MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

27.6.2016
Vabljeni na 21. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v sredo, 29. junija 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Orly Alter

Univerza v Uti, Združene države Amerike

Multitenzorske dekompozicije za personalizirano diagnostiko in prognostiko raka

Razvijamo nove matematične okvire, s katerimi je mogoče napraviti, česar nobena druga metoda ne zmore, namreč ustvariti en sam koherentni model iz več večdimenzionalnih množic podatkov, znanih kot tenzorjev. Ti okviri - primerjalne spektralne dekompozicije - so posplošitve tistih, na katerih leži teoretični opis fizikalnega sveta, in z njimi primerjamo množice podatkov, ki opisujejo različne vidike izbrane bolezni, kot so genomski profili več vrst celic v isti skupini bolnikov, izmerjeni večkrat z različnimi metodami. Z uporabo kompleksne strukture in ne poenostavljanjem teh množic podatkov ti okviri omogočajo razlikovanje vzorcev sprememb DNA, do katerih pride le v tumorskih genomih, od tistih pri normalnih celicah v telesu ter od variacij, ki so posledica eksperimentalnih nedoslednosti. Pričakujemo, da bodo vzorci, ki jih odkrivamo v podatkih, lahko ponudili odgovore na odprta vprašanja v zvezi s povezavo med tumorskim genomom in razvojem bolezni pri bolniku. Nedavna primerjava genomov tumorskih in normalnih celic v skupinah bolnikov z rakom na jajčnikih oziroma z glioblastomom je razkrila vzorce sprememb v številu kopij DNA, ki so bile korelirane z bolnikovo možnostjo za preživetje in odzivom na kemoterapijo. Zadnja tri desetletja je najboljši prediktor preživetja pri raku na jajčnikih stadij tumorja; čeprav je več kot četrtina tumorjev na jajčnikih odporna na primarno kemoterapijo na osnovi platine, ni nobene diagnostične metode, s katero bi pred terapijo lahko razlikovali med odpornimi in odzivnimi tumorji. Zadnjih pet desetletij je najboljši prognostični indikator pri glioblastomu bolnikova starost ob diagnozi. Podatki o raku na jajčnikih in glioblastomu so bili objavljeni, a vzorci so ostali neznani, dokler jih nismo analizirali s primerjalno spektralno dekompozicijo. Po eksperimentalni revalidaciji bomo odkrite vzorce ponudili klinikam, da jih bodo lahko uporabili pri personaliziranih diagnostičnih in prognostičnih patoloških laboratorijskih testih, s katerimi bo mogoče napovedati bolnikovo možnost prezivetja in odziv na terapijo ter tako pomagati zdravnikom ustrezno prilagoditi zdravljenje.

Predavanje bo v angleščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!