MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

25.11.2016

Nevtronska aktivacijska analiza – pomembno analitsko orodje pri raziskavah okolja

prof. dr. Borut Smodiš

MPŠ predavalnica, 1. december 2016 ob 15:15

Nevtronska aktivacijska analiza (NAA) je izotopsko specifična analizna metoda za kvalitativne in kvantitativne meritve mas elementov. Tehnika je osnovana na pretvorbi stabilnih atomskih jeder v radioaktivne, z obsevanjem z nevtroni in kasnejši meritvi nastalega sevanja med razpadom radioaktivnih jeder. Najprej je kratko predstavljena zgodovina razvoja metode. Predstavljene so različne zvrsti NAA, osnovne merilne enačbe in umerjanja. Zatem so obravnavane analitske značilnosti metode, njene prednosti, priložnosti in slabosti.

Zaradi komplementarnosti z drugimi analiznimi metodami je NAA vedno imela pomembno vlogo pri analitični kemiji okolja. V primerjavi z drugimi analiznimi tehnikami je NAA še posebej primerna za preiskave težko topnih trdnih vzorcev in trdnih snovi, pri katerih obstaja velika verjetnost kontaminacije pri pripravi testnih vzorcev. Primerna je tudi za analize dragocenih vzorcev in trdnih snovi, za katere ne obstajajo primerni matrični standardi. V predavanju so prikazani tipični primeri uporabe NAA, tako iz sveta, kot tudi iz našega laboratorija.