MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

24.10.2016
Vabimo vas na 6. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 26. oktobra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Francesc Sagués

Univerza v Barceloni, Barcelona, Španija

Aktivni nematiki na površinah

Aktivni tekoči kristali so nova vrsta mehkih snovi, za katere vlada v zadnjem času zelo veliko zanimanje. Rekonstituirane suspenzije citoskeletnih filamentov skupaj s proteinskimi motorji so se npr. pokazale kot izvrsten sistem za kvantitativne raziskave izvora znotrajcelične organizacije. Tu mislimo na sistem, razvit v skupini Z. Dogica (Univerza Brandeis): tega tvori sveženj mikrotubulov s kinezinskimi molekularni motorji, ki jih napaja ATP. Osredotočili se bomo na dvorazsežne preparate, za katere je značilna nematska tekstura in hidrodinamični tok, ki je lahko bodisi dokaj urejen bodisi navidez kaotičen. Predstavili bomo različne scenarije obnašanja tega aktivnega nematskega sistema v odvisnosti od okolne kapljevine. V najenostavnejšem primeru je sistem v stiku z izotropnimi olji različnih viskoznosti in tu lahko ocenimo doslej neznano strižno viskoznost nematske plasti. Še bolj zanimiva  je situacija, kjer je pasivna okolna kapljevina kar tekoči kristal v  smektični fazi, ki omogoča povsem nove strategije nadzora aktivega toka. Na kratko se bomo dotaknili tudi drugih scenarijev, značilnih za enkapsulirane aktivne nematike v stiku z izotropnimi in anizotropnimi olji.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!