MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Bolonjski študij tretje stopnje

Študijski programi tretje stopnje:

Študij tretje stopnje traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Študij tretje stopnje je zasnovan tako, da izobražuje slušatelje in slušateljice doktorskih programov za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektih.

Kandidat konča študij tretje stopnje, ko opravi naslednje obveznosti:

  • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
  • objavi oziroma ima sprejeti v objavo vsaj dve deli v mednarodnih znanstvenih publikacijah ali patenta, od tega vsaj eno v reviji vključeni v SCI ali v Web of Science s faktorjem vpliva,
  • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini.

Kandidat po uspešno opravljenem doktorskem programu pridobi naslov doktor znanosti.

Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju.

VPIS 2017/2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ZA PROGRAMA EKOTEHNOLOGIJE IN SENZORSKE TEHNOLOGIJE - GENERACIJA 2016

 

MPŠ dobrim kandidatom, ki se bodo vpisali na podiplomski študij, ponuja možnost sofinanciranja šolnine in štipendije v okviru dogovorov z industrijskimi partnerji. V kolikor ste zainteresirani, vas prosimo, da po e-pošti na info@mps.si pošljete CV, dokazilo o predhodni izobrazbi ter motivacijsko pismo z opisom raziskovalnega področja, ki vas posebej zanima.