MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

24.7.2017
Odsek za inteligentne sisteme Instituta "Jožef Stefan" ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju računalništva.
Sprejeti kandidat bo opravljal doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in sodeloval pri raziskovalnih projektih na institutu. Tema raziskav bodo inteligentni sistemi s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah. Kandidati ne smejo biti starejši od 28 let in morajo magistrski študij zaključiti najkasneje do 15. septembra 2017. Od njih pričakujemo znanje programiranja ter spretnosti ustnega in pisnega komuniciranja. Morebitno dosedanje sodelovanje pri raziskavah, objave in prejete nagrade pomenijo prednost. Informacije o razpisu so dostopne na https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije. Kandidate vabimo, da sporočijo svoj interes do 31. 7. 2017 na e9tajnistvo@ijs.si (cc: bogdan.filipic@ijs.si).