MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

18.10.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Institut "Jožef Stefan" organizirata skupni kolokvij s predavateljem dr. Janezom POTOČNIKOM.

Predavanje z naslovom Prehod v krožno gospodarstvo bo v sredo, 2. 11. 2016, ob 11. uri v Veliki predavalnici IJS, Jamova 39, Ljubljana.

Povzetek:

"21. stoletje poleg globalizacije zaznamuje hitra rast prebivalstva, potrošnje na prebivalca, naraščajoči okoljski problemi, kot so podnebne spremembe in naraščajoče onesnaženje, ki v prvi vrsti prizadene naše zdravje, poglabljanje razslojevanja, in vse večje pomanjkanje virov. Dostop do virov in njihova razpoložljivost - zemlje, vode, mineralov, nafte, plina - so bili vedno v ozadju tanke ločnice med vojno in mirom, pomemben element varnosti in ekonomske uspešnosti.
 
Lani je bilo prelomno leto. Bila sta sprejeta dva pomembna globalna dogovora. Prvi je bil dogovor o ciljih trajnostnega razvoja (SDGs), sprejet septembra v New Yorku, in drugi Pariški sporazum o skupnem boju proti podnebnim spremembam. Prvi je celovit in zajema vse vidike našega življenja, drugi se osredotoča na enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja – podnebne spremembe – in ga operacionalizira. Razumem ju kot novo družbeno pogodbo o spoznanju nujnosti prehoda v sobivanje, ki temelji na trajnostnih načelih. Nov gospodarski model, ki bi obstoječo razsipnost virov zamenjal z odgovornim ravnanjem, je ključnega pomena za prehod v trajnostno naravnano družbo. Je tudi priložnost za nov inovativni zagon.
 
V EU se ta prehod, nov gospodarski model, uveljavlja skozi t. i. koncept krožnega gospodarstva.  Krožno gospodarstvo bi v enem stavku lahko strnili v pristop, s katerim skušamo različne vrste virov čim dlje zadržati v proizvodnem in potrošnem procesu. To lahko naredimo na različne načine, z drugačno zasnovo proizvodov, z drugačnim proizvodnim procesom, novim poslovnim modelom, tudi z recikliranjem. Preprostega recepta, ki bi veljal za vse primere, ni. Za EU je uveljavitev krožnega gospodarstva pomembna ne le z okoljskega vidika, ampak je ključnega pomena tudi z vidika izboljšanja konkurenčnosti."