MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

3.12.2010
Predavanje z naslovom Okolja, onesnažena z živim srebrom v lokalnem, regionalnem in globalnem kontekstu bo v četrtek, 9. decembra 2010 ob 14:15 v veliki predavalnici na Institutu "Jožef Stefan".

Okolja, obremenjena z živim srebrom v lokalnem, regionalnem in globalnem kontekstu

prof. dr. Milena Horvat

Zaradi hlapnosti živega srebra iz tal in vode v zrak, predstavljajo okolja, ki so obremenjena z živim srebrom, pomemben vir tega strupenega elementa v globalno atmosfero.  Živo srebro iz teh okolij pa se prenaša na daljše razdalje tudi s spiranjem, zlasti kadar se kontaminirano okolje nahaja na območju večjih porečij. V občutljivih okoljih lahko Hg predstavlja tveganje za človeka in ekosisteme v širšem smislu. Načrtovanje učinkovitih ukrepov za zmanjševanje negativnih posledic mora sloneti na strokovnih podlagah ob  upoštevanju osnovnih značilnosti živega srebra, okoljskih dejavnikov in cene. Predavanje bo problematiko živega srebra na obremenjenih območjih osvetlilo v luči  nove mednarodne konvencije o živem srebru, tako imenovane Konvencije Minamate, ki naj bi jo UNEP sprejel na zasedanju Generalne skupščine leta 2013.