MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

Latest news

8/29/2008

MPŠ ima tri potrjene podiplomske programe, ki so v skladu s projektom ESS VS-06-19, ki ga delno financira Evropska unija, vključeni v prenovo v skladu z bolonjskim procesom:
• Nanoznanosti in nanotehnologije,
• Novi mediji in e-znanost,
• Ekotehnologija.

V pripravi so tudi programi s področij:
• Mehatronski in adaptronski sistemi,
• Ergonomija,
• Reologija.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu Projekt ESS_VS-06-19.

Opis predmetov.

Bologna 2nd level proposal