MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

9.8.2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012, na katerega se lahko prijavijo podjetja z mladimi raziskovalci iz gospodarstva, rok prijave je 5. 9. 2012 do 12. ure. Več informacij na:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=931.