserski sistemi za tovarne in klinike prihodnosti, napredni senzorji, pametni plazemski sistemi, novi materiali in platforma pametne tovarne). Znotraj matrike se bo odvijal preplet znanj in namer med razvojno-raziskovalnimi skupinami z znanji in podjetji s trgi po sistemu push-pull, kar bo generiralo nove raziskovalne in poslovne sinergije. Poljudno bomo predstavili tudi matrično organizacijsko strukturo in delovanje SRIP ToP s poudarkom na vsebinsko tehničnih vidikih povezovanja.

Predavanje bo v slovenščini.

Lepo vabljeni!

maj

24.5.2017
Vabimo vas na predavanje prof. dr. Boruta Likarja, ki bo potekalo v sklopu festivala FestINNO v sredo, 24. maja 2017, ob 19h, Loggia Caffe, Koper.
Znanost in gospodarstvo sta dolga stoletja živela vsak na svojem bregu. Današnje gospodarstvo pa vedno intenzivneje išče neizkoriščene potenciale za ekonomski uspeh in se zato vedno manj sramežljivo spogleduje z akademsko sfero. A pred poroko se morata partnerja spoznati ter poiskati načine sodelovanja. Gospodarstvo želi v najkrajšem možnem času konkretne rezultate, znanost pa je v svoji poglobljenosti in zazrtosti v prihodnost pogosto manj okretna.

Na srečanju bomo najprej prikazali družbeno ekonomske razmere, ki vplivajo na akademsko podjetniško sodelovanje. Spregovorili bomo o različnih oblikah sodelovanja, od licenciranja oz. komercializacije intelektualne lastnine do izobraževalnih oblik sodelovanja in akademskega podjetništva (npr. spin-off). Izpostavili bomo nekatere najuspešnejše oblike, kot je souporaba RR infrastrukture (npr. laboratorijske opreme), pogodbena sodelovanja, svetovanja in strateška partnerstva (npr. trenutno aktualni SRIP) in dolgoročni skupni projekti, ki prinašajo tudi prebojne rezultate. Dotaknili se bomo finančnih vidikov sodelovanja znanosti in gospodarstva, zaščite intelektualne lastnine v najširšem smislu, pa tudi ovir za uspešno sodelovanje in vzpostavitev dobro delujočega ekosistema.

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svétnik na UP FM. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij; tako v povezavi z gospodarstvom kot s šolskim sistemom. Je avtor vrste izvirnih znanstvenih in strokovnih del ter mnogih patentov in tržno uspešnih inovacij. V svoji bibliografiji ima prek 600 zapisov. Likar je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, tako s področja raziskovalnega dela kot konkretnih inovacij. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu. Likar je tudi amaterski fotograf, kjer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi in pisec aforizmov.
22.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jurice Levatića z naslovom: Polnadzorovano učenje za napovedovanje strukturiranih vrednosti. Zagovor bo v petek, 2. junija 2017, ob 10:30 v predavalnici MPŠ.
 
17.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tetiane Borzde z naslovom: Neravnovesna dinamika elektronov v polprevodniških dihalkogenidih prehodnih kovin. Zagovor bo v sredo, 24. maja 2017, ob 11:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
17.5.2017
Več informacij o poletni šoli najdete tukaj.
 
17.5.2017
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pripravljajo dogodek Cutting Edge 2017, namenjen predstavitvi raziskovalnih del študentov in mlajših raziskovalcev, ki bo potekal v torek, 19. 9. 2017, v prostorih FKKT v Ljubljani.
Cutting Edge 2017 bo potekal v torek, 19. 9. 2017, v prostorih FKKT v Ljubljani.

V kolikor si še vedno študent katere koli bolonjske stopnje ali pa mlajši podoktorski raziskovalec (končan doktorat v letu 2013 ali kasneje), se konference lahko udeležiš aktivno. Vsem aktivnim udeležencem (ustna predstavitev ali udeležba na razstavi posterjev) bo namreč tudi letos omogočen zapis v sistem Cobiss, ki se ga lahko uveljavlja kot znanstveni dosežek, priznan pri kandidiranju na razpisu za Zoisove štipendije. Vsi ostali pa seveda vabljeni kot poslušalci!

Tudi letos ostaja prijavnina simbolična: za študente znaša 10 EUR, za ostale udeležence pa 35 EUR.

Rok za prijavo in oddajo povzetkov je 30. 6. 2017, obrazec za prijavo kot tudi vse dodatne informacije, pa so dostopne na spletni strani: www.cutting-edge.si.

Pripenjamo vabilo v angleškem jeziku, vabljeni k prijavi!

Z lepimi pozdravi in se vidimo septembra,

Organizacijski odbor Cutting Edge 2017
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janeza Kranjca z naslovom: Spletni delotoki za rudarjenje podatkov v oblaku. Zagovor bo v četrtek, 1. junija 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Lovra Kramerja z naslovom: Tarčenje cisteinskih katepsinov v vnetnih obolenjih. Zagovor bo v ponedeljek, 29. maja 2017, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janeza Starca z naslovom: Strojno učenje semantike za razumevanje besedila. Zagovor bo v petek, 26. maja 2017, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petra Topolovška z naslovom: Nanometrsko tanke organske in anorganske plasti ter njihova uporaba v perovskitnih sončnih celicah in elastomerih. Zagovor bo v petek, 26. maja 2017, ob 8:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janje Vidmar z naslovom: Določanje koncentracije in velikosti kovinskih nanodelcev v okoljskih in bioloških vzorcih. Zagovor bo v sredo, 24. maja 2017, ob 11:30 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petre Novak z naslovom: Določanje polibromiranih difenil etrov v okoljskih vzorcih s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo. Zagovor bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nuše Pukšič z naslovom: Elastična relaksacija in začetki plastične deformacije sosednjih površin bakra in niklja, obravnavanih z molekularno statiko in dinamiko. Zagovor bo v sredo, 24. maja 2017, ob 11:00 v sejni sobi IMT.
 
16.5.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Krajnca z naslovom: Študij nanoporoznih materialov za shranjevanje toplote z jedrsko magnetno resonanco v trdnem. Zagovor bo v torek, 23. maja 2017, ob 9:30 v predavalnici MPŠ.
 
15.5.2017
Prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan« in predstojnik programa Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana je na razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC) pridobil ERC »Proof of concept« projekt, namenjen razvijanju komercialnega koncepta raziskovalnih odkritij.
Cilj projekta z naslovom Ultrahitri gostotno valovni spomin za kvantno računalništvo (http://cdwmemory.weebly.com) je raziskati potencialno uporabo novo odkritega pojava v kvantnih elektronskih materialih za pomnilniško tehnologijo, ki bi omogočala izjemno visoke hitrosti in nizko porabo energije. Pridobljena sredstva bodo omogočila ugotavljanje izvedljivosti pomnilniških naprav v okviru ultrahitrega nizkotemperaturnega kvantnega računalništva, definiranje pomembnih nerešenih tehničnih vprašanj za izvajanje ter oceno časovnega okvira za širšo komercialno uporabo. Projekt se bo izvajal na Institutu »Jožef Stefan« in Centru odličnosti Nanocenter.
5.5.2017
Vabimo vas na 21. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v četrtek, 11. maja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Mirjam Cvetič

Univerza v Pennsylvaniji, Philadelphia, ZDA

Sodobna teorija strun se sooči s fiziko delcev in s črnimi luknjami

Teorija strun kot najprimernejši kandidat za kvantno poenotenje fizike delcev in gravitacije nudi vpogled v pomembna vprašanja teoretične fizike, kot je mikroskopska struktura črnih lukenj in geometrijski izvor fizike delcev. Pregledali bomo te rezultate, med drugim vpeljavo razsežnih teles - Dirichletovih bran -, in izpostavili pomembno geometrijsko vlogo, ki jo brane igrajo pri izpeljavi fizike delcev in mikroskopske strukture črnih lukenj. Obenem bomo poudarili nedavni napredek pri izpeljavi fizike delcev iz F-teorije, geometrijske domene teorije strun pri končni sklopitvi strune, in se osredotočili na konstrukcijo Velike teorije poenotenja standardnega modela s tremi družinami.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

5.5.2017
Vabimo vas na 20. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 10. maja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

Dr. Tony Raven

University of Cambridge, Cambridge, Velika Britanija

Skladi za preizkus koncepta na Univerzi v Cambridgeu: zgodovina, delovanje, vodenje in koristi.

Evalvacija raziskovalnega sistema v Veliki Britaniji


Velika Britanija je bila skozi zgodovino vselej znana po kakovosti raziskav in odkritij – reaktivnem motorju, penicillinu, slikanju z magnetno resonance itd. –, a tudi po nezmožnosti, da odkritja preobrazi v komercialno uspešne aplikacije. Z novo vlado je l. 1997 Velika Britanija stopila na pot, ki postavlja komercializacijo raziskav na univerzah v središče gospodarske strategije in se glede te dejavnosti uvrstila ob bok ZDA kot mednarodnemu merilu za uspešnost.

V predavanju bomo opisali pot, ki smo jo prehodili na univerzah, pri prenosu tehnologij na univerzah in pri vladni politiki, zatem pridobljene izkušnje in vse, česar smo se naučili – od sprememb akademske kulture do ustanavljanja univerzitetnih skladov tveganega kapitala in posledic, ki jih je prineslo. Vse to bomo predstavili s stališča Velike Britanije in Univerze v Cambridgeu, a tudi v mednarodnem kontekstu naraščajočega zanimanja za znanost kot gonilo gospodarstva bodočnosti.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

april

24.4.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janje Završnik z naslovom: Vloga odstranitve stefina B in cistatina C pri napredovanju in metastaziranju raka pri mišjem modelu. Zagovor bo v petek, 5. maja 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
21.4.2017
Letošnjo študentsko konferenco, ki je združila dve tradicionalni konferenci: Študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) in Dan mladih raziskovalcev kemije, biokemije, materialov in okolja (KMBO) je zaznamovalo rekordno število sodelujočih študentov (69 prispevkov), zelo dobri ˝elevator pitchi˝ in pester program.

Odločitev o letošnjih zmagovalcih je bila težka, pa vendarle so bile podeljene štiri glavne nagrade, ki so jih prejeli Rok Kocen, Mišel Cevzar, Aleksander Matavž in Špela Alič.
Nagrado po mnenju publike sta prejela Rok Kocen in Mišel Cevzar.
Doris Potočnik je prejela nagrado za najboljši poster, ki ni sodeloval pri elevator pitchih, medtem ko je Miha Mrzlikar prejel nagrado za najboljši poster na področju hrane, ki jo je podelila ERA katedra ISO-FOOD.
Že prvi dan konference pa je društvo Satena podelilo nagrado za ˝Znanost pred mikrofonom˝,  zmagovalci pa so bili določeni s strani komisije novinarjev. Tudi v tej kategoriji sta največ glasov prejela Rok Kocen in Mišel Cevzar, treje mesto pa je pripadlo Tjaši Parkelj.


Hvala vsem, ki ste se konference udeležili, in se vidimo naslednje leto!


11.4.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Barbare Bertoncelj z naslovom: Vpliv deleža in porazdelitve steklenih vlaken na funkcijske lastnosti kompozitov na osnovi polimerne matrice. Zagovor bo v petek, 14. aprila 2017, ob 9:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7) .
 
11.4.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kristiana Radana z naslovom: Interakcije ksenonovega(II) fluorida z nekaterimi kovinskimi tetrafluoridi. Zagovor bo v četrtek, 13. aprila 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.4.2017
Prijava na tečaje Erasmus+ je na spletni strani:
http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

marec

30.3.2017
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje vpis v študijskem letu 2017/2018

VPIS NA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:
1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA
4. SENZORSKE TEHNOLOGIJE*
*Prijava za vpis na študijski program Senzorske tehnologije je možna le za doktorski študij.

Informativni dan

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani šole med aktualnimi novicami. Vse informacije vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

Prijavni roki

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v šestih rokih:
1. prijavni rok: od 27. februarja do 6. marca 2017.
2. prijavni rok: od 7. marca do 2. maja 2017.
3. prijavni rok: od 3. maja do 27. junija 2017.
4. prijavni rok: od 28. junija do 29. avgusta 2017.
5. prijavni rok: od 30. avgusta do 15. septembra 2017.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2017.

Število vpisnih mest za redni študij

Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih 20 vpisnih mest na programu Informacijske in komunikacijske tehnologije ter po 15 vpisnih mest na drugih študijskih programih.

Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Za druge kandidate je na voljo do 50% vpisnih mest. Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Prijave za vpis

Kandidati prijavo za vpis oddajo elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava.

 1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja).
 2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, ki razpisuje študijski program do zaključka prijavnega roka.

Obvezne priloge k prijavi

 • kratek življenjepis (CV)
 • diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi
 • utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
 • priporočila (neobvezno)
 • dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
 • slika za osebni dokument

Pogoji za vpis na doktorski študij

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede merila objavljena na spletni strani.

Pogoji za vpis na magistrski študij

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje ter druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Podrobnejši opis študijskih programov

Program Nanoznanosti in nanotehnologije obsega področja:

 • nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramika, nanožice, plastoviti in enoplastni nanomateriali,
 • lastnosti nanomaterialov: raziskave elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo,
 • uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji,
 • molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika, celična biologija.
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije obsega področja:
 • računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi,
 • tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije,
 • sodobni koncepti v telekomunikacijah,
 • napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih,
 • avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije.

Program Ekotehnologije obsega področja:

 • trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev,
 • sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj,
 • večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov,
 • zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja,
 • razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov,
 • tehnološki menedžment.

Doktorski študijski program Senzorske tehnologije obsega področja:

 • fizikalno-kemijski senzorji,
 • senzorji za ionizirajoče fotone in delce,
 • biosenzorji,
 • informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki.

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Trajanje študija: 2 leti za magistrske študijske programe in 3 leta za doktorske študijske programe

Navedba spletne strani, kjer so objavljeni študijski programi: http://www.mps.si/

20.3.2017
Društvo Mlada akademija (http://www.mladaakademija.si/), nekdanje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, že osmič zapored organizira prireditev Mentor leta, tokrat prvič v so-organizaciji z ARRS. Na klic za vloge se je odzvalo kar 155 prijaviteljev, ki je skupaj nominiralo 101 mentorja. Med nominiranimi mentorji so tudi učitelji Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana:
•    dr. Anton Kokalj, Odsek za fizikalno in organsko kemijo,
•    dr. Barbara Malič, Odsek za elektronsko keramiko,
•    dr. Stojan Stavber, Odsek za fizikalno in organsko kemijo,
•    dr. Gašper Tavčar, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo,
•    in dr. Kristina Žužek Rožman, Odsek za nanostrukturne materiale.

Vabljeni na podelitev nagrad petim najboljšim mentorjem, ki bo v sredo, 22. marca 2017, ob 19. uri na Fakulteti za elektrotehniko. V okviru podelitve nagrad bo potekala tudi okrogla miza “Kaj pomeni biti dober mentor doktorskemu študentu?”, na kateri se bo Maja Ratej, novinarka Val202, ki bo tudi povezovala prireditev, pogovorila z zmagovalko ali zmagovalcem ter štirimi drugimi gosti.
Prireditev bosta spremljal tudi glasbeni program, od 20.30 ure dalje pa bo sledila pogostitev v avli fakultete. Več informacij o dogodku in poln seznam nominirancev najdete na spletni strani društva. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca na povezavi.

14.3.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jerneja Pavšiča z naslovom: Meroslovno ovrednotenje molekularnih pristopov v diagnostiki človeškega virusa citomegalije. Zagovor bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 14:30 v predavalnici B3, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 
2.3.2017
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za poletne raziskovalne štipendije na 19 vrhunskih ameriških, kanadskih in angleških univerzah. Možne so prijave za področja fizike, biologije, medicine, računalništva, okoljskih znanosti, politoloških in humanističnih ved.
Razpis je objavljen na spletni strani ASEF: http://www.asef.net/fellowship. Rok za oddajo prijav je 1.4.2017.

Fundacija ASEF štipendira slovenske študente in američane slovenskih korenin za 10-tedenske poletne raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah izven Slovenije. Štipendije krijejo stroške potovanja, nastanitve in življenja.

Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami. ASEF nadarjenim slovenskim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri.

Vabljeni k prijavi!

februar

27.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marka Petrica z naslovom: Analiza elektronske strukture fosforja, žvepla in klora z uporabo rentgenske emisijske spektroskopije z visoko energijsko ločljivostjo. Zagovor bo v četrtek, 9. marca 2017, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
27.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aljaža Drnovška z naslovom: Vpliv atmosfere in topografije površine trdih PVD-prevlek na njihove tribološke lastnosti. Zagovor bo v sredo, 8. marca 2017, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Urbana Novaka z naslovom: Študij agregacije konkanavalina A in stefina B z IR spektroskopijo. Zagovor bo v četrek, 23. februarja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.2.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Anžeta Abrama z naslovom: Sinteza in karakterizacija hidrotermalno obdelanih in funkcionaliziranih površin cinka in aluminija. Zagovor bo v torek, 21. februarja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.2.2017
35 izbranih študentov se bo v maju 2017 v Ljubljani srečalo z vrhunskimi strokovnjaki in vodilnimi managerji ter pridobilo vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije.

Regijski BioCamp 2017 je tridnevni forum, na katerem se najboljši izbrani študenti srečajo s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji. Forum je izvrstna priložnost za mlade talente, da dobijo neposreden vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije.

Regijski BioCamp 2017 ponuja udeležencem izvrstno priložnost, da:
•    pridobijo vpogled v strokovno in poslovno okolje svetovne farmacevtske industrije,
•    vidijo, kako se povezujeta znanost in praksa, stroka in posel za dobrobit bolnika,
•    spoznajo vrhunske strokovnjake in vodilne menedžerje iz Leka, Sandoza in Novartisa,
•    dobijo neposredne izkušnje o tem, kako osnovati in voditi podjetje,
•    spoznajo možnosti za kariero iz različnih strok v farmacevtski industriji,
•    se povežejo z nadarjenimi študenti iz drugih držav.

Program

Osrednje predstavitve priznanih strokovnjakov iz akademske sfere, Leka, Sandoza in Novartisa:
•    Novosti v generični farmacevtski in biofarmacevtski industriji
•    Svetovne izkušnje na področju razvoja podobnih bioloških zdravil
•    Zagon in vodenje lastnega podjetja
•    Imunoterapija – novi pristopi zdravljenja
•    Bolnikov pogled na možnosti zdravljenja
•    Možnosti za razvoj kariere v farmacevtski industriji

Študentska delavnica:
•    Kako razviti in lansirati biofarmacevtski izdelek

Obisk Sandozovih razvojnih centrov v Sloveniji.

Za dodatne informacije in prijave obiščite: www.lek.si/biocamp ali nam pišite na: biocamp.lek@sandoz.com.

januar

31.1.2017
Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladih raziskovalcev in doktorskih študentov. Priznanje bo podeljeno za leto 2016.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študentje, ki so se vpisali na doktorski študij leta 2015 ali prej oz. so z doktorskim študijem zaključili leta 2014 ali kasneje.

Če misliš, da si tvoj mentor zasluži priznanje za mentoriranje doktorskih študentov, ga predlagaj za Mentorja leta 2016.

Izpolnjeno vlogo pošljite na info@mladaakademija.si.

Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2017.

25.1.2017
Čestitamo študentu MPŠ Urošu Jagodiču in profesorju MPŠ prof. dr. Igorju Muševiču za objavo v Nature Communications!
 
18.1.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Rešetiča z naslovom: Polimerno dispergirani tekočekristalni elastomeri. Zagovor bo v torek, 31. januarja 2017, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
17.1.2017
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Borisa Kraševca z naslovom: Formiranje plasti steklene volne in porazdelitev gostote vlaken v usedalni komori. Zagovor bo v torek, 31. januarja 2017, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.1.2017
Vabimo vas na 12. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

doc. dr. Marko Gerbec

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

40 let procesne varnosti – kje je preprečevanje večjih nesreč v industriji danes?

Leta 1976 se je zgodila nesreča, povezana z nenadzorovanim izpustom dioksinov v tovarni v mestecu Seveso severno od Milana. Ta in še mnoge druge zloglasne nesreče iz tistega časa (Flixborough, Bhopal, Mexico City, itd.) so definirale pojem procesne varnosti, to je večjih nesreč v industrijskih procesih, ki so običajno povezani z uporabo večjih količin nevarnih snovi. Predstavili bomo njihove značilnosti, skupne točke (vzroke), odziv družbe (države, zakonodaja), pristope k upravljanju s tveganji in ocenjevanju tveganj ter zaključili s primerjalno oceno stanja danes - ali smo v tem času kot mednarodna skupnost uspeli izkoreniniti večje nesreče?

Predavanje bo v slovenščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!

9.1.2017
Vabimo vas na 11. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v četrtek, 12. januarja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

doc. dr. Tadej Rojac in doc. dr. Goran Dražić

Institut Jožef Stefan in Kemijski institut

Električna prevodnost domenskih sten bizmutovega ferita

Bizmutov ferit (BiFeO3) se intenzivno raziskuje predvsem zaradi možnosti uporabe v visokotemperaturnih piezoelektričnih napravah, vendar pa je njegova uporaba omejena, saj izkazuje visoko električno prevodnost. Pomemben del te prevodnosti  izhaja iz lokalne prevodnosti na domenskih stenah. Predstavili bomo rezultate, ki dokazujejo prisotnost točkastih defektov na stenah. Z raziskavo, pri kateri smo uporabili najmodernejši presevni elektronski mikroskop, smo razložili mehanizem p-tipa električne prevodnosti domenskih sten v BiFeO3 in prispevali manjkajoči člen pri razlagi prevodnosti domenskih sten v feroelektrikih. Z istočasnim razvojem dveh analitskih mikroskopskih metod smo ugotovili, da so ti točkasti naboji dveh vrst in sicer elektronske luknje, povezane s prisotnostjo železovih ionov v 4+ oksidacijskem stanju, in vrzeli na bizmutovih mestih v kristalni rešetki. Nadalje smo pokazali, da je lokalno prevodnost domenskih sten moč prilagajati s spreminjanjem atmosfere med visokotemperaturno pripravo materiala. Raziskava bo omogočila nadaljnji razvoj materialov s kontroliranimi lokalnimi prevodnimi lastnostmi za uporabo v senzorjih, aktuatorjih, ultrazvočnih pretvornikih in tudi v nano-elektroniki prihodnosti.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

4.1.2017
Sodelavec MPŠ prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič sta prejela nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Iskrene čestitke!
Sodelavec Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana prof. dr. Aleš Švigelj in njegov doktorand dr. Kemal Alič ter dr. Radovan Sernec iz Telekoma Slovenije, so bili za članek z naslovom »Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach« objavljenem v reviji IEEE Network, izbrani za nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Nagrada je bila podeljena decembra 2016 na prestižni konferenci IEEE GLOBECOM v Washingtonu v ZDA. V članku je predlagan inovativen uporabniško usmerjen pristop k modeliranju prometa v velikih telekomunikacijskih omrežjih, ki je bil ovrednoten in uporabljen pri uvajanju, optimizaciji in načrtovanju novih storitev pri slovenskem nacionalnem ponudniku telekomunikacijskih storitev.
4.1.2017
Več informacij o konferenci najdete na http://www.ceto.si