MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

VPIS 2017/2018


VPIS 2017/2018

Vpis v DOKTORSKI študijski program

Vpis v MAGISTRSKI študijski program

Vrste študija

Na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ) se izvaja:

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študija so usposobiti kandidata za:

  • samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
  • delo na aplikativnih projektih v industriji,
  • obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja,
  • mednarodno povezovanje raziskovalnega in razvojnega dela,
  • reševanje problemov pri prenosu in adaptacij novih tehnologij,
  • izvajanje vodstvenih funkcij na področju poslovanja, upravljanja, vodenja raziskav in raziskovalnega managementa.

Načini in oblike študija

Študij se izvaja praviloma kot redni študij. Zasnovan je na kreditnem sistemu ECTS. Kandidati sami s pomočjo mentorja izberejo izbirne predmete in teme seminarskih nalog. Študij predvideva različne oblike dela: predavanja, seminarje, laboratorijske vaje, seminarske vaje, individualno raziskovalno delo in projektno delo na obravnavi konkretnih primerov iz poslovne prakse domačih in tujih podjetij.

Študij je sestavljen iz treh sklopov:

I. Splošna in specialna znanja iz področij posameznih študijskih programov
Ta sklop omogoča pridobivanje posebnih znanj ter obvladovanje metod in tehnik v izbranih disciplinah ter na interdisciplinarnih področjih.
II. Splošna znanja prava, managementa in trajnostnega razvoja
Ta del je namenjen širjenju in poglabljanju znanja o domačih in svetovnih vidikih trajnostnega razvoja ter načrtovanju in vodenju razvojnih projektov.

Študij v sklopih I in II je organiziran predvsem v obliki predavanj vabljenih vodilnih domačih in tujih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter seminarskih razprav, ki jih vodijo izvedenci iz domače in tuje industrije. V sklopu I so podiplomski študenti lahko vključeni tudi v izbrane dele programov sodelujočih univerz iz tujine.

III. Raziskovalno delo
Ta sklop omogoča obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju študija ter v sodelovanju z industrijo ciljno usposablja za potrebe izvajanja in uprave vrhunskih znanj v industriji.

Šolnina

Šolnina za en letnik za nove (bolonjske) študijske programe za prvič vpisane po 1. 1. 2011 znaša 3.960 EUR.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov.

Trajanje študijskega leta

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Delo v zimskem semestru se prične 15. 10. 2016 in traja do 31. 1. 2017. Delo v poletnem semestru se prične 1. 3. 2017 in traja do 15. 6. 2017.

Študijski koledar za študijsko leto 2015/2016 določa razpored organiziranega pedagoškega dela in izpitna obdobja kot sledi:

Študijski koledar 2016/2017
REDNO VPISNO OBDOBJE
1.10.2016 - 15.10.2016

ZIMSKI SEMESTER:

15.10.2016 - 31.1.2017

ZIMSKO IZPITNO OBDOBJE: 1.2.2017 - 29.2.2017
POMLADNI SEMESTER: 1.3.2017 - 15.6.2017
POMLADNO IZPITNO OBDOBJE: 16.6.2017 - 15.7.2017
JESENSKO IZPITNO OBDOBJE:

1.9.2017 - 30.9.2017