MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

24.9.2014
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana v okviru projekta Krepitev kapacitet MPŠ v mednarodnem sodelovanju v okviru aktivnosti tuji visokošolski učitelj razpisuje mesto gostujočega profesorja za obdobje 1. januar 2015 – 30. junij 2015.

Kandidat mora biti habilitiran visokošolski učitelj s področja študijskih programov šole, ki ni slovenski državljan in ki v letu 2013 ni bil zaposlen v Republiki Sloveniji.

Prijave z utemeljitvijo in kratkim življenjepisom pošljite na info@mps.si do 10. oktobra 2014.

Projekt sofinancira Evropska unija, Evropski socialni sklad, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.