MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

9.1.2017
Vabimo vas na 11. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v četrtek, 12. januarja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

doc. dr. Tadej Rojac in doc. dr. Goran Dražić

Institut Jožef Stefan in Kemijski institut

Električna prevodnost domenskih sten bizmutovega ferita

Bizmutov ferit (BiFeO3) se intenzivno raziskuje predvsem zaradi možnosti uporabe v visokotemperaturnih piezoelektričnih napravah, vendar pa je njegova uporaba omejena, saj izkazuje visoko električno prevodnost. Pomemben del te prevodnosti  izhaja iz lokalne prevodnosti na domenskih stenah. Predstavili bomo rezultate, ki dokazujejo prisotnost točkastih defektov na stenah. Z raziskavo, pri kateri smo uporabili najmodernejši presevni elektronski mikroskop, smo razložili mehanizem p-tipa električne prevodnosti domenskih sten v BiFeO3 in prispevali manjkajoči člen pri razlagi prevodnosti domenskih sten v feroelektrikih. Z istočasnim razvojem dveh analitskih mikroskopskih metod smo ugotovili, da so ti točkasti naboji dveh vrst in sicer elektronske luknje, povezane s prisotnostjo železovih ionov v 4+ oksidacijskem stanju, in vrzeli na bizmutovih mestih v kristalni rešetki. Nadalje smo pokazali, da je lokalno prevodnost domenskih sten moč prilagajati s spreminjanjem atmosfere med visokotemperaturno pripravo materiala. Raziskava bo omogočila nadaljnji razvoj materialov s kontroliranimi lokalnimi prevodnimi lastnostmi za uporabo v senzorjih, aktuatorjih, ultrazvočnih pretvornikih in tudi v nano-elektroniki prihodnosti.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!