MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Bolonjski študij druge stopnje

Študijski programi druge stopnje:

Študij druge stopnje traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.

Študij druge stopnje je zasnovan tako, da izobražuje slušatelje in slušateljice strokovnih magistrskih programov za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektih.

Kandidat konča študij druge stopnje, ko opravi naslednje obveznosti:

  • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
  • praviloma objavi oziroma ima  sprejeto v objavo vsaj eno delo v mednarodnih znanstvenih  ali  strokovnih publikacijah oziroma  ima patent  ali uspešen prenos v proizvodnjo, ki se nanaša na magistrsko delo,
  • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja magistrsko delo. Magistrsko delo mora biti samostojno in izvirno delo s področja študijskega programa.

Kandidat po uspešno opravljenem študijskem programu pridobi strokovni naslov "magister ... (navedba strokovnega področja)" ali "magistrica ... (navedba strokovnega področja)".

Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju.

VPIS 2017/2018

MPŠ dobrim kandidatom, ki se bodo vpisali na podiplomski študij, ponuja možnost sofinanciranja šolnine in štipendije v okviru dogovorov z industrijskimi partnerji. V kolikor ste zainteresirani, vas prosimo, da po e-pošti na info@mps.si pošljete CV, dokazilo o predhodni izobrazbi ter motivacijsko pismo z opisom raziskovalnega področja, ki vas posebej zanima.

MPŠ je razpisala v študijskem letu 2017/2018 štipendije za magistrske študijske programe.
Razpis je v celoti dostopen tukaj.