MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Stari magistrski študij

Magistrski študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditov.

Magistrski študij je zasnovan tako, da izobražuje slušatelje in slušateljice magistrskih programov za samostojne raziskovalce in raziskovalke na področju absolviranih programov. V magistrskem delu morajo kandidati in kandidatke pokazati sposobnost samostojne uporabe strokovnega znanja na raziskovalnem področju podiplomskega študija.

Kandidat konča magistrski študij, ko opravi naslednje obveznosti:

  • vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih
  • objavi oziroma ima sprejeto v objavo vsaj eno delo v mednarodni publikaciji,
  • uspešno izdela in zagovarja magistrsko delo.

Magistrsko delo mora biti dosežek samostojnega raziskovalnega dela, iz katerega je razvidno, da kandidat obvlada metodo znanstvenoraziskovalnega dela in področje, s katerega je tema njegove naloge.

Kandidat po uspešno opravljenem magistrskem študijskem programu pridobi naslov "magister znanosti" ali "magistrica znanosti".

Magistrski študijski progami:

Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju.