MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

7.2.2013
Cosylab d.d. išče kandidata/kandidatko, ki je vpisan/a na podiplomski doktorski študij in se je pripravljen/a zaposliti d.d. za 2,5 leti, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Cosylab se je prijavil na javni razpis KROP in eden od predvidenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za pozicijo MR (podroben opis spodaj v kategoriji A1). Prioritetni profili so predvsem tehniške vede: fizika, elektrotehnika, računalništvo, matematika, ekonomija, ipd.

A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij

Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca[1], vpisanega na
podiplomski študij, za polni delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem za mlade raziskovalce:

  • je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija, se starostna meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije,
  • še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost in Javne agencije RS za tehnološki
    razvoj in ni prejemnik javnih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija. Status mladega raziskovalca v predmetnem razpisu je potrditev
    vpisa v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje.

Mladi raziskovalec mora v okviru operacije izvajati temeljne raziskave.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za polni delovni čas v organizaciji prijavitelja. V primeru vpisa v 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem (ne bolonjskem) študijskem programu se zahteva tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti.

Prijavo (življenjepis z navedbo zadnjega zaključenega študija ter letnika in področja doktorskega študija) kandidati pošljejo na elektronski naslov: david.pahor@cosylab.com.