MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Dokumenti za sodelavce

Institucionalni načrt Erasmus 2008:

Bilateralni sporazum - Erasmus: Osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev z univerzami iz držav programa Erasmus+

Habilitacije: Merila za izvolitve v nazive:

Habilitacije: Vloga za izvolitev:

Institucionalni načrt Erasmus 2008:

Habilitacije: Navodila kandidatom za izvolitev:

Habilitacije: Seznam področij za izvolitev:

Erasmus listina: MPŠ je prejela Erasmus listino za sedemletno obdobje 2014-2020.

Jubilejni program:

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti 2014-2020:

Navodila za izpolnjevanje bilateralnega sporazuma Erasmus:

Bilateralni sporazum Erasmus - partnerska država: Predloga za sporazum Erasmus+ z organizacijo iz države izven Erasmus programskega območja

Sporazum za poučevanje za Erasmus+: Sporazum izpolni visokošolski učitelj v soglasju s tujo institucijo gostiteljico.

Navodilo za pripravo poročila za izvolitve:

Učni sporazum za Erasmus+ prakso študenta: Sporazum izpolni kandidat za prakso v soglasju z mentorjem in tujo institucijo gostiteljico.

Dostop do ostalih internih gradiv je dovoljen le sodelavcem in zaposlenim na MPŠ.

V kolikor ste uporavičeni do dokumentov, v referatu zaprosite za geslo. Za dodatne informacije se obrnite na info@mps.si.

Prijava

Geslo: