MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

1.12.2010
Dr. Barbara Malič, višja znanstvena sodelavka na Odseku za elektronsko keramiko Instituta »Jožef Stefan«, ki sodeluje na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana na študijskem programu Nanoznanosti in nanotehnologije,

sodi med vodilne raziskovalke sinteze piezoelektrične keramike in tankih plasti. Piezoelektrična keramika predstavlja zaradi svoje uporabnosti zelo aktualno področje raziskav, ključne raziskave pa so danes usmerjene v okolju prijazne materiale.

Dr. Maličeva se je lotila problemov sinteze in strukture alkalijskih niobatov in dosegla rezultate, ki jo uvrščajo med nekaj ključnih ljudi na svetu na tem področju. V zadnjih sedmih letih je dosegla zelo pomembne znanstvene in strokovne rezultate na področju sinteze okolju prijaznih piezoelektrikov brez svinca in sinteze feroelektričnih tankih plasti in delcev iz raztopin ter jih v vrsti odmevnih člankov predstavila strokovni javnosti. Njeno delo je doseglo velik odziv, kar potrjujejo tudi vabljena predavanja na mednarodnih konferencah, povabilo za serijo predavanj na Univerzi Oulu na Finskem in sodelovanje v petih evropskih projektih.