MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

7.5.2008

Predavanje z naslovom Karakterizacija nanostruktur na atomarnem nivoju z
visokoločljivostno presevno elektronsko mikroskopijo bo v petek, 16. maja 2008 ob 8:30 v seminarski sobi F-5 (glavna stavba IJS, soba 106).

Karakterizacija nanostruktur na atomarnem nivoju z
visokoločljivostno presevno elektronsko mikroskopijo

dr. Sašo Šturm

Vzporedno z naglim razvojem nanoznanosti in nanotehnologij poteka tudi razvoj analitskih metod, ki omogočajo visokoločljivostno opazovanje in določanje strukture in sestave nanoobjektov. Da bi lahko v kar največji meri kontrolirali povezavo med strukturo in končnimi fizikalnimi lastnostmi nanoobjektov, moramo imeti možnost videti in meriti tako razporeditev posameznih atomov kot tudi vrsto atomov v preiskovanem nano objektu. V tem okviru bosta predstavljeni dve analitski tehniki, visokoločljivostna presevna elektronska mikroskopija in vrstična presevna elektronska mikroskopija z uporabo visokokotnega obročastega detektorja za opazovanje vzorca v temnem polju (HAADF-STEM), ki omogočata interpretacijo kristalne strukture in sestave na atomarnem nivoju. HRTEM posnetki odražajo fazne razlike vpadnega elektronskega vala pri prehodu skozi vzorec. Takšni posnetki omogočajo zanesljivo informacijo o lokalni kristalografiji vzorca, medtem ko je informacija o kemijski sestavi vzorca pomanjkljiva. Atomskoločljivostna HAADF-STEM, ki jo imenujemo tudi Z-kontrast mikroskopija, temelji na detekciji nekoherentnih elektronov, ki se sipajo pod velikimi koti in v širokem kotnem območju (HAADF). Ker HAADF detektor služi kot filter za koherentno Braggovo sipanje (HRTEM), odražajo ti posnetki spremembe v kemijski sestavi posameznih atomarnih stolpcev. Razlaga nastanka HRTEM in HAADF-STEM posnetkov in njihova kvantitativna interpretacija bosta predstavljeni na primeru kvantitativne analize Ruddlesden-Popper ploskovnih napak v realnem perovskitnem sistemu. Na danem primeru bo prikazana komplementarnost HRTEM in HAADF-STEM analize, ki omogoča celostno rekonstrukcijo kristalne strukture in kemijske sestave preiskovanih nanoobjektov.