MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

23.12.2016
Vabimo vas na 10. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 04. januarja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Andrej Košmrlj

Univerza Princeton, Princeton, ZDA

Elastičnost, geometrija in uklon

V predavanju bomo pokazali, kako geometrijska oblika vpliva na mehanične lastnosti tankih trdnih lupin in kako uklonske nestabilnosti spremenijo geometrijo periodičnih mikrostruktur v materialih. Z metodami, ki slonijo na statistični mehaniki, ugotovimo, da naključne fluktuacije oblike in termične ekscitacije tankih trdnih lupin močno spremenijo njihove mehanične lastnosti. Plošče s takimi fluktuacijami imajo mnogo večji upogibni modul, a jih je lažje raztegniti, stisniti ali strižno deformirati. Termične fluktuacije krogelnih lupin privedejo do negativne površinske napetosti, ki je enakovredna učinku zunanjega tlaka. Pokazali bomo, da so majhne krogelne lupine stabilne, pri dovolj velikih lupinah pa je ta termični “tlak” prevelik in jih poruši. Naposled bomo pokazali, kako lahko z metodami fizike trdne snovi določimo geometrijo uklonjenih periodičnih mikrostruktur. Uklonske nestabilnosti lahko spremenijo simetrijo mikrostrukture vključno s spontanim zlomom kiralne simetrije, kar dramatično vpliva na lastnosti materiala.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!