MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

15.5.2017
Prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan« in predstojnik programa Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana je na razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC) pridobil ERC »Proof of concept« projekt, namenjen razvijanju komercialnega koncepta raziskovalnih odkritij.
Cilj projekta z naslovom Ultrahitri gostotno valovni spomin za kvantno računalništvo (http://cdwmemory.weebly.com) je raziskati potencialno uporabo novo odkritega pojava v kvantnih elektronskih materialih za pomnilniško tehnologijo, ki bi omogočala izjemno visoke hitrosti in nizko porabo energije. Pridobljena sredstva bodo omogočila ugotavljanje izvedljivosti pomnilniških naprav v okviru ultrahitrega nizkotemperaturnega kvantnega računalništva, definiranje pomembnih nerešenih tehničnih vprašanj za izvajanje ter oceno časovnega okvira za širšo komercialno uporabo. Projekt se bo izvajal na Institutu »Jožef Stefan« in Centru odličnosti Nanocenter.