MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

24.10.2016
Vabimo vas na 5. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 25. oktobra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

dr. Sofiane Benhamadouche

Électricité de France (EDF) Research and Development, Chatou, Francija

Modeliranje turbulence v enofaznih nestisljivih tokovih v jedrski tehnologiji

Kolokvij bomo začeli s kratko predstavitvijo raziskav in razvoja pri EDF in njegovega Oddelka za mehaniko tekočin, energijo in okolje. Po pregledu osnovnih numeričnih orodij, ki jih uporabljamo na različnih področjih, se bomo osredotočili na Code_Saturne, v EDF razvito odprto programsko kodo za simulacijo dinamike tekocin (CFD) v jedrski tehniki. Najprej bomo predstavili modeliranje turbulence s koncepti, najbolj znanimi pod kraticama (U)RANS (unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes) in LES (large eddy simulations). Zatem bomo izpostavili nekaj idej in napotkov, ki se jih je dobro držati pri simulacijah turbulence s tovrstnimi modeli. Primeri, s katerimi bomo te ideje ilustrirali, se nanašajo na uporabo modelov Reynoldsovega napetostnega tenzorja v kompleksnih tokovih, na primerjavo empiričnih modelov mejne plasti in modelov z izračunanim tokovnim poljem, na kriterije za drobljenje mreže v LES… Naposled bomo priporočili direktno numerično simulacijo in natančne LES modele kot orodja pomembna za teoretične raziskave turbulence ter za razvoj in preverjanje RANS modelov.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!