MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktivnosti

Že od samega začetka delovanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana deluje tudi Študentski svet MPŠ. Predstavniki Študentskega sveta smo iz vrst študentov na 2. in 3. stopnji podiplomskega študija. Poleg predsednika imamo tudi tri podpredsednike in tri namestnike, ki zastopajo vsak svojo smer študija. Kot predstavniki študentov se trudimo vzpostaviti vez med vodstvom šole ter študenti in reševati probleme, ki nastanejo tekom študija.

Naša najpomembnejša naloga je priprava letos že osme študentske konference (8th Jožef Stefan International Postgraduate School Students´ Conference; http://ipssc.mps.si/). Glavni namen konference je povečati najširšo prepoznavnost raziskovalnih dosežkov MPŠ in sodelujočih institutov ter ob tem vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in zaposlovalci, še posebej z razvojno naravnanimi uspešnimi podjetji. Sodobni trg dela zahteva visoko kvalificirane strokovnjake, ki poleg strokovnega znanja obvladujejo tudi druge veščine. Tega se v Študentskem svetu močno zavedamo in zato imamo v načrtu organizacijo različnih delavnic, kjer bi študenti pridobivali informacije in znanja tudi s področij, kot je npr. javno nastopanje in podobno, kar nam bo koristilo ne samo pri sedanjem raziskovalnem delu, ampak tudi kasneje pri iskanju službe oziroma ko bomo že vključeni v nov delovni proces.

Z namenom medsebojnega povezovanja pa organiziramo tudi različne družabne aktivnosti, kot so pikniki, kjer lahko ob sproščenem vzdušju ˝poklepetamo˝, se spoznamo in navsezadnje morda dobimo tudi kakšno zanimivo novo idejo, ki jo lahko vključimo v samo raziskovalno delo.

SKUPAJ NA POTI DO USPEHA – PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!

Študentska konferenca bo potekala pod geslom: zanimivo, razumljivo, strokovno.

Letošnja konferenca združuje dve tradicionalni študentski konferenci:
(1) Študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) ter (2) Dan mladih raziskovalcev na področju kemije, biokemije, materialov in okolja (KMBO) na Institutu »Jožef Stefan«. Še več, konferenca je odprta vsem podiplomskim študentom na IJS in sodelujočim univerzam v Sloveniji in tujini.

ZAKAJ? Študentom želimo ponuditi priložnost, da se naučijo, kako na razumljiv in preprost način predstaviti svoje raziskovalno delo. Hkrati dogodek ponuja tudi odlično priložnost za spoznavanje dela drugih mladih raziskovalcev, medsebojno povezovanje ter povezovanje z vabljenimi predavatelji, ki bodo s sodelovanjem na konferenci poskušali na mlade prenesti svoje znanje in izkušnje, pridobljene na karierni poti. Konferenco bo vsebinsko popestrila tudi okrogla miza »Karierni plan«.

KDAJ?  Študentska konferenca bo 19. in 20. aprila 2017.

KJE? Dvodnevni dogodek bo potekal v Veliki predavalnici in galeriji Instituta »Jožef Stefan«.

KDO? Sodelujejo lahko magistrski in doktorski študenti MPŠ, IJS in ostali podiplomski študenti v Sloveniji in tujini. 

DO KDAJ? Rok za prijavo in oddajo povzetkov je 15. marec 2017. Natančnejša navodila za pripravo in oddajo najdete na spletni strani študentske konference http://ipssc.mps.si.

KAKO? Vsak študent bo svoje raziskovalno delo predstavil:

  • s kratkim povzetkom,
  • s 3-minutno ustno predstavitvijo (»elevator pitch«), katere namen je na zanimiv in razumljiv način širši publiki predstaviti svoje delo in
  • s predstavitvijo plakata, na katerem naj bo delo podrobneje predstavljeno.

Povzetek, poster in 3-minutna ustna predstavitev naj bodo pripravljeni v angleškem jeziku.

ŠE KAJ? Tudi letos bomo najboljše prispevke denarno nagradili.

Za vse dodatne informacije, vprašanja in predloge se lahko obrnete na tajništvo MPŠ ali pa nam pišite na ipssc@mps.si.

Do takrat pa veliko uspehov pri raziskovanju in se vidimo!

Organizacijski odbor konference