MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.4.2016

Prof. dr. Milena Horvat je bila po enajstih letih vodenja programa Ekotehnologije 5. aprila 2016 imenovana za dekanjo Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V delo MPŠ je vpeta od samega začetka.

Nova dekanja

Prof. dr. Milena Horvat je tudi znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan, kjer je vodja Odseka za znanosti o okolju.

Odsek za znanosti o okolju, ki ga vodi na IJS, se ukvarja z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in družboslovnih znanosti, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Cilj raziskav je pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in na okolje. Področja raziskovalnega, izobraževalnega in tehnološko-razvojnega udejstvovanja tematsko zajema analizno kemijo okolja, biološko in geokemijsko kroženje snovi v okolju, interakcije med okoljem in zdravjem ljudi, varnost in sledljivost živil, okoljske nadzorne meritve, podporo razvoju čistih tehnologij in ravnanja z odpadki, ocene vplivov na okolje in analize tveganja.

Poleg vodenja Odseka in programske skupine, ki se ukvraja s prej našteto problematiko je prof. dr. Milena Horvat koordinatorka projekta EU ERA Katedre za varnost in sledljivost živil, ter projekta EU Twinning projekta MASSTWIN, katerega namen je dvigniti nivo uporabe izotopskih analiz na področju okolja, zdravja in hrane. Bila je tudi koordinatorka Centra odličnosti okoljskih tehnologij.

Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov, kar je eden od pomembnih ciljev raziskovalnega dela na področju okoljskih znanosti. Izsledki raziskav, ki jih je v več kot 208 objavah v revijah s faktorjem vpliva, so mednarodno izjemno odmevni s preko 6000 čistih citatov. Imela je številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter raziskovalnih ustanovah in univerzah po vsem svetu. Učinkovito sodeluje pri evropskih projektih in v mednarodnih okoljevarstvenih organizacijah, zlasti v okviru Združenih narodov, v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Programu združenih narodov za okolje – UNEP ter v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA). Leta 2002 je dobila nagrado Ambasadorka znanosti RS, v letu 2014 pa Zoisovo nagrado.