MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

14.8.2013

Podjetje AVIAT d.o.o. razpisuje kadrovski štipendiji za študijsko leto 2013/2014, in sicer za študente dodiplomskega izobraževanja ali magistrskega študija.

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega izobraževanja od vključno drugega letnika ali magistrskega izobraževanja v Sloveniji, v kolikor izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Študentje pošljejo svoje prijave oziroma kandidaturo skupaj z obveznimi prilogami:
- dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
- dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
- dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih dveh študijskih letih,
- dokazilo o trajanju dodiplomskega oz. podiplomskega študija,
- življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in kariernih ciljev v slovenskem in angleškem jeziku,
- lastnoročno podpisano izjavo vlagatelja.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo pregledane in razvrščene na podlagi meril in presoje kadrovske službe. Štipendiji bosta dodeljeni kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na dosego kriterijev in njihovo osebno predstavitev Štipenditorju.

Vsi kandidati bodo o rezultatih obveščeni najkasneje v enem mesecu od poteka roka za prijavo na razpis.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno poslati najkasneje do 15. 09. 2013 v ovojnici s pripisom: »Prošnja za štipendijo« na naslov:

AVIAT d.o.o.
Kadrovska služba
Motnica 9, 1236 TRZIN

Vlogo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na elektronski naslov hrd-lj@aviatnet.com