MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

5.9.2007

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je obvestila, da
v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
pripravlja javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – 2007«

Razpis bo objavljen takoj, ko bodo za njegovo objavo pripravljene vse
pravne podlage.

Predmet in namen javnega razpisa, pogoji sodelovanja, drugi pogoji in
ostale informacije bodo na voljo ob objavi razpisa.

Vse potencialne kandidate za prijavo na razpis pozivamo, da se
pravočasno, to je do 15. septembra, PRIJAVIJO na podiplomske študijske
programe v študijskem letu 2007/2008 za pridobitev doktorata znanosti.

Več informacij: http://www.tia.si/