MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.12.2017

Obveščamo vas, da je rok za oddajo gradiv za januarsko sejo senata 1. januar 2018 do 12. ure.

Za obravnavo doktorskih disertacij oz. magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
  • podpisane pozitivne ocene vseh članov komsije za oceno dela,
  • zadnjo elektronsko verzijo doktorske disertacije oz. magistrskega dela.

Za obravnavo ustreznosti tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

  • podpisano oceno ustreznosti teme doktorske disertacije,
  • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane. Sestavljajo jo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor in somentor po sklepu senata ne smeta biti člana komisije, v komisiji pa je vsaj en zunanji član, ki ni učitelj na MPŠ. Praviloma je v komisiji vsaj en član iz tujine, če je delo pisano v angleškem jeziku. 
Za obravnavo vlog za prijavo tem magistrskih del je potrebno do navedenega datuma oddati:
  • podpisano vlogo za prijavo teme magistrskega dela,
  • podpisano oceno ustreznosti teme (pripravi mentor),
  • predlog komisije za oceno doktorske disertacije (poda mentor): Komisija ima 3 člane, ki jo sestavljajo najmanj trije visokošolski učitelji (med njimi najmanj en učitelj MPŠ) ali znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja. Mentor je lahko član komisije, ne sme biti pa predsednik komisije. Pri tujcih se upoštevajo posebnosti habilitacijskega sistema v dani državi.

Za obravnavo vlog za prijavo tem doktorskih disertacij je potrebno do navedenega datuma oddati:

  • podpisano vlogo za prijavo teme doktorske disertacije,
  • predlog komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije (poda mentor): Komisijo za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije sestavljajo trije člani iz vsaj dveh različnih raziskovalnih skupin oziroma odsekov, vsaj en član komisije pa mora biti iz vrst učiteljev MPŠ. Predsednik komisije je mentor, dodatna dva člana sta raziskovalca s kandidatovega področja.