MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

12.5.2008
Predavanje z naslovom Analiza površinske segregacije v kovinskih materialih bo v torek, 20. maja 2008 ob 10:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Analiza površinske segregacije v kovinskih materialih

dr. Darja Steiner Petrovič

Segregacija je proces obogatitve prostih površin v trdnih raztopinah z atomi topljenca ali topila. V kovinskih materialih se največkrat odraža z obogatitvijo prostih površin z zlitinskimi elementi ali pa elementi nečistoč. Odvisna je od difuzije, zato poteka pri povišanih temperaturah. V kovinskih materialih, kot so na primer večkomponentne zlitine, lahko pride tudi do bolj kompleksnih pojavov, ki jih v splošnem razdelimo v dva pojava: »tekmovanje atomov za prosta mesta na površini« in segregacijo »brez tekmovanja atomov«, tako imenovano kosegregacijo.
Namen predavanja je podati teoretične osnove površinske segregacije v zlitinah, pripomoči k razlikovanju procesa segregacije od drugih pojavov v zlitinah (npr. precipitacija) in predstaviti osnove spektroskopije Augerjevih elektronov.  AES je metoda za analizo površine, ki je primerna tako za kvalitativno, kot tudi kvantitativno analizo površine.
Ob prikazu študijskega primera segregacije Cu v zlitini Fe-Si-Al si bomo ogledali rezultate in-situ merjenja površinske segregacije z metodo AES med segrevanjem vzorca v ultravisokem vakuumu.  Ob tem bomo predstavili tudi problematiko in dobrobiti vpliva segregacije na lastnosti nekaterih jekel.