MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

30.1.2014
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije objavlja ponudbo LR Kitajske :
“Beijing Institute of Technology (BIT) Scholarships for International students from the Republic of Slovenia 2014-2015”
Podrobne informacije o ponudbi štipendij so na voljo v priponkah:
- Slovenia – BIT scholasrhips.doc
- BIT 2014 Admission Book.pdf
- BIT študijski programi v angleščini.xls

Dodatne informacije o štipendijah kandidati lahko dobijo neposredno na:
Beijing Institute of Technology
Ms. Yiyi Zhao
Office of International Students
Tel: +86 13717886818
E-mail: yiyizhaobitstudy@gmail.com
http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=522&cid=39

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  bo opravilo prvi izbor predlaganih kandidatov  na osnovi:
- izpolnjevanja splošnih pogojev, predpisanih s strani BIT ter
- popolnosti vloge, v skladu z zahtevanimi dokumenti BIT.

V primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost naslednji kandidati:
1. študenti tehničnih študijskih smeri,
2. doktorski študenti,
3. magistrski študenti,
4. semestrske izmenjave (tudi na prvi stopnji) pod pogojem, da bo študij na BIT v celoti priznan na domači instituciji*
5. študenti z doseženo višjo povprečno oceno na predhodni stopnji študija,
6. kandidati po vrstnem redu prispelih vlog.
*Kandidati za semestrske izmenjave morajo k prijavi dodatno predložiti izjavo slovenskega visokošolskega zavoda, da jim bo študij in opravljene obveznosti na BIT v celoti priznan.

Dokončna potrditev/izbor kandidatov je v pristojnosti LR Kitajske.

Popolna prijava (z vsemi zahtevanimi dokumenti) mora prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovoj s pripisom "LR Kitajska – štipendije BIT" najkasneje 7. aprila 2014.
MIZŠ
"LR Kitajska – štipendije BIT"
Masarykova 16
1000 Ljubljana