MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

1.6.2017
Vabimo vas na 22. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 06. junija 2017, ob 14. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.
doc. dr. Igor Kovač

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti

Slovenska strategija pametne specializacije S4 definira 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). Med njimi je največji SRIP »Tovarne prihodnosti« (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter ostalih in države na tem prednostnem področju. Koordinator tega partnerstva je Institut Jožef Stefan, kjer smo ustanovili Center SRIP ToP. Ta bo zbral in povezoval slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavil prioritetna prebojna področja novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti ter zgradil podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke. Na kratko bomo predstavili matriko omogočitvenih tehnologij (robotika, tehnologije vodenja, nanotehnologija, fotonika, plazemske tehnologije in sodobne proizvodne tehnologije za materiale) in vertikalnih verig vrednosti (robotski sistemi in komponente, inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti pametna mehatronska orodja, inteligentni laserski sistemi za tovarne in klinike prihodnosti, napredni senzorji, pametni plazemski sistemi, novi materiali in platforma pametne tovarne). Znotraj matrike se bo odvijal preplet znanj in namer med razvojno-raziskovalnimi skupinami z znanji in podjetji s trgi po sistemu push-pull, kar bo generiralo nove raziskovalne in poslovne sinergije. Poljudno bomo predstavili tudi matrično organizacijsko strukturo in delovanje SRIP ToP s poudarkom na vsebinsko tehničnih vidikih povezovanja.

Predavanje bo v slovenščini.

Lepo vabljeni!