MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

20.5.2008
Predavanje z naslovom Meritve zvoka in analizne tehnike v inženirstvu bo v četrtek, 22. maja 2008 ob 9:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Meritve zvoka in analizne tehnike v inženirstvu

dr. Nikola Holeček
 
Danes si težko zamišljamo življenje brez raznih tehničnih pripomočkov, ki jih je v zadnjih letih prinesel razvoj v vsa področja človekove dejavnosti. Žal pa imajo te pridobitve tudi slabe strani, saj posegajo v človekovo okolje in ga onesnažujejo. Izraziti primer je zvočna emisija, ki je problem onesnaževanja okolja in je pomembno področje, regulirano s programi EU. Predavanje ima za cilj podati pregled merilnih tehnik v inženirstvu na področju zvočne emisije in osnovne analizne tehnike na področju ukrepanja glede na vir zvoka. Osnova za kakovostne laboratorijske meritve je ustrezna akustična okolica oziroma testno polje. Testno polje mora imeti takšne lastnosti, da omogoči ponovljivost rezultatov in izloči drugotne vplive. Na nekaj konkretnih primerih bomo pogledali kakšne so uporabnosti, prednosti in omejiteve pri posameznih pristopih določonja veličin, ki karakterizirajo zvočni vir.

Predavanje bo v slovenščini.