MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

6.1.2009
Predavanje z naslovom Rast zrn, razvoj mikrostrukture in električne lastnosti varistorske keramike na osnovi ZnO bo v sredo, 14. januarja 2009 ob 12:00 v predavalnici MPŠ.

Rast zrn, razvoj mikrostrukture in električne lastnosti
varistorske keramike na osnovi ZnO

dr. Slavko Bernik


Fizikalne lastnosti polikristaliničnih keramični materialov so tesno povezane z njihovo mikrostrukturo. Vpliv mikrostrukture na električne lastnosti je zlasti izrazit v primeru izjemne tokovno‐napetostne nelinearnosti varistorske keramike na osnovi ZnO, ki je tesno povezana z velikostjo zrn ZnO: grobo zrnata mikrostruktura povzroči nizko, fino zrnate pa visoko prebojno napetost keramike. Varistorsko keramiko dobimo z dodatkom majhne količine oksidov Bi, Bi, Sb, Sn, Ti, Co, Mn, Ni, Cr in Al k ZnO. Vsak od teh dopantov ima specifičen vpliv na rast zrn in razvoj mikrostrukture, ki ga lahko opredelimo glede na sledeče kriterije: nastanek taline, nastanek delcev trdne sekundarne faze na mejah med zrni, trdna topnost dopanta v ZnO, nastanek planarnih defektov (inverznih mej) v zrnih ZnO. Pri pripravi varistorske keramike in posledično določitvi njene sestave je bilo do sedaj izhodišče vpliv taline Bi2O3 in zaviranje rasti zrn zaradi zmanjšane mobilnosti mej med zrni, ki jo povzročijo zrna spinelne faze z efektom pripenjanja. Dopanti Sb2O3, TiO2 in SnO2, ki povzročijo nastanek spinelne faze, sprožijo tudi nastanek inverznih mej v zrnih ZnO. Nedavno prepoznanje mehanizma rasti zrn pod vplivom inverznih mej je pokazalo, da primarno kontrolira razvoj mikrostrukture, kar odpira povsem nove možnosti za oblikovanje mikrostrukture in električnih lastnosti varistorske keramike.