MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

25.11.2016

Dozimetrija radona

prof. dr. Janja Vaupotič

Predavalnica MPŠ, 1. december 2016 ob 14:15

Radon je radioaktiven žlahten plin, ki nastaja v zemeljski skorji z α-preobrazbo radija, elementa v naravnih radioaktivnih nizih torija, urana in aktinija. Ker so ti elementi prisotni v večini mineralov, čeprav so ravni večinoma nizke, najdemo tudi radon povsod v okolju: v tleh, v vodi in v zraku, kjer ga vedno spremljajo njegovi radioaktivni kratkoživi produkti. Radon in njegovi kratkoživi produkti v zraku prispevajo približno polovico k efektivni dozi, ki jo prejme posameznik od vseh izvirov naravnega sevanja, in so drugi povzročitelj raka na pljučih, takoj za kajenjem. 

Merjenje koncentracije radona v zraku v bivalnem in delovnem okolju je le prva stopnja, potrebna za oceno izpostavljenosti radonu in za vzdrževanje njene zadovoljivo nizke stopnje. Naslednji korak je zanesljiva dozimetrija radona, ki je osnova za kvantitativno vrednotenje njegovih škodljivih vplivov na zdravje. Dozimetrija radona je nekoliko zapletena, saj mora pri inhalaciji radionuklidov in nato pri absorpciji njihove sevalne energije obravnavati radon kot plin in njegove produkte kot trdne nano delce.    

V predavanju bom predstavila glavne korake v dozimetrije radona, od meritve koncentracije radona v zraku do izračunane efektivne doze. Razložila bom ključne parametre v izračunu, s poudarkom na sekularnem ravnotežju med radonom in njegovimi kratkoživimi produkti ter na deležu nevezanih radonovih produktov, ki je odločilno odvisen od koncentracije in velikostne porazdelitve nano aerosolnih delcev.