MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

26.9.2016
Vabimo vas na 2. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 27. septembra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Paul Muralt
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lozana, Švica

Izboljševanje učinkovitosti elektromehanskih tankih plasti

Ob nastopu četrte industrijske revolucije je pred nami pretežno robotizirani svet. Analogne elektromehanske naprave, ki so nujne za omenjeno revolucijo, omogočajo dodatne funkcije zaznavanja, aktuacije, komunikacije in izdelave. Piezoelektrični pojav ima pomembno vlogo pri kateri koli elektromehanski pretvorbi, zaradi česar ga izkoriščamo na primer pri ultrazvočnem slikanju in mobilni telefoniji. Zaradi vse večjega pomena miniaturizacije elektronskih naprav potrebujemo piezoelektrične tanke plasti z izboljšanimi lastnostmi. V predavanju bomo najprej predstavili osnove elektromehanske sklopitve: elektrostrikcijo, piezoelektričnost in njeno povezavo s feroelektričnostjo. Predstavili bomo najpomembnejše tankoplastne piezoelektrične materiale, izzive in dosežke na področjih rasti, integracije in lastnosti. Medtem ko tanke plasti svinec-cirkonijevega titanata izkazujejo veliko piezoelektrično napetost, zaradi česar so primerne za mikroaktuatorje, so tanke plasti aluminijevega nitrida odlične za uporabo v GHz območju zaradi visokega faktorja kvalitete. Nedavno so pokazali, da imajo zlitine s skandijevim nitridom precej večji piezoelektrični koeficient. Izmerjene lastnosti AlScN bomo primerjali z modeliranjem ab initio. Predavanje bomo zaključili z napovedjo preostalih izzivov in možnosti uporabe.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.
Lepo vabljeni!