MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

11.11.2010
Predavanje z naslovom Speciacija elementov v okolju in bioloških sistemih na primeru arzena bo v četrtek, 18. novembra 2010 ob 16:15 v predavalnici MPŠ.

Speciacija elementov v okolju in bioloških sistemih na primeru arzena
dr. Zdenka Šlejkovec

V zadnjih dveh desetletjih je postalo vse bolj jasno, da celokupne koncentracije elementov ne dajo zadostne informacije o mobilnosti, biorazpoložljivosti in učinku elementov na ekološke sisteme in organizme. Poznavanje spojin kemijskih elementov (speciacija) pomaga razumeti kemijske in biokemijske reakcije, v katere so te spojine vključene, in daje informacijo o toksičnosti in esencialnosti elementov. Problemsko orientirana speciacija postaja nepogrešljivo orodje za oceno tveganja izpostavitvi kemijskih elementov v okolju in hkrati vodi v bolj učinkovito diagnostiko in reševanje okoljskih problemov. S poznavanjem speciacije določenega elementa lahko delujemo v smeri zmanjšanja toksičnosti in boljšega zdravja. V tej predstavitvi se bomo osredotočili na arzen, ki je bil eden od prvih elementov, za katerega se je zaradi velikih razlik v toksičnosti in metabolizmu njegovih posameznih spojin pokazala potreba po speciaciji. Govorili bomo o analitskih vidikih speciacije ter izpostavili nekatera področja uporabe speciacije kot so kontrola ustreznosti hrane, onesnaževanje okolja (zrak, voda, zemlja), monitoring zdravljenja v medicini, klasifikacija organizmov (rastline, ribe) itd.